2010-04-27

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ?

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
27 Април 2010 г.


Чрез: г-н Сергей Игнатов –
Министър на образованието, младежта и науката
Към писмата ми до Министъра
вх. № 94ЯЯ-200 / (18) 19.11.2009 г.
вх. № 94ЯЯ-200 / 22.02.2010 г.
относно някои български университети
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София


До Мария Фъртунова –
Директор на Дирекция „Политика във висшето образование
при Министерството на образованието, младежка и науката
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ?” 
*******
            Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана,
            Преди цели десет дни получих Вашето изключително любезно писмо, имащо дата 15.03.2010 г.,  и след обстойно обмисляне Ви пиша настоящите редове, изпълнени с неимоверно дълбок крепостническо-поданически респект -  подчертавайки, че това е единственото адекватно правнорелевантно средство, с което разполагам, за да се защитя.
            Преди всичко следва да уточня, че въобще не ме интересува и не ме засяга дали сте или не сте битова курва или проститутка.
            Тук и сега ме интересува единствено фактът, че ЧРЕЗ ВАШЕТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЛУЖЕБНО ПОВЕДЕНИЕ на псевдодържавен служител ВИЕ КАТЕГОРИЧНО И НЕДВУСМИСЛЕНО СТЕ ДОКАЗАЛА, ЧЕ не сте държавен служител, а че СТЕ ИМЕННО ченгеджийско-мафиотска курва и проститутка, ОБСЛУЖВАЩА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЕНГЕДЖИЙНИЦАТА И НА МАФИЯТА; и именно това е СТУТУСЪТ И СЪЩНОСТТА ВИ, които ме интересуват и които влагам в настоящето мое официално писмено правнорелевантно волеизявление.
            Безкрайно Ви благодаря за великодушното внимание, което демонстрирахте към  моята скромна личност, и за честта, която ми оказвате чрез прилагателната словоформа „уважаеми”, поставена пред скромното и незначителното ми име още в началото на Вашето писмо - което аз, низшият покорен крепостник и поданик на българския посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически режим оценявам като израз на изключително Височайше благоволение към мен...
            Да, Вие проявихте изключително благоволение към мен със самия факт, че сте ми изпратили писмо, което, макар и въобще да няма качеството на ОТГОВОР на поставените от мен проблеми, все пак е нещо;
докато, несъмнено със знанието и съгласието на ръководителя на Вашия ченгеджийско-мафиотски Вертеп, НА МЕН, вече повече от пет месеци, ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО НА ПИСМАТА МИ ОТ 19.11. 2009 Г. И 20.11.2009 Г., ИМАЩИ РЕГИСТРАЦИОННИ ВХОДЯЩИ НОМЕРА 201 И 206.
            Не бих искал да засягам Вашата изключително висока ченгеджийско-мафиотско-курвенско-проститутска чест чрез непристойни припомняния, свързани с факта, че моето писмо, адресирано до ръководителя на Вашия ченгеджийско-мафиотски Вертеп, има дата 18 (19) ноември 2009 година.
            Не бих искал да се чувствувате виновна за това, че за да се стигне до Вашето благоволение да ми напишете писмото, което сте ми изпратила, на мен ми се бе наложило на 22 февруари 2010 г. да депозирам в регистратурата на вашия Вертеп едно припомнително писмо, с което да напиша на Височайшата Мадам-ръководител на Вертепа недопустимо грубото изречение, „НАСТОЯВАМ да ми бъде изпратен официален отговор”.
            Коленопреклонно Ви моля да простите моя непростим грях и моето престъпление против Властта на Ченгеджийницата и на Мафията, изразяващи се в бунтовната или дори терористична употребата на словоформата  „НАСТОЯВАМ”...
            Все пак, обаче, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, позволете ми да изразя моето нищожествено крепостническо-поданическо мнение, ЧЕ НАПИСАНОТО И ПОДПИСАНО ОТ ВАС ПИСМО ДО МЕН ОТ ЮРИДИЧЕСКО ГЛЕДИЩЕ НЕ ПРИТЕЖАВА И НЯМА АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОТ АТРИБУТИТЕ, КОИТО ПРАВОТО ПРЕДЯВЯВА КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОТНОСНО Т. НАР. ОТГОВОРИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ българските (и всъщност - европейски!) ГРАЖДАНИ - КОИТО ВИЕ, НЕСЪМНЕНО, ТРЕТИРАТЕ КАТО БЕЗПРАВНИ И ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗПРОСВЕТНИ И НЕГРАМОТНИ ФЕОДАЛНИ КРЕПОСТНИ НИЩОЖЕСТВА.
            Вашето писмо до мен, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, ИМА ХАРАКТЕРА НА ОТПРАВЕН КЪМ МЕН АБСОЛЮТНО КРЕТЕНСКИ ПСЕВДОАДВОКАТСКИ СЪВЕТ.
            Проблемата, обаче, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, Е В ТОВА, ЧЕ АЗ НЕ СЪМ ИСКАЛ ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН АДВОКАТСКИ СЪВЕТ (какъвто, впрочем, Вашата кретенско-идиотска куфалница просто не е в състояние да ми даде).
     Така че, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, благоволете да уведомите когото трябва и да постъпите както трябва според Правото и Закона.
            Не забравяйте, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, че аз ИСКАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБРАЗЕН С ПРАВОТО ОТГОВОР ОТНОСНО ТОВА ДАЛИ ВЪПРОСНИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ СУБЕКТИ СА НАРУШИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО И НА ДЪРЖАВАТА; както и да получа държавническото мнение на специалистите от Вашия Вертеп дали въпростните субекти са нарушили и моите права.
            Не забравяйте, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, че хипотезата дали въпросните субекти са нарушили специално моите права е само една от юридическите хипотези, които съм поставил; първата хипотеза е – „Дали те са нарушили своите задължения към Държавата?”.
            Не забравяйте, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, и това, че съгласно българското ПРАВО вашият Вертеп има задължението да защитава както нарушените права на Държавата, така и моите евентуално нарушени права! А чрез Вашето писмо до мен Вие недвусмислено сте демострирала, че въобще не Ви интересуват нито моите нарушени права, нито нарушените права на Държавата, и че единствената Ви цел е да защитите престъпните претенции на Червената Ченгеджийница и Червената Мафия.
            Не се съмнявайте, че като реакция на това мое писмо аз очаквам ПОКУШЕНИЕ, извършено по нареждане на Вашите сутеньори от Ченгеджийницата и от Мафията.
            Готов съм да го посрещна!
            Вие, Вашата Мадам и Вашият ченгеджийско-мафиотски Сутеньор, сте на ход!
27 Април 2010 г.                                                              Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар