2013-05-06

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 564Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
06 Май 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 564


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),

Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. №3307/2013

Относно:
Политически нелегитимна и юридически престъпна  дейност, извършвана от
Президента Плевнелиев, Премиера Райков и ръководените от тех държавни институции и институционални лица,
налагаща необходимостта
НЕ САМО ОТ незабавна оставка,
НО И ОТ прецизно прокурорско разследване
И ОТ обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност


І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Както вече Ви е известно още от първите ми официални писмени изложения почти веднага след встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България, без дори и една капка наивност относно престъпната същност на т. нар. посткомунистическа държавна власт, и в частност на Прокуратурата и Съда,
            поради изключително дълбоко-принципни съображения предприех стратегията да се отнасям към Вас с уважение, подобаващо на принципно-абстрактния (но не и на реално-практическия) имидж на Прокурорската институция, като в частност
            вече повече от традиционно приетите т. нар. сто (100) дни) съм се стараел КАКТО И ДОСЕГА да подлагам Прокуратурата като институция на почти ежедневен принципен натиск за спазване на Правото,
       НО ОТДЕЛНО ОТ ТОВА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ деликатно да се опитвам да обезпечавам лично на Вас напълно достатъчно време да се ориентирате КАКТО в новата за Вас функция, ТАКА И в новата ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОСТРО КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ в България, в Европа и в Света,  и така Вие да имате спокойната възможност СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като считам, че вече са налице определени групи факти и основания да внеса известни корекции именно в сферата на деликатността на тази ми досегашна лична стратегия,
            с настоящите редове заявявам, че вече,
         БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯМ СТРАТЕГИЯТА СИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ИМАТЕ ШАНС ЗА АДЕКВАТНА ОРИЕНТАЦИЯ В НОВАТА ЗА ВАС ПРОФЕСИОНАЛНА ФУНКЦИЯ,
         официалните ми изложения ще бъдат адресирани лично до Вас (а не до Вашите заместници) в качеството Ви именно на Главен жрец на българската Прокурорска институция.

         При това изрично и пределно ясно подчертавам, че сред визираните факти и основания особено релефно се откроява Вашата принципна позиция относно необходимостта от
институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
в каквато именно функция,
като израз на високо добронамерена и благородна воля, фактически и конклудентно,
Вие вече встъпихте  
с изявлението си от  16 Април 2013 г.;
което изявление, впрочем,
съвсем неслучайно бе направено именно в деня, който е официално честван
както като
Ден на Българската Конституция“,
така и като „Ден на българския юрист“;
и което изявление по същество
има характера на ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОКЛАМАЦИЯ, заявена в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз -
Мишел Конинкс - президента на Евроджъст,
и Джовани Кеслер - генералния директор на Европейската служба OLAF.

            Така, именно за да Ви дам ПЪЛНАТА И МАКСИМАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ ВАШИ ДВЕ ФУНКЦИИ
ИЛИ НАПЪЛНО УСПЕШНО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ
(нещо, което най-искрено Ви желая и за което всеотдайно ще работя),
ИЛИ НАПЪЛНО ДА СЕ ПРОВАЛИТЕ ИЛИ САМОДЕМАСКИРАТЕ
(нещо, което никога няма да Ви простя!)

ВИ ПРИЗОВАВАМ И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ
ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат фактите
относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на
тежка национална катастрофа.

            В частност, КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност, ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години до днес!!!

*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
Така, в контекста на по-горе пределно ясно формулираното мое
КОНКРЕТНО ИСКАНЕ
ЗА ТОТАЛЕН ПРОКУРОРСКИ НАДЗОР ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И
НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
тук приложено Ви предоставям
178 (сто седемдесет и осем) страници документация,
имаща характера на прецизно и акуратно събрани от публичното информационно пространство
ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТНОСНО ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЛЕГИТИМНА И ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
извършвана от
Президента Плевнелиев,
Премиера Райков
и ръководените от тех държавни институции и институционални лица,
както и от лица, принадлежащи към техния семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг.

Уточнявам, че по същество в текста на визираната документация става дума за престъпна дейност, извършвана от българския клан на съветската и постсъветската така наречена „секта на зелените чорапи“ – тоест,
на кадровите офицери и агенти
от военното разузнаване и контраразузнаване,
която дейност е насочена към внедряване в ръководните политически и държавни среди на личности,
които да обезпечават стратегията на руската Червена Мафия към тотално ограбване на българското населенине и на българското национално богатство.

-------------
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Специализиран прокурорски екит и на Националната следствена служба
         КАКТО прецизно да извърши легитимните процедури
         ТАКА И своевременно да ме уведомяват за хода и резултата от тези процедури.
            Впрочем, Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото.
Приложение: съгласно текста - 178 (сто седемдесет и осем) страници документация.
06 Май 2013 г.                                                          Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар