2011-03-05

НАСТОЯВАМ ПРАВИТЕЛСТВОТО И МВР ДА СПРАТ ДА НАРУШАВАТ ГАРАНТИРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО И ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВО МОИ И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ-1

Address for letters:

Янко Николов Янков –

СЪПРУГ И ПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

д-р Елка Петкова Янкова,

Магистър по стоматология и

Магистър по социална педагогика,

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

07 Март 2011 г.

До Бойко М. Борисов – Министър-Председател

на поредното Правителство

на българския ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

един от институционално и лично съпричастните

към извършеното на 21 Юни 2010 г. върху мен драстично покушение

и на даденото на прокурорите предписание да извършат

последваща злоупотреба с правосъдие

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

Е-mail: primeminister@government.bg

Към: писмо от 01 Юни 2010 г. вх . № 872;

Към: писмо от 13 Юли 2010 г. вх. № 872;

Към: писмо от 20.12.2010 г. вх. № 872.

До Цветан Г. Цветанов – Заместник Министър-Председател

и Министър на вътрешните работи

на поредното Правителство

на българския ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

един от институционално и лично съпричастните

към извършеното на 21 Юни 2010 г. върху мен драстично покушение

и на даденото на прокурорите предписание да извършат

последваща злоупотреба с правосъдие

ул. „6-ти Септември” № 29, 1000 София

Към: писмо до Началника на Трето РУ на МВР от 18 Декември 2009 г.;

Към: писмо до Министъра от 18 Декември 2009 г.;

Към: писмо до Министъра от 05 Януари 2010 г.;

Към: писмо до Министъра от 15 Февруари 2010 г.;

Към: писмо до Министъра от 25 Март 2010 г.;

Към: писмо до Министъра от 17 Май 2010 г.;

Към: писмо до Министъра от 01 Юни 2010 г.;

Към: писмо до Министъра от 13 Юли 2010 г.;

Към: писмо до Министъра от 20 Декември 2010 г.

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: „Настоявам Правителството и МВР да спрат да нарушават гарантираните от Европейското и от Българското право мои и на семейството ми права и интереси – 1”, http://iankov.blogspot.com/2011/03/1.html .

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично и пределно ясно уточнявам,

че копието от нотариално завереното пълномощно, дадено ми от съпругата ми, за да я представлявам, е приложено към настоящия текст.

Изрично и пределно ясно уточнявам,

ЧЕ ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ДЕПОЗИРАН ПРЕД АДРЕСАТИТЕ,

НАСТОЯЩИЯТ ТЕКСТ Е ПРЕДОСТАВЕН НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПЕРСОНАЛНИ, български и чуждестранни АДРЕСИ.

*************

Трето предварително уточнение:

Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че по силата на професионалната си специализация познавам превъзходно механизмите на функционирането на българския посткомунистически политически режим, който още през 1990-1991 г. публично съм започнал да характеризирам като ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим.

Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че по силата на професионалната си специализация познавам превъзходно всички публикувани в медиите биографични данни, факти и обстоятелства, свързани с всички високопоставени политически и държавнически актьори, включително и свързани с адресатите на настоящия текст.

Изрично и пределно ясно НАСТОЯВАМ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО И МВР ДА СПРАТ ДА НАРУШАВАТ ГАРАНТИРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОВ РЕД МОИ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ!

*************

Четвърто предварително уточнение:

Изрично и пределно ясно ДЕКЛАРИРАМ, че съвсем НЕ СЪМ ИЗНЕНЕДАН

от изнесения (от високопоставен държавен служител) в медиите факт,

(виж: Антоний Странджев: МВР прави профил на 3-годишния внук на Танов, 25.02.2011 г., 10:17 ч., http://www.glasove.com/article-12277.php )

че в изпълнение на планирани от специалните служби на МВР секретни оперативни мероприятия срещу едно публично известно лице (генерал-майор Ваньо Танов),

специалните служби на МВР са били направили т. нар. „психологически профил“ на неговия тригодишен внук,

с което са целели да включат това тригодишно дете в механизма на своите мръсни оперативни мероприятия,

чрез които да компрометират, дискретидират и елиминират това публично известно лице от заеманата от него професионална длъжност и да неутрализират неговата професионална и гражданска позиция.

А не съм изненадан не само поради моята професионална специалност,

но и поради факта, че от 1975 г. досега всичките членове на моето семейство ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНО И НЕСПИРНО са били подлагани и продължават да бъдат подлагани

ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА МВР

включително и на точно такива ПРЕСТЪПНИ секретни оперативни мероприятия,

КАТО ДОСЕГА

не само НИКОЙ ОТ ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА ТЕЗИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ НЕ Е ПОНЕСЪЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ЗЛОДЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

но и ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА МАШИНА Е ИНТЕНЗИВНО ВПРЕГНАТА ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса

На 18 Декември 2009 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е посетила приемния офис на Трето Районно управление на МВР в София с намерението да депозира текст от две страници, имащ (по смисъла на чл. 45 от Конституцията на РБ) статуса на „Жалба“, съдържащ

искане за извършване на официална полицейска обезпечителна процедура за защита на пределно ясно описани нейни конкретни нарушени права.

След като в порядъка на т. нар. „предварителен оперативен контакт“ служителите на МВР прочели текста и разбрали същността на искането, в което на точно три места изрично и пределно ясно е записано, че

става дума за лице, което се намира в „особени“, „специфични“ и „деликатни взаимоотношения с определени „икономически“ и „силови“ кръгове,

държавните служители на МВР предприели изключително интензивна стратегия, съдържаща богат регистър от послания, включително и послание за прилагане на физическо насилие, целящи да я мотивират да си замине, без да бъде надлежно регистрирано нейното писмено искане.

Тъй като тя все пак изрично и неотклонно настоявала да приемат и да регистрират нейния писмен текст, накрая държавните полицейски служители (в нарушение на визирания Конституционен текст!) категорично отказали да приемат и да регистрират нейната „Жалба“.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса

Още същия ден, на 18 Декември 2009 г., моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е изпратила по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка) „Жалба“, адресирана лично до г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи.

В текста на тази „Жалба“ още в първите редове изрично и пределно ясно е написано следното:

Господин Министър,

По силата на редица обстоятелства досега съм имала „късмета” да не влизам в каквато и да е сграда на Министерството на вътрешните работи и да изтърпявам униженията и оскръбленията, за съществуването на които по тези места само съм слушала.

Днес, обаче, ми се наложи да посетя сградата на Трето районно управление на МВР, където бях подложена не само на абсолютно недвусмислени вербални и ситуационни унижения и оскърбления, но и на абсолютно недвусмислени ситуационно демонстрирани телесно-силови заплахи, създаващи у мен напълно недвусмисленото усещане за застрашеност от прилагане на абсолютно безпричинно и безповодно физическо насилие.“

След тези редове в текста на жалбата накратко (в рамките на осем редове) е посочено съдържанието на казуса, послужил като повод да бъде посетена сградата на Трето районно управление на МВР. После хронологично са описани събитията, които са станали след като е прекрачила прага на въпросната облечена във върховен конституционен авторитет държавна силова и правозащитна институция.

След описанието на унизителното и оскръбително отношение към нея на две цивилно облечени служителки и на един униформен дежурен служител на държавното полицейско управление, в текста до Министъра е записано следното:

„Наскоро след това пред мен застана мъж, който бе облечен в цивилни (граждански) дрехи и който почти демонстративно ми даде да разбера, че вече му е било обяснено какво точно искам, и че той е ядосан и е агресивно настроен именно към мен и именно заради искането ми да получа регистрационен номер.

Неговото ситуацинно телесно-силово държание бе такова, че аз веднага изпитах усещането, че ако в коридора не е имало други хора, той просто е щял да ме удари (и, естествено, после авторитетно да заяви, че аз съм се била държала агресивно и че просто те са ме били усмирили).

Все пак, той взе жалбата ми (…) След десетина минути той се появи, върна ми жалбата и ехидно-подигравателно ми каза, че редът бил изисквал аз да я депозирам не при тях, където живее лицето, от което се жалвам, а при кварталния инспектор в района, в който аз живея.“

След това в жалбата е записано следното:

Господин Министър,

„Тази ми среща със служителите на ръководеното от Вас силово държавно ведомство по категоричен начин ми даде възможност да направя два недвусмислени изводи:

Първо, че подчинените Ви служители стриктно следват многогодишна и несъмнено наложена им отгоре противоправна практика да не извършват регистрации на жалбите на гражданите и така преднамерено да ги поставят в ситуация на фактически отказ от правосъдие; и че за да постигнат това, те измислят всевъзможни, включително и най-парадоксални поводи и аргументи, свеждащи се не само до нервозно и грубо отношение и принуждаване на гражданите да чакат с часове и в крайна сметка до фактическото им прогонване, но и свеждащи се до подмяна на искането за регистрация на жалбата и представянето му като искане за среща с началника.

Дори нещо повече – те са готови да демонстрират и фактически демонстрират напълно безпричинна респектиращо-силова заплаха за насилие, за да могат да уплашат гражданите и така да ги принудят да се откажат от искането им за регистрация на жалбата, а следователно и да се откажат от желанието си да търсят и да получат правосъдие.

Второ, считам, че както в редицата други широко известни на обществеността случаи, така и в този случай подчинените Ви служители, след като вече са прочели текста на жалбата ми и са установили, че тя е насочена срещу хора от престъпния свят, просто са изпълнили наложеното им отгоре задължение да защитават именно престъпниците, а не гражданите и именно поради тази причина са ми върнали текста на жалбата и са отказали да го приемат.

Във връзка с това изрично подчертавам, че в моя писмен текст пределно ясно съм записала поне на няколко места, че посоченото лице „се намира в деликатни взаимоотношения с лица от някои „особени” или „специфични” „икономически” и „силови” кръгове”.“

*************

Трето уточнение по съществото на казуса

На 05 Януари 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е изпратила по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка) „Жалба“, адресирана лично до г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи.

В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано, че след бруталния отказ на служителите на Трето районно управление на МВР не само да предприемат предвидената в Закона правозащитна процедура, но дори и да регистрират нейната жалба, тя е поискала нова и малко по-друг вид полицейска защита или съдействие за защита на нейните нарушени права и интереси,

при което тя изрично и пределно ясно е записала,

че визираното лице е нарушило нейните права и интереси именно

защото е притиснат и шантажиран от мафията и се намира в безизходица“;

и че:

имам всичките необходими ми основания да считам, че е напълно възможно въпроснитеикономически кръгове”, осъществявайки своето оперативното мероприятие, … да преследват постигането на шантаж именно върху мен“;

„Дори нещо още повече: имам всичките основания да считам, че е напълно възможно това оперативно мероприятие на въпросните „икономически кръговеда е по подобаващ начин обезпечено именно от специалните държавни служби, подчинени както на МВР, така и на МНО, така и на МС, така и на Президента“.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса

В края на Януари 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е получила писмо, подписано от анонимен (в нарушение на Закона не съобщаващ името си!) началник на Трето районно управление на МВР. Това писмо има дата 18 Януари 2010 г. и изходящ рег. №178 от 19 Януари 2010 г.

Тъй като в писмото не е посочено името на длъжностното лице, това обстоятелство дава на този административен акт характеристиката на незаконосъобразност и нелегитимност.

*************

Пето уточнение по съществото на казуса

На 15 Февруари 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е изпратила с препоръчано писмо (с обратна разписка) нова „Жалба“, адресирана лично до г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи.

В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано, че още на 18 Декември 2009 г. тя е била изпратила лично до него, Цветан Г. Цветанов (в качеството му на високопоставено институционално лице) официално писмено изложение, съдържащо описание на няколко т. нар. „правнорелевантни фактически състави”, имащи пряко и непосредствено отношение към дейността на органите на МВР, по повод и във връзка с които е настояла да получи „Отговор”.

След това е посочила, че на 25 Януари 2010 г. е получила писмо, подписано от анонимен началник на Трето Районно управление на МВР, което писмо, меко казано, не отговаря на нито едно от изискванията както на европейската цивилизационна и административна етика, така и на уж имащото европейски характер българско право.

В своята жалба от 15 Февруари 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е записала следното:

„Само мимоходом ще спомена факта, че този анонимен началник по абсолютно никакъв начин не е интерпретирал посочените от мен факти

както на изключително унизителното третиране и издевателствуването, на които ме бяха подложили неговите служители при моето лично посещение в сградата,

така и на факта, че тези негови служители абсолютно противоправно бяха осъществили не само отказ да извършат полицейска защита на моите нарушени права, не само отказ да извършат полицейско съдействие за документално обезпечаване на моите права пред други институции, но и отказ от изпълнение на тяхното конституционно и законово задължение;

поради които факти, на мен ми се би наложило да се обърна към Вас като върховно институционално лице.“

В своята жалба от 15 Февруари 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящият казус е записала следното:

„От писмото на въпросния районен силов властнически фактор става ясно:

че в крайна сметка аз съм била имала както фактическите, така и правните основания да искам онова, което съм искала;

но че реализирането на моето право е било станало възможно само поради обстоятелството, че аз съм била имала както юридическата грамотност, така и гражданския кураж да се противопоставя на противоправната дейност на служителите от Трето Районно управление на МВР и да се обърна към институцията на Министъра;

и че ако не съм била имала куража да направя това, именно по вина на своеволните противоправни действия на служителите от въпросното районно управление на МВР просто никога не съм щяла да получа правото, което ми се полага като гражданин на България и на Европейския съюз.“.

След това, в своята жалба от 15 Февруари 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е записала следното:

„Все пак, обаче, Господин Министър, моята правна теза е:

че въпросното писмо на въпросния началник на Трето Районно управление на МВР не отговаря на изискванията на българското и на европейското право за реална защита на моите права;

и че съдържанието на това писмо би имало правнорелевантна стойност само при условие, че заедно с него на мен ми е било изпратено копие от т. нар. „предупредителен протокол”, от което именно копие да са пределно ясни параметрите на казуса, в рамките на които параметри се простират както фактическите основания, така и юридическата сила на въпросния продупредителен протокол на въпросното лице.

Длъжна съм да Ви уведомя, Господин Министър, че моят адвокат е категоричен, че ВЪПРОСНОТО ИЗПРАТЕНО ДО МЕН ПИСМО Е ЮРИДИЧЕСКИ НЕИЗПОЛЗУВАЕМО, тъй като същинската правозащитна и правообезпечителна стойност се съдържа не в това писмо, а именно в (и само в) самия текст на т. нар. „предупредителен протокол” (в който именно текст са описани параметрите на казуса).

Длъжна съм да Ви уведомя, Господин Министър, че според мнението на моя адвокат ако полицията отказва да ми предостави копие от този предупредителен протокол, то това ще означава, че тя е осъществила и осъществява институционално покровителствуване на („полицейски чадър” над) противоправната дейност на въпросния деец.

А тъй като от отговора на полицията пределно ясно личи тезата, че за нея „казусът е приклученпри условията на фактически отказ да ми бъде предоставено копие от въпросния предупредителен протокол (т. е. при условие на отказ да бъдат посочени параметрите на казуса), то аз имам абсолютно всичките основания да считам, че правата ми не са защитени по реален и адекватен начин; както и да питам: „Защо?

*************

Шесто уточнение по съществото на казуса

На 25 Март 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е изпратила с препоръчано писмо (с обратна разписка) нова „Жалба“, адресирана лично до г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи.

В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано:

че същият ден, на 25 Март 20101 г., тя е била получила в пощенската кутия „Известие“ да отиде в пощенския офис, за да получи изпратено до нея препоръчано писмо;

че при нейното посещение в пощенския офис станало ясно, че писмото е изпратено от Столичната Дирекция на вътрешните работи;

че върху писмото нейното бащино име е записано като ПетРова, а не като ПетКова;

че тя няма право да получи това писмо, тъй като то трябва да престои 20 дни и после да бъде върнато на изпращача.

***

В текста на тази жалба от 25 Март 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

„Държа да Ви припомня, че от 18 Декември 2009 г. (…) до днес, вече повече от три месеци, служителите на МВР, очевидно, продължават да се гаврят с мен.

Обърнете внимание, господин Министър, че в същите тези, адресирани до Вас, мои изложения пределно ясно съм записала опасенията си, че всичките проблеми, за които става въпрос и по повод на които съм потърсила намесата на МВР, всъщност, най-вероятно, са дело на ИЛИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, ИЛИ НА МАФИЯТА (не дай си Боже това да е един и същ субект...).

Последното посочено по-горе събитие, свързано с изпранетото ми писмо, целта на което е при изпращача от СДВР да бъде получен отговор от независимата пощенска институция, че съм се отказала от претенциите си, че съм изчезнала от адреса си или че не съществувам,

е класически пример на действие именно на тайните (специалните) служби; това е и мнението на моя адвокат; при това самата аз, която не съм специалист по тези въпроси,

не съм съгласна с мен да се случват организирани и осъществени от служители на МВР точно такава ситуации - уж банални, но всъщност изключително сериозни и със сериозни правни последици.

Според мен да се твърди в случая, че става въпрос за „банална грешкаби било нескопосано и НЕВЯРНО – работещите в системата на МВР днес имат по няколко висши образования и освен това са преминали през специални психологически тестове за професионална пригодност, включително и тестове за памет (запомняне, запаметяване на имена), както и тестове за високо фиксирано, трайно и безпогрешно поддържане на вниманието върху дадени обекти и ситуации.

Според мен АКО онзи, който е написал върху пощенския плик именно името ПетРова, вместо ПетКова, е допуснал трудово-професионално безпаметно недоглеждане и грешка, и в контекста на това не само е получил държавна заплата (която е една от най-високите в България), но е и създал сериозни и недопустими правни последици и вреди на гражданските лица, ТО той просто е професионално непригоден и НЕ Е ЗА ТАЗИ РАБОТА.

Според моя адвакат, обаче, точно такива лица биват специално подбирани, за да бъдат назначавани на точно такива работни места, за да вършат точно такива неща и за да създават онзи именно противоправен властови хаос, който е изгоден (полезен) за Мафията, тъй като точно този властови хаос налага убеждението, че животът е джунгла и всеки трябва да оцелява със жестокостта и престъпността, с която се оцелява в джунглата; както и че е „напълно естествено” аз да съм жертвата, която е длъжна да се примири с положението си на жертва.“

***

В текста на тази жалба от 25 Март 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

„Господин Министър,

Държа да Ви кажа и още нещо, което преди това, в предишните ми изложения до Вас, преднамерено и най-точно – добронамерено – пропусках.

Била съм в поне пет или шест европейски държави, но никъде в тях не съм видяла това, която видях на 18 Декември 2009 г. в сградата на Трето районно управление на МВР.

Става въпрос за това, че официалната служителка, която се представи като „секретарка на началника”, бе облечена така, както по филмите са облечени онези женски създания, които имат професионалното задължение открито да показват и демонстрират голотата на поне три чевърти от интимните гръдни части.

Е, сигурно на началника на Трето РУ на МВР така му се иска и така е наредил.

Въпросът, обаче, е дали Министърът на МВР е съгласен с това точно такъв да бъде демонстрираният пред гражданите облик на секретарките на полицейските началници?

Въпросът е, също така, ако тези секретарки имат специално военно образование и военен чин: „Дали точно това е военната, служебната и трудовата им униформа?”.

Всъщност, ако решите да ми кажете, че това не ме засяга и не е моя работа, то в контекста на случая с адресираното уж до мен писмо, което аз не мога да получа, за да Ви покажа, че това ме засяга, ще преформулирам въпроса си така:

Дали е възможно точно така да е била облечена и секретарката, която в посочения по-горе случай именно по времето, когато е изписвала адреса върху плика на писмото, е била заета не със строго служебните си задължения, а с деликатни задължения към началника си?”.

Е, ако е било така, то специално този факт може и наистина да е доказателство, че поне точно това събитие не е било пряко и непосредствено „оперативно мероприятие” на специалните служби...“

***

В текста на тази жалба от 25 Март 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

„Господин Министър,

Държа да Ви кажа и още нещо, което преди това - в предишните ми изложения – преднамерено, и по-точно – добронамерено – пропуснах.

След като изпратих първото си писмо до Вас и след като то е било изпратено „по компетентност” в посоченото Трето РУ на МВР,

домът ми бе посетен от двама униформени редови полицаи точто три пъти,

за да ми кажат, че служителят от управлението Росен Сергиев, тел. 982-10-53, бил искал да отида при него, за да ме разпита.

Тогава, при първото посещение на униформените полицаи, които искаха

да ме придружат със служебната си кола до Управлението”,

съпругът ми им каза, че съгласно българското право административната полицейска процедура не трябва да започва с имащи характера на арест придружавания за разпити на жалбоподателя, а с разпити на онези, срещу които е подадена жалбата.

Освен това, на полицаите бе казано, че жалбата е написана на достатъчно грамотен български език и е достатъчно обстоятелствено изчерпателна,

поради което моето уж доброволно, но всъщност принудително арестантско „посещение” в полицията

не само би било безполезно от процедурна гледна точка за „изясняването на казуса”,

но би било и недопустимо посегателство върху моята гражданска свобода.

Полицаите си отидоха неохотно и видимо разочаровани.

Само след няколко часове, обаче, същите отново (за втори път!!!) позвъниха на вратата на жилището ми, за да ми кажат, че не било ставало въпрос за „арест”, а само за „придружаване” до МВР

(при това думата „доброволно” въобще не бе употребена!!!),

тъй като било нужно аз да бъда разпитата на всяка цена, за да бъдат защитени по-пълно правата ми, тъй като иначе

не било достатъчно ясно какво точно съм била искала.

Отново им бе казано, че ако въпросният властнически фактор от Трето РУ на МВР не разбира пределно ясно написания текст, то не му е там мястото,

а ако той цели да постигне друг ефект, нека се опита да го постигне, като ме арестуват и ме отведат принудително при него.

На другия ден бе третото посещение на полицаите; ние, обаче, просто отказахме да разговаряме с тях.

Господин Министър,

По повод на тези

три интензивни НАПЪЛНО ЛИШЕНИ ОТ ВСЯКАКВО ФАКТИЧЕСКО И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

посещения на полицаите,

за да се опитат да ме отведат в сградата на полицията уж по мое собствено желание и при тяхното добронамерено транспортно улеснение,

моят адвокат ме уведоми, че целта на онзи, който е бил изпратил полицаите с въпросната „придружителна” мисия, е била

след като аз се озова при него, той да се опита да ме подложи на сплашващ властови натиск и манипулация, и така да ме накара да се откажа от претенциите си.

Освен това, моят адвокат ми обясни, че съществуват още няколко други тълкувателни обяснения на упорито преследваната цел на всяка цена да бъда отведена в полицията, без за това да има официална призовка.“

***

В текста на тази жалба от 25 Март 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

Второ: че имам претенцията, че всичко написано от мен е написано не само на достатъчно грамотен и напълно разбираем български език,

но и е написано достатъчно обстоятелствено от гледна точка на фактите, както и достатъчно юридически обосновано,

поради което не се нуждае от никакви допълнителни „изяснявания”, „обяснявания” и „разпити”,

освен, ако бъда арестувана по обвинение за това, че настоявам да получа защита на правата ми, които права са нарушени от лица, които се ползуват от престъпна полицейска закрила, както и от лицата, които обезпечават тази закрила;

Трето: че не съм съгласна домът ми да бъде посещаван от фалшиво добронамерени полицаи, желаещи да ме улесняват с транспортен превоз до сградите на МВР, ОСВЕН АКО БЪДА АРЕСТУВАНА ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД И ПРИ НАЛИЧНИТЕ фактически и законови ОСНОВАНИЯ;

Четвърто: че ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ПОДДЪРЖАМ ИСКАНИЯТА СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ЗАЩИТА НА НАРУШЕНИТЕ МИ ПРАВА;

Пето: тъй като онова, което ми се демонстрира като поведение на служителите на МВР

постепенно ескалира и става все по-несъответствуващо на нормалните цивилизационни граждански норми и на нормативните изисквания на Правото,

това обстоятелство все повече затвърждава у мен убеждението,

че досега съм била обект на секретни оперативни мероприятия на специалните служби,

и че чрез така описаното поведение полицията просто се опитва да прикрие извършените против мен престъпления и престъпниците.

По повод и във връзка с гореизложеното, наред с всичко останало, настоявам да получа Вашето или на ръководените от Вас служби официално писмено становище по въпроса

„Дали съм била обект на секретни оперативни мероприятия на специалните служби, и ако да - на какво фактическо и на какво правно основание е било ставало това?”.

*************

Седмо уточнение по съществото на казуса

След всичко това, през Април 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е пулучила писмо, подписано от анонимен (в нарушение на Закона не съобщаващ името си!) началник на Столичната Дирекция на вътрешните работи. Това писмо има дата 07 Април 2010 г. и изходящ рег. № 9468 от 08 Април 2010 г.

Тъй като в писмото не е посочено името на длъжностното лице, това обстоятелство дава на този административен акт характеристиката на незаконосъобразност и нелегитимност.

*************

Осмо уточнение по съществото на казуса

На 17 Май 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е изпратила с препоръчано писмо (с обратна разписка) нова „Жалба“, адресирана лично до г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи.

В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано:

Господин Министър,

Това е ШЕСТОТО поред писмо, което Ви пиша, а резултатът, май е никакъв;

поне за мен резултатът е никакъв, но за онези СВЪРЗАНИ С МАФИЯТА СИЛИ, които са нарушили моите уж гарантирани от Закона права, резултатът е,

че благодарение именно на служителите на МВР

все още е напълно обезпечена безотговорността им за извършеното против мен беззаконие и по-точно - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.“

***

В текста на тази жалба от 17 Май 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

„Разбира се, преди всичко следва да изразя моята френетична благодарност за това, че все пак не ме биха и фактически не ме арестуваха

както когато през Декември

упорито отказваха да приемат и да регистрират писменото ми искане за полицейска защита на нарушените ми права и се държаха с мен отвратително, нагло и заплашително,

така и когато през Януари

под фалшивият предлог че не били могли да разберат (написаното на пределно ясен български език!!!) съдържание на моите (изпратени при тях от Вас, Господин Министър) искания за полицейска защита на нарушените ми права,

шефът на Трето Софийско Районно управление на МВР ТОЧНО ТРИ ПЪТИ бе изпращал до дома ми ДВАМА униформени и С ПЪЛНА БОЙНА ГОТОВНОСТ полицейски служители,

които привидно добронамерено, но достатъчно ВЛАСТНО и НАСТОЙЧИВО

искаха от мен да се съглася „доброволно” да тръгна с тях

и с паркираната пред блока арестанстка кола

да ме „придружат” до влизането ми в сградата на полицейското управление;

където с мен да бъде проведен „конструктивен” „разяснителен” „разговор” със специалистите на МВР, които „не били разбирали” пределно ясно написания на чист български език текст на моето искане за полицейска защита на нарушените ми права,

и където ПОД ТЕХНИЯТ НЕПОСРЕДСТВЕН СИЛОВ НАДЗОР да ме накарат да напиша „допълнително” „Обяснение”.

Моят адвокат е категоричен, че този тип действия, макар и привидно да изглеждат като елегантни и доброволни ПРИДРУЖАВАНИЯ,

имат характера на ФАКТИЧЕСКИ силови и принудителни АРЕСТИ,

както и характера на привидно елегантни елиминационни секретни оперативни мероприятия на специалните служби.

Според моя адвокат целта на този тип „придружавания” е съответният гражданин да попадне с капан, където да бъде подложен на специален (специализиран) сугестивен шантаж и психотерор,

за да бъде мотивиран повече да не смее (да няма смелостта) да има гражданско и юридическо самочувствие

и да бъде сплашен така, че повече да няма смелостта да иска да бъдат защитавани от МВР всичките онези именно негови нарушени права, които са били преднамерено нарушени именно от специалните слубжи и от Мафията.

А тъй като моят адвокат е специалист, аз му вярвам.

Надявам се, че няма да ме арестувате заради това, че вярвам на моя адвокат, а не на очевидно нескопосаните твърдения на началника на Трето Софийско районно управление на МВР.“

***

В текста на тази жалба от 17 Май 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

„Както виждам от предоставените ми от Трето Софийско районно управление на МВР документи, всичките мои адресирани лично до Вас като Министър оплаквания срещу тях (както в „доброто старо време” на класическото комунистическо управление)

са били предоставени за решаване на самите тях;

и техният отговор, разбира се,

е че след като безпристрастно инспектирали самите себе си,

пак безпристрастно били установили,

че не са били нарушили никакви законови изисквания.

Все пак, безкрайно и дори френетично съм благодарна на самоотвержения блюстител на законността – анонимният началник на Трето Софийско районно управление на МВР – за това,

че след извършените от неговите служители против мен множество неимоверни отвратителни, нагли и заплашителни поведенчески актове, целящи да ме мотивират да се откажа от подаването и регистрирането на моето искане за полицейска защита на нарушените ми права,

все пак накрая, макар и след множество мой упорити писмени искания, МАКАР И СЛЕД ПОЛОВИН ГОДИНА,

той великодушно ми е изпратил копие от документа, който съгласно изричните разпоредби на българския Закон е бил длъжен да ми даде още в самото начало;

което предоставяне, обаче, не е било направено;

и което, според

високоинтелектуалните динозавърски юридически разбирания

на въпросния Началник, не е било нарушение на Закона;

въпреки, че НОРМИТЕ НА същия Закон КАТЕГОРИЧНО ИЗИСКВАТ ТОВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО ВЕДНАГА, А НЕ СЛЕД ПОЛОВИН ГОДИНА и НЕ след множество непремирими настоявания на правоимащия.“

***

В текста на тази жалба от 17 Май 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

„Нека не коментирам факта, че в текста на този документ, наречен „Протокол за предупреждение”, преднамерено и с цел да не мога да го използувам в бъдещ юридически (съдебен) процес, моето бащино име Петкова е записано като Петрова;

нека не коментирам и факта, че поради същите преднамерени злоумишлени съображения е изопачено и първото име на предупреденото лице;

ще спомена само това, че според моя адвокат, тези свързани с имената факти имат недвусмисления характер на ЮРИДИЧЕСКИ КАПАНИ,

заложени от специалните служби,

които капани напълно обезсмислят и правят невъзможна моята бъдеща правозащитна стратегия.“

***

В текста на тази жалба от 17 Май 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

Господин Министър,

Надявам се помните времето на класическия комунизъм, когато тотално господствуваше тезата, че същинският стопанин на личните дела на всеки български гражданин е МВР и най-вече елитната структура на МВР – Държавна сигурност.

Моят адвокат ме уверява, че поне „де юре”, сега вече е била възстановена класическата за правото доктрина, съгласно която всеки български гражданин сам е господар на своите лични дела, а МВР има задължението да обезпечава и да брани от нарушения и от престъпни посегателства суверенитета на гражданите над техните лични дела.

Пак според моя адвокат, в Конституцията на България било записано, че държавата отговаряла В ПЪЛЕН РАЗМЕР за причинените от нея на гражданите вреди, и че била отговаряла както за вредите, които е била причинила чрез действия, така и за вредите, които е била причинила чрез бездействия, включително и чрез осъществени в полза на престъпниците действия или бездействия.

А във визирания от мен казус, Господин Министър, става въпрос за ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА МОИ ГАРАНТИРАНИ ПРАВА

по повод и във връзка с нарушението на които права органите на МВР не само не са били предприели абсолютно никакви правозащитни действия, но и въобще не са ми отговорили.

*******

Обръщам Вашето внимание, Господин Министър, върху обстоятелството, че ЛИЧНО АЗ, КАТО ДОБЪР СТОПАНИН НА СВОИТЕ ДЕЛА,

в писмото ми лично до самият Вас от 05 Януари т. г.

пределно ясно съм поискала от МВР да обезпечи суверенитета на моите нарушени лични права,

и че досега ръководените от Вас структури на Министерството на вътрешните работи не са направили абсолютно нищо в това отношение.“

***

В текста на тази жалба от 17 Май 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

„Обръщам Вашето внимание, Господин Министър, върху обстоятелството, че пределно ясно съм написала в писмата си до Вас, че считам, че

въпросните нарушения и престъпни посегателства върху моите имуществени права са били извършени именно от

определени престъпни „икономически кръгове,

ползуващи се от покровителството на бившата ДС и на сегашните специални служби.

При това, Господин Министър, обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че въпросните престъпни нарушения на моите имуществени права са били извършени точно по времето, когато като ръководители на сегашните специални служби са били назначени и са били действували бившите служители на престъпната комунистическа Държавна сигурност лицата (генералите) Иван Чобанов и Иван Драшков.

Обръщам Вашето внимание, Господин Министър, върху обстоятелството, че вече няколкократно съм подчертавала в писмата си до Вас, че считам, че са налице достатъчно много факти, даващи ми основание да стигна до неизбежния извод,

че досега съм била обект на секретни оперативни мероприятия на специалните служби,

че тези извършени против мен престъпни нарушения на моите имуществени права

са били извършени не само за задоволяване на престъпните интереси на Мафията,

но и за реализиране на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби;

и че така описаното в изложенията ми до Вас поведение на Полицията е доказателство, че тя (Полицията) просто се опитва да прикрие извършените против мен престъпления и престъпниците.“

***

Накрая, в текста на тази жалба от 17 Май 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

Господин Министър,

По повод и във връзка с гореизложеното, наред с всичко останало, настоявам да получа Вашето или на ръководените от Вас служебни лица официално писмено становище по въпроса:

Дали съм била обект на секретни оперативни мероприятия на специалните служби, и ако да - на какво фактическо и на какво правно основание е било ставало това?.

*************

Девето уточнение по съществото на казуса

През Май 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е получила писмо, подписано от анонимен (в нарушение на Закона не съобщаващ името си!) Директор на СДВР. Това писмо има дата 19 Май 2010 г. и изходящ рег. № Ж-10-ІІ от 19 Май 2010 г.

Тъй като в писмото не е посочено името на длъжностното лице, това обстоятелство дава на този административен акт характеристиката на незаконосъобразност и нелегитимност.

*************

Десето уточнение по съществото на казуса

На 01 Юни 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е изпратила с препоръчано писмо нова „Жалба“, адресирана лично до г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи.

Текстът на същата жалба е надлежно адресирана и регистриран в офиса на г-н Бойко М. Борисов, Министър-Председател на България, където има вх. рег. № 872 от 01.06.2010 г.

В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано:

Господин Министър-Председател,

Господин Министър на вътрешните работи,

Това е СЕДМОТО поред писмо, което пиша по визираните в тях казуси, а резултатът не е просто никакъв, защото все пак е някакъв, и този резултат се състои в това,

че всичките ми писма биват препращани точно на същите личности и институции, които вече многократно са демонстрирали своето преднамерено и предумишлено престъпно отношение към визираните казуси и с непоклатима упоритост продължават да прилагат стратегията на гавра с моите гарантирани от Закона права.

Поне за мен е повече от очевидно, че всичко това се прави от непосочващите имената си (т. е. анонимни) институционално високопоставени лица от Трето Софийско Районно управление на МВР и от Столичната Дирекция на вътрешните работи поради една-единствена причина:

поради това, че тези лица както личностно, така и институционално са СВЪРЗАНИ С МАФИЯТА И СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ,

които ИМЕННО СТОЯТ В ОСНОВАТА НА НАРУШАВАНЕТО НА МОИТЕ уж гарантирани от Закона права,

така че благодарение именно на тези служители на МВР

все още е напълно обезпечена безотговорността на престъпниците за извършените против мен беззакония, и по-точно - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.“

***

В текста на тази жалба от 01 Юни 2010 г. изрично и пределно ясно е записано:

„Разбира се, както лично вие, Господин Министър-Председател и Господин Министър на вътрешните работи, така и вашите институционално подчинени лица от системата на МВР можете да продължите да толерирате потъпкването на моите гарантирани от Закона права,

НО ВСЕ ПАК СЪМ ДЛЪЖНА ДА ВИ УВЕДОМЯ, ЧЕ МОЕТО ТВЪРДО НАМЕРЕНИЕ Е НАСТОЯЩАТА ПРЕПИСКА, СЪДЪРЖАЩА ОПИСАНИЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН КУЗУСИ, В КРАЙНА СМЕТКА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И НА СВЕТОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА СЪДЕБНИТЕ ТАКИВА, ЗА ДА СЕ ОПИТАМ ДА ПОТЪРСЯ ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЗАРАДИ ПРИЧИНЕНИТЕ МИ ОТ НЕЯ МАТЕРИАЛНИ И МОРАЛНИ ВРЕДИ,

които вреди са ми нанесени чрез фактическия отказ на държавата да защити моите гарантирани от закона права и чрез извършеното от държавата обезпечаване на безотговорност за престъпниците за извършените от тях престъпления.“

***

В текста на тази жалба от 01 Юни 2010 г., резюмирайки и накратко уточнявайки кузаса, моята съпруга и упълномощител по настоящият казус изрично и пределно ясно е записала,

че визираното лице, по повод и във връзка с действията на което е била предприета процедурата,

е било предприело извършването на нарушенията на нейните права и интереси

именно защото

и именно след като е било

ЛЪГАНО, МАНИПУЛИРАНО, ШАНТАЖИРАНО И ЗАПЛАШВАНО

ОТ ЛИЦА ОТ БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНРОСТ,

ОТ СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

И ОТ МАФИЯТА,

И ЧЕ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НЕГО ДЕЙНОСТ Е БИЛА ОБЕЗПЕЧЕНА ИМЕННО ОТ ТЕЗИ СУБЕКТИ И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ ТЕЗИ СУБЕКТИ ПРЕСТЪПНА НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ .

***

В текста на тази жалба от 01 Юни 2010 г. изрично и пределно ясно е записано,

че именно такъв е изводът, който следва

***както от факта, че на 18 декември 2009 г. тя е била подложена на многочасова процедура на интензивна гавра с нея и прилагане включително и на ситуационна силова заплаха от служителите на МВР, които са отказали да приемат и да регистрират нейното официално писмено искане за защита на правата й;

***така и от факта, че след това в дома ни три пъти идваха двама униформени полицаи, „предлагащи” й доброволно да я закарат (с паркираната пред дома ни арестантска кола) до сградата на МВР, където тя да бъде „разпитана” и да „обясни” „какво точно е била искала”, тъй като шефовете не са били могли да разбират съдържанието на написаното; който факт, според нас, се характеризира с това, че целта на „поканата” е била тя да попадне там, за да се опитат да я шантажират и сплашат, за да я накарат да се откажа от претенциите си;

***така и от факта, че след нейните многомесечни настоявания е получила писмо, подписано от анонимен началник на Трето РПУ, с което лаконично е уведомена, че въпросното лице е предупредено от МВР, без да се казва за какво точно това лице е било предупредено; което обстоятелство има характера на преднамерено поставен първи юридически капан, правещ невъзможна защитата на нейните права;

***така и от факта, че личното име на „предупреденото” лице преднамерено (а не случайно!!!) е било изопачено, с което въпросното писмо на въпросния началник има характера на юридически неизползуваем документ, миниращ нейната бъдеща правозащитна теза и непозволяващ да защити правата си пред съдебни и други инстанции, тъй като, фактически и юридически, „предупреждението” е било отправено или към „друго лице”, или към „несъществуващо лице; в този именно факт се съдържа и преднамерено поставеният втори юридически капан, правещ невъзможна защитата на нейните права;

***така и от факта, че в пълно нарушение на изричните изисквания на българския Закон, на нея въобще не й е дадено копие от предупредителния протокол, който факт има характера на преднамерено поставен трети юридически капан, правещ невъзможна защитата на нейните права;

***така и от факта, че от писмото на началника на Трето РУ на МВР личи престъпната стратетия, изразяваща се в това, че той се е опитал да й внуши юридически абсолютно невярната теза, че неговото писмо има характера и стойността на документ, заместващ силата на самия предупредителен протокол, при което, освен това, този полицейски началник пределно недвусмислено е нарушил изричното изискване на Закона да й предостави копие от самия акт за предупреждението – т. нар. „Предупредителен протокол”;

***така и от факта, че след нейното поредно настояване да получи копие от самия „Предупредителен протокол”, на нея й е било приложено уж елегантно оперативно мероприятие, изразяващо се в това, че официално е било изпратено писмо, което е било изпратено така, че пощенските служители да откажат да й го дадат, тъй като бащиното й име ПетКова е било записано като ПетРова, и на това основание от пощенската служба не само „основателно“ да откаже да й даде писмото, но и да изпрати на полицията имащо силата на „свидетелско показание на незаинтересовано странично лице“ писмен текст, че тя вече не живее на този адрес и не желае да получава такива писма;

***така и от факта, че след повече от половин година тя е получила писмо, в което действително е било поставено „копие от предупредетилен протокол“,

от текста на който, обаче, е видно, че сега вече преднамерено е бил поставен четвърти юридически капан, правещ невъзможна защитата на нейните права – в текста на този Протокол е записано, че въпросното „юридически несъществуващо предупредено лице” е било предупредено да няма конфликтни отношения НЕ С НЕЯ, А Сдруго юридически несъществуващо лице” – с лицето Елка ПетРова Янкова;

***така и от факта, че след като тя пак е посочила въпросния факт на пълно несъобразяване с изискванията на Закона и на Правото, тя е получила писмо от анонимен началник на Столичната дирекция на МВР, съгласно текста на което било имало „техническа грешка”, която била отстранена; КОЕТО ТВЪРДЕНИЕ, РАЗБИРА СЕ, СИ Е ЧИСТОПРОБНА ЛЪЖА и което за пореден път доказва, че служителите на МВР правят всичко възможно, за да обезпечават безотговорност за престъпниците, извършили престъпленията.

***

Накрая в текста на тази жалба от 01 Юни 2010 г. изрично и пределно ясно е записано следното:

Господин Министър-Председател,

Господин Министър на вътрешните работи,

Ще се опитам да бъда натуралистично ясна, като ви задам един въпрос от сферата на ЛОГОПЕДИЯТА и ЛОГОПАТИЯТА: „Ако вие ми дължите два лева и аз си ги поискам; и след като вие безуспешно се опитате да ме сплашите и да ме накарате да не си искам парите, вие ми дадете една фалшива банкнота от един лев и си замълчите за останалата част от дълга си, дали сте се издължили???”.

Точно това правят полицейските шефове на Трето РУ на МВР и на Столичнвата Дирекция на МВР.

Моето мнение, обаче, е че те съвсем не страдат от логопатология, а „просто се правят на луди”, тъй като са подчинени на Мафията и на специалните служби, и поради това действуват така, че привидно техното поведение да изглежда логопатологично.“

***

Последните редове от текста на тази жалба от 01 Юни 2010 г. изрично и пределно имат следното съдържание:

Господин Министър-Председател,

Господин Министър на вътрешните работи,

В моите предишни писма пределно ясно съм поискала:

ДА МИ БЪДЕ КАЗАНО ПО ИЗРИЧЕН И НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН ДАЛИ ВСИЧКО ТОВА (…) Е БИЛО ИЗВЪРШЕНО ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВОТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА И НА МАФИЯТА;

ТАКА И ДАЛИ АЗ СЪМ БИЛА ОБЕКТ НА СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА, И АКО ДА – НА КАКВО ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ И НА КАКВО ЮРИДИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ Е БИЛО ИЗВЪРШЕНО ТОВА.“

*************

Единадесето уточнение по съществото на казуса

На 13 Юли 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящият казус е изпратила с препоръчано писмо нова „Жалба“, адресирана лично до г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Замистник министър-председател и Министър на вътрешните работи.

Текстът на същата жалба е надлежно адресиран и изпратен с препоръчано писмо и до г-н Бойко М. Борисов, Министър-Председател на България.

В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано:

Това е ОСМОТО поред писмо, което пиша по визирания казус, а резултатът се състои в това, че от надлежните органи на МВР - шефовете на Трето РУ на МВР и на Столичната Дирекция на МВР - получавам единствено такива поведенчески актове и такива официални писма, които имат такива достойнства, благодарение на които заслужават да влязят в СВЕТОВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ПОЛИЦЕЙСКА ЛОГОПАТОЛОГИЯ.

Моето мнение, обаче, е че тези полицейски шефове съвсем не страдат от логопатология, а „просто се правят на луди”, тъй като са подчинени на Мафията и на специалните служби, и поради това действуват така, че привидно техното поведение да изглежда логопатологично.

Поне за мен е повече от очевидно, че всичко това се прави поради една-единствена причина:

поради това, че тези лица както личностно, така и институционално са СВЪРЗАНИ С МАФИЯТА И СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, които ИМЕННО СТОЯТ В ОСНОВАТА НА НАРУШАВАНЕТО НА МОИТЕ уж гарантирани от Закона права,

така че благодарение именно на тези служители на МВР все още е напълно обезпечена БЕЗОТГОВОРНАСТТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ за извършените против мен беззакония, и по-точно - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.“

***

Освен това, в текста на тази жалба от 13 Юли 2010 г.изрично и пределно ясно е записано следното:

На 18 декември 2009 г. посетих сградата на Трето Софийско Районно управление на МВР, за да депозирам и регистрирам мой официален писмен текст, съдържащ искане за полицейско съдействие за защита на правата ми.

ОТ ТОЗИ МОМЕНТ ДО ДНЕС ПРИ И ПО ПОВОД НА ТАКА ПРЕДЯВЕНАТА ОТ МЕН АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА,

АЗ СЪМ ПОДЛОЖЕНА НА НАЙ-РАЗНООБРАЗНИ И НАЙ-ДОЛНОПРОБНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ШАНТАЖНИ) МЕТОДИ И СРЕДСТВА,

ЦЕЛЯЩИ ДА МЕ СПЛАШАТ И ДА МЕ МОТИВИРАТ ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ТЪРСЕНЕТО НА ЗАЩИТА НА НАРУШЕНИТЕ МИ ПРАВА.

Дори нещо повече:

От този именно момент

съпругът ми Янко Николов Янков, който е професор по правни науки, бе подложен на интензивни систематични доброжелателни предупреждения да спре да търси защита на лично неговите нарушени права и на нарушените права на членовете на неговото семейство,

а на 21 юни, около 15 часа, той бе нападнат точно пред Съдебната палата и по силата на случайността предназначеният за главата удар със железен предмет се е бил стоварил върху рамото, което е било осакатяващо счупено на точно пет парчета.“

***

Освен това, в текста на тази жалба от 13 Юли 2010 г.изрично и пределно ясно е записано следното:

„Тъй като съм абсолютно категорична, че всичките визирани събития са неразривно свързани със строго секретните оперативни мероприятия както на служителите от бившата комунистическа Държавна сигурност, така и на служителите от посткомунистическата Национална служба „Сигурност”, така и на служителите на понастоящем съществуващата ДАНС,

Пледирам да направите всичко, което е необходимо

да разсекретите и да предоставите лично на мен и на правосъдието цялата документация на ДС, на Националната служба „Сигурност”, на ДАНС и на всички други възможни специални служби,

в които по какъвто и да е начин, повод и форма се среща както моето име, така и именатата на членовете на моето семейство,

както и да обезпечите провеждането на нормално Правосъдие.“

*************

Дванадесето уточнение по съществото на казуса

Пред Декември 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е получила писмо, подписано от Директора на СДВР В. Йорданов. Това писмо има дата 09 Декември 2010 г. и изходящ рег. № Я-25324 от 09 Декември 2010 г.

Тъй като в писмото не е посочено името на длъжностното лице, това обстоятелство дава на този административен акт характеристиката на незаконосъобразност и нелегитимност.

*************

Тринадесето уточнение по съществото на казуса

На 20 Декември 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е адресирала жалба, която е депозирана в приемния офис на г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи, и която жалба има вх. рег. № Ж-13851 от 20.12.20101г.

Текстът на същата жалба е надлежно адресиран и депозиран и в приемния офис на г-н Бойко М. Борисов, Министър-Председател на България, където жалбата има вх. № 872 от 20.12.2010 г.

В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано:

„Обръщам се към ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА за да ИМ припомня,

ЧЕ В МЕДИИТЕ СЕ СЪДЪРЖАТ ДОСТАТЪЧНО ПУБЛИЧНО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ, КОИТО ПРЕДЕЛНО ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ОБЯСНЯВАТ СЪЩНОСТТА И ХАРАКТЕРА НА ТОВА ИМЕННО ТЯХНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ МЕН И КЪМ ТАКИВА КАТО МЕН.

Впрочем, само преди няколко дни, на 14 Декември 2010 г. Информационната агенция „mediapool.bg“ публикува статията на журналиста Красен Николов, озаглавена „МВР направи и акция „Гражданите“. Полицията и прокуратурата се заеха с хора, търсещи правата си“ (http://mediapool.bg/show/?storyid=173763&srcpos=4),

в която са посочени примери на преследване и прилагане на редица противоправни полицейски и прокурорски методи и средства,

целящи да мотивират гражданите да се откажат от намеренията си да търсят защита и реализиране на правата си и да спрат да негодуват срещу нарушението на правата им от органите на МВР.

Категорична съм, че тук визираният и проточващ се вече една година казус има точно същия характер – целта е да бъда сплашена и да бъда принудена и мотивирана да се откажа от търсенето на правата си.

***

Обръщам се към ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА за да ИМ припомня,

ЧЕ ГЛАВНОТО МОЕ ИСКАНЕ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В ПРЕПИСКАТА ПО ТАКА ВИЗИРАНИЯ КАЗУС Е:

ДА МИ БЪДЕ КАЗАНО ПО ИЗРИЧЕН И НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН

ДАЛИ АЗ СЪМ БИЛА И ДАЛИ ВСЕ ОЩЕ СЪМ ОБЕКТ НА СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА,

И АКО ДА – НА КАКВО ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ И НА КАКВО ЮРИДИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ Е БИЛО ИЗВЪРШЕНО ТОВА.“

*************

Четиринадесето уточнение по съществото на казуса

Тъй като и преди съм интерпретирал тази теза, тук и сега за пореден път акцентирам върху обстоятелството, че

безотговорността за извършените от специалните служби и от Мафията престъпления

често пъти е осъществявана изключително чрез извършването на друг тип престъпна дейност - престъпна шантажна, укривателска и оневинително-антиправосъдна дейност на държавните служители от специалните служби на МВР, на Прокуратурата и на Съда.

Във връзка с това посочвам, че на 23 май 2008 г., електронната информационна агенция „Блиц е публикувала специален информационен материал, изграден върху интервю, дадено от Йордан Соколов - ексминистър на Вътрешните работи и експредседател на българския Парламент. Въпросният информационен материал е озаглавен „Спецекип психиатри в МВР дрогирали “когото трябва” и вкарвали в лудница!”, а електронният адрес на публикацията е http://www.bulpress.net/article/4796,22.

Обръщам вашето внимание върху следните текстове от посочения информационен материал:

Ексбосът на МВР Йордан Соколов в прав текст заяви, че в България има мафия, която командва политиците. (...) Най-голямата и най-потресаващата тайна обаче се оказа, че когато застъпил на власт като вътрешен министър, научил, че в служба СОТИ работят петима лекари-психиатри, които изпълнявали зловещи функции: “Питам какво правят тези психиатри в служба за оперативно техническо издирване. Отговарят ми, че са на прикритие. Били най-опасните хора. Когато имало нужда, те давали лекарства на някои, на които трябвало да се пречупи волята да направят признания, за да бъдат осъдени. Те вкарвали в лудницата неудобните политически лидери...”, хвърля ни в потрес Йордан Соколов.”.

От така посочения текст става пределно ясно, че:

Първо, в системата на българското Министерство на вътрешните работи е имало (и има!) специален екип и дори специален отдел, основната функция и предназначение на който е била (и е!) да осъществява престъпна злоупотреба с медикаментозни субстанции, както и престъпна злоупотреба с методите и средствата на психиатрията;

Второ, тази престъпна дейност е била (и е!) осъществявана в полза на мафията;

Трето, специален обект на въздействие и манипулиране са били (и са!) политиците;

Четвърто, целта на тази престъпна дейност е била (и е!) да бъдат постигани ефекти и резултати, благодарение на които политиците да бъдат поставяни в състояние на шантажна зависимост от мафията;

Пето, по силата на служебната йерархия тази престъпна дейност несъмнено е била известна на и одобрявана от съответните лица, които са заемали (и заемат!) длъжностите Министър-Председател, Министър на ватрешните работи и Президент на България.

***

В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че по времето, когато тогавашният главен прокурор Иван Татарчев бе направил съвсем плах опит да приложи закона върху съвсем незначителни персонажи от системата на българския клан на руската Червената мафия, в два поредни броеве на в-к „Труд” от 28 и 29 август 1998 г. се появи материал, озаглавен „Психопортрет на един прокурор”, който материал бе изготвен именно от Института по психология при МВР.

По онова време този масирано публично презентиран материал имаше за цел да осъществи три главни задачи: да представи Главния прокурор Иван Татарчев не само като професионално негоден и наказателно неотговорен за действията си, но и да отправи към обществото семантичното послание, че щом Главният прокурор не може да защити правата и достойнството си, то и никой обикновен човек не бива да разчита, че ще може да защити правата и достойнството си, ако реши да се съпротивлява на Мафията.

***

В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че по времето, когато тогавашният Главен прокурор Никола Филчев бе направил изключително интензивен и дори мощен опит да приложи закона върху цялостната система на българския мафиотски политически режим и бе потърсил дипломатическо съдействие за това свое смело и високо достойно начинание, с него се случиха изключително зловещи събития, „най-невинното” от които бе мощно наложената в медиите теза, че той е луд.

***

В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че лично съм депозирал в канцеларията на Главния прокурор и съм публикувал в моите документални издания подробностите относно това, че когато един пенсиониран полковник от криминалните служби и бивш областен шериф на МВР прояви високата доблест и достойнство да заеме независима гражданска позиция по определена група казуси, той стана жертва на зловещо активно мероприятие на специалните служби, които го обявиха за намиращ се в състояние на интелектуален сенилитет; след което не само го елиминираха от неговата високоавторитетна експертна позиция в обществото, но и разграбиха както ценните му оръжейни колекции, така и ръкописите на книгите, които беше написал.

***

В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че през септември 2007 г. стана известно, че

след като психиатърът Руслан Терзийски отказал да се подчини на шефовете от специалните служби при МВР и дал неизгодна за МВР и за Прокуратурата експертиза,

той бил арестуван и обвинен както за изготвяне на „невярно експертно заключение по делото, по което е назначен“, така и за получаването на крупни суми пари като официално възнаграждение за експертната му дейност.

По повод и във връзка с това арестуване софийският адвокат Калин Ангелов бе писал в медиите,

че величината на самото заплащане на труда на експерта изцяло зависи от това той да не създава спънки на МВР и Прокуратурата,

и че арестуването на експерта по психиатрия Руслан Терзийски съвсем не е било поради дадено от него „невярно експертно заключение“, а е било резултат именно на това, че той е бил създал такива именно спънки на МВР и на Прокуратурата. (виж: http://www.capital.bg/showblog.php?storyid=379320 , http://iphone.capital.bg/showblog.php?storyid=379320 ).

***

В контекста на тази група факти и обстоятелства аз питам адресатите на настоящия текст:

На фона на пълното безумие и пълния инфантилизъм и кретенизъм

на аргументите на служителите на МВР,

които в пълно бойно снаряжение и със специална арестантска кола точно три път идваха до дома ни,

за да се опитат да отведат съпругата ми в сградата на МВР -

КАКВА Е БИЛА ТЕХНАТА СЪЩИНСКА (ИСТИНСКА) ЦЕЛ?

Не се ли е изразявала тази техна цел именно в това да се опитат да я дрогират, да я сплашат и да я елиминират от казуса,

и то да го направят така, че тя повече никога да не може да поставя исканията, които е поставила – а именно:

Правителството и специалните служби да спрат да нарушават исконните човешки права на гражданите?.

*************

Раздел ІІІ:

Първо заключително уточнение

Признавам, че макар и да съм дипломиран юрист от преди близо половин век, макар и да съм хабилитаран университетски преподавател по правни и политически науки, макар и да съм автор на повече от 50 (петдесет) дебели книги, посветени на проблемите на правните и политическите науки,

изпитвам същинско благоговеене пред недостижимите за мен олимпийски върхове на правните знания,

до които върхове нашият славен

Вицепремиер и Минисътър на вътрешните работи г-н Цветан Г. Цветанов

не само се е докоснал,

но и на които се е установил с безспорно достойнство,

съпоставимо не само с това на гениалния Тодор Живков (светлият учител и пример за подражание на Премиера Бойко Борисов), но дори и с това на самия Зевс.

Признавам, че макар и вече половин век да познавам най-големите юристи на България,

категорично не познавам такъв ненадминат капацитет по правни знания, какъвто е г-н Цветан Г. Цветанов,

който макар и да е завършил Академията за високо спортно майсторство и да е специалист по „лека атлетика“,

се е изявил (макар и само веднъж) като абсолютно ненадминат гений в сферата на правното консултиране,

и само с една дадена от него юридическа консултация

е сполучил да получи хонарар, равняващ се на годишния трудов доход на британския премиер Дейвод Камерън, който е завършил Оксфордския университет и е специалист по философия, политика, икономика и право,

и който, доколкото ми е известно, притежава само едно-единствено жилище,

докато Вицепремиерът и Министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов само за пет-шест години напълно заслужено е станал собственик на близо една дузина жилища (само дограмата на които жилища има паричен израз, равняващ се на моя половинвековен приход за работата ми като учен и университетски преподавател в сферата на правните науки).

В този именно смисъл и в този именно контекст превъзходно осъзнавам, че изхождайки от своя вече утвърден авторитет на гениален юрист,

изпълняващият длъжността Вицепремиер и Министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов

би могъл не само да се почувствува основателно засегнат от моите развити по-горе наивни юридически съображения,

но и за назидание на моето правно и политическо невежество

БИ МОГЪЛ ПАК ДА МИ ПРАТИ ДЖЕЛАТИТЕ СИ,

за да избият от главата ми несъобразените с неговите мои правни възгледи.

07 Март 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар