2009-02-14

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ДАНС-2

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Web site: http://velyovski.blogspot.com

Bulgaria

***************************

14 Февруари 2009 г.

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

http://iankov.blogspot.com/2009/02/2.html

Заглавие: Отговорност за престъпленията на ДАНС-2!”

До Камен Ситнилски –

Заместник-главен прокурор,

отговарящ за досъдебното производство

бул. „Витоша” № 2

1000 София

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите -

членове на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария

(на пощенските и E-mail-адресите)

І.

През януари миналата (2008-ма) година аз и членовете на семейството ми се завърнахме от продължително пребиваване в Швейцария, Франция и Испания, където имахме официални срещи със съответните представители на държавната власт, на които предоставихме голямо количество документация, обосноваваща нашата теза, че: първо, официалната българска държавна власт е нискойерархичен структурен компонент от българския клан на руската Червена мафия; второ, всичките български официални държавни органи и институции, включително Прокуратурата и Съдът, имат функцията да обезпечават както самото извършване на престъпната дейност на Мафията, така и безотговорността за извършените престъпления; трето, аз и членовете на моето семейство сме подложени на систематични оперативни мероприятия и престъпни посегателства, извършвани както директно от съответните структури на Мафията, така и от техните слуги от специалните служби на българската държава, и в частност от специалните служби на Министерството на вътрешните работи.

ІІ.

Вие вече сте сезирани относно това, че само няколко дни след нашето завръщане специалните служби на МВР и преди всичко обществено добре известната със своята престъпна дейност т. нар. ДАНС (Държавна агенция „Национална сигурност”) е провела против мен и семейството ми престъпно по своята същност оперативно мероприятие, изразяващо се във взломно проникване в жилището ни в село Крисурица, община Монтана, и извършване вътре в жилището на множество отделни престъпни действия.

Разбира се, ние с Вас, г-н Ситнилски, се познаваме лично вече от почти половин век време, и е излишно да Ви казвам, че не съм аз наивникът, който би повярвал, че Прокуратурата ще предприеме необходимите законосъобразни действия за преследване на престъпниците; но и Вие сам много добре знаете, че не съм аз този, който ще се примири с факта, че в България специалните служби на МВР и Прокуратурата са нискойиерархични структурни звена на българския клан на руската Червена мафия.

ІІІ.

Тук и сега ще опиша фактите и обстоятелствата, свързани с друго престъпно оперативно мероприятие против мен и членовете на семейството ми, извършено от ДАНС именно в контекста на нашето политическо посещение в Швейцария, Франция и Испания.

ІV.

На 25 февруари 2008 г. в гражданското отделение на Софийския градски съд се е било състояло съдебно заседение по дело, по което едната от страните ме е била посочила за свидетел, но по което никой, по абсолютно никакъв начин не ме е бил уведомил и поканил или призовал да се явя като свидетел.

Съдия по делото е била Богдана Желявска, ноторно известна като любовница на Председателя на Софийския градски съд Светлин Михайлов, който пък е ноторно известен като корумпиран съдия (в медиите са изнесени факти, съгласно които той е бил взел триста хиляди левове подкуп, за да придаде съдебна легитимност на нелегитимното избиране на Главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи).

Освен това лично аз разполагам със сведения, че както въпросната съдийка, така и въпросният съдия са действуващи агенти на подчинените на Мафията държавни специални служби.

Така, в констативната част на Протокола от съдебното заседание по гражданско дело № 2383 по описа за 2005 г., І-3 състав, проведено на 25 февруари 2008 г. и Председателствувано от Богдана Желявска е записано, че не се явява свидетелят Янков, нередовно призован”; след което, в разпоредителната част в Протокола е записано: „Свидетелят Янко Янков да бъде призован чрез органите на МВР”.

Отделно от това посочената съдия Б. Желявска е оформила и имащия статуса на специален документ, наречен „Препис-извлечение”, в който документ изрично и ясно е записала разпоредителната съдийска воля „Свидетелят Янко Янков да бъде призован чрез органите на МВР”.

V.

Върху основата на така издаденото съдийско разпореждане се случи следното:

първо, в контекста на преднамерено създадена сред съседите ми полускандална публичност, бях посетен от т. нар. „квартален” или „районен” полицейски инспектор на МВР, на когото бях принуден да обяснявам, че полицията, макар и да има правото да ме арестува (ако има за какво), няма абсолютно никакво право да ми връчва призовки по граждански дела; а той, от своя страна, почти скандално настояваше аз да се подчиня и да се разпиша като получател на призовката, тъй като съм бил длъжен безусловно да се подчинявам на всичките съдийски разпореждания и на всичките полицейски разпореждания.

второ, след като той си замина, на другия ден в контекста на същата публична, уж елегантна, но достатъчно напрегната скандалност, върху основата на така посоченото абсолютно противозаконно съдийско разпореждане, пред жилището ми застанаха четирима въоръжени в пълно бойно снаряжение полицаи; двама от тях застанаха пред вратата на апартамента ми, а другите двама – на няколко метри от тях в изходната част на коридора (до стълбището и до асансьора), с което пределно ясно, очевидно и дори демонстративно бе показано на мен, на членовете на семейството ми и на съседите, че аз съм обект на специално въоръжено оперативно мероприятие на службите на МВР;

трето, на всичко отгоре вторите двама полицаи не само бяха в пълно бойно снаряжение, но и бяха с камуфлажни бойни маски (т. нар. качулки) на главата;

четвърто, внушението на цялата тази полицейска демонстрация на сила, всъщност, съвсем не целеше да ме принудят да подпиша призовката - което, както схванах, тях дори въобще не ги интересуваше, а беше именно да бъде извършена тежко въоръжена силова демострация, целяща да ме сплаши, да сплаши членовете на смейството ми и да бъде показано пред съседите в жилищния блок, че аз съм престъпник и като такъв съм обект на силови оперативни мероприятия на тежко въоръжени полицейски служители от специалните части на МВР.

VІ.

Тъй като счетох, че въпросното разпореждане на въпросната Богдана Желявска има характера на недопустимо нарушаване на моите права, на 08 май 2008 г. предявих пред Административния съд София-град съдебен иск, и така бе образувано административно дело № 2875, І административно отделение, 13-ти състав, съдия-докладчик Петя Стоилова.

Благоволете да отбележите: делото бе по повод и във връзка с противозаконното разпореждане на съдията Богдана Желявска; в Иска си изрично и ясно съм посочил, че:

Първо, считам, че така изразената в посочените документи съдийска воля представлява противоправна и противозаконна воля, нарушаваща и нарушила моите законни права и интереси;

Второ, че в задължителните за изпълнение от съдиите процесуални правни норми по изричен, ясен и категоричен начин са посочени както редът за призоваването на свидетелите, така и органите, изпълняващи функциите по призоваването; че както от смисъла, така и от изричния текст на тези процесуални норми е видно, че тези норми имат т. нар. алгоритмичен характер, което означава, че съдът няма правото да пристъпва към следваща визирана в закона хипотеза, ако преди това не е изчерпал която и да е от предишните хипотези; че казано на език, който е достъчно понятен за примитивния мозък на един поръчков мафиотски съдия това означава, че съдът не е имал право да разпорежда да бъде осъществено призоваване „чрез органите на МВР, ако преди това не е бил осъществил по изчерпателен начин посочените в закона други форми на призоваване.

Трето, че държа изрично и ясно да отбележа: ***че именно аз съм инициаторът за призоваването ми като свидетел, и че моето изрично, ясно и категорично желание да свидетелствувам по посоченото дело е било нотариално заявено още на 11 май 2006 г.; ***че през изтеклите две години нито веднъж не съм бил призован от съда; ***че през тези две години аз и членовете на семейството ми сме отсъствували от страната само три месеци; ***че във входа на жилището ни винаги е имало и има портиер-охранител, който никога не ме е уведомявал да съм бил търсен за връчване на призовка; ***че в жилището ми винаги и по всяко време на денонощието е имало и има човек-член на семейството ми, на когото никога не е била връчвана никаква призовка; ***че на фона на всичките тези факти и обстоятелства въпросното властническо съдийско разпореждане за призоваване чрез органите на МВР може да бъде разглеждано не само като обикновено съдийско нарушение на българските закони, но и като имащо характера на добре познатото още от комунистическото време т. нар. противозаконно съдийско обезпечаване на оперативно мероприятие на контролираните от Червената мафия специални държавни служби.

VІІ.

Категорично и ясно обръщам внимание на Прокуратурата, че в случая въобще не предявявам към нея претенцията да се занимава със съдията, и че в случая моята пределно ясна теза е, че съдията Богдана Желявска е действувала като агент-провокатор на ДАНС, и че настоявам пред Прокуратурата с искане да образува разследване именно срещу ДАНС, които са били използували въпросната съдийка като свой агент-провокатор.

Категорично и ясно обвинявам българската държавна специална служба ДАНС като организатор и фактически извършител на въпросното престъпно поведение на въпросната съдийка.

Категорично и ясно обвинявам българската държавна специална служба ДАНС в това, че тя е била осъществила въпросното престъпно оперативно мероприятие именно като наказателна мярка и като предупреждение към мен и членовете на семейството ми заради нашето политическо поведение в Швейцария, Франция и Испания, където сме разказали за престъпната дейност на българската държава, действуваща като структурен компонент от българския клан на руската Червена мафия.

Настоявам за законосъобразно разследване на посочената престъпна дейност на ДАНС!

14 Февруари 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар