2010-04-14

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-2ABC

Address for letters:
Янко Николов Янков -
гражданин на Европейския съюз
ЕГН 44 08 13 32 28
единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:
1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
14 Април 2010 г.

Съдебно дело:
До: Административен съд-София-град
ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София
адм. д. № 6516 / 2009,
Второ административно отделение, 37-ми състав,
съдия”-докладчик Славина Владова


*************
Административна преписка в МС:
До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Предложение за доброволно признаване на Иска и
завеждане на реторсен иск срещу БСП (както като наследница
на престъпно-деликтното управление на БКП, така и като
престъпно-деликтен деец на собствено основание) за възстановяване
в държавния бюджет на платената обезщетителна сума

Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст -  вж.:  „ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-2АBC”, http://iankov.blogspot.com/2010/04/2abc.html

І.
            Преди няколко дни получих „Съобщение” и копие от издадено от „съдиятаСлавина ВладоваРазпореждане от 25.03.2010 г.”,  и в законовия срок представям настоящето писмено правно становище.

ІІ.
            Във въпросния „съдийски” акт е посочено, че е постановен, след като „съдията” се е бил запознал с „определение № 445 от 12.01.2010 г. на ВАС, І-А отделение”.
            Категорично изразявам своя ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИЯ БЪЛГАРСКИ СЪД за това, че на мен не ми е дадена абсолютно никаква възможност да се запозная със съдържанието на въпросния акт на ВАС:
            първо, копие от него въобще не ми е изпратено и не ми е връчено; и
            второ, направените от мен точно три опити да получа директен достъп до самата папка на въпросното съдебно дело винаги са се били сблъсквали с невъзможността да получа достъп, при което служителите са ми изтъквали аргументите, че делото се е било намирало при съдията и не е налично в съответната деловодна служба.
            При така визираната ситуация, ПО ПРЕДУМИШЛЕНА ВИНА НА СЪДА аз съм лишен от възможността да взема и да изразя своето правно становище по въпросния „съдебен” акт на ВАС.

ІІІ.
            Още в първото изречение на „съдийския” акт от 25.03.2010 г. на „съдиятаС. Владова е посочено, че „производството е по реда на ... чл. 1 от ЗОДОВ”.
            Това твърдение на визирания „съдия”, обаче, е твърдение на ченгеджийско-мафиотска курва и проститутка, назначена на длъжността „Съдия”, за да обслужва престъпните интереси на лицата и институциите, които са визирани като извършители на вредоносните деяния.
            Обръщам специално внимание върху факта, че още в първото изречение относно съществото на моя ИСК изрично и пределно ясно съм посочил, че ИСКЪТ МИ Е ОСНОВАН ВЪРХУ ЧЛЕН 7 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, във връзка с ЧЛЕН 13 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ, както и във връзка с ЧЛЕН 5, АЛИНЕЯ 2 И АЛИНЕЯ 4 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА.
            При така визираната от мен правна квалификация на ИСКА, изпълняващите „съдийска” длъжност ченгеджийско-мафиотски курви и проститутки
            НЕ СА ИМАЛИ И НЯМАТ ПРАВОТО ДА МИ НАТРАПВАТ ДРУГА ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАЗУСА,  
            и единственото право, което имат, е да се произнесат дали са компетентни или не са компетентни да „правораздават” при тази правна квалификация.
            Опитът на ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ СЪС СЪДИЙСКА ТОГА да „ме набутат в друг казус” са опити да обезпечат псевдосъдийско оневинаване на техните сутеньори от Мафията и от престъпните специални служби на държавата.

ІV.
            Както вече е известно от материалите по настоящето дело, аз вече съм имал
            както ЛИЧНОТО УДОВОЛСТВИЕ,
            така и ПРОФЕСИОНАЛНОТО НЕУДОВОЛСТВИЕ
            да направя констатацията,
            че „съдията” по настоящето дело ОСВЕН ЧЕ Е ПРЕСТЪПЕН СЛУГА НА ПРЕСТЪПНИ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА И ЧЕНГЕДЖИЙНИЦАТА,
            е и кретен и идиот, абсолютен кретен и идиот, пълен идиот и кретен, както и собственик или носител на птичи мозък, поразен от птичи грип, а също така и собственик или носител на свински мозък, поразен от свински грип,
            както и имплицитно и изрично да обоснова тезата, че въпросните безнадеждно дефектни личностнови особености в посткомунистическа България са издигнати в ранг на ВИСОКИ КАЧЕСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА МАГИСТРАТСКА ПРИГОДНОСТ.
            Днес, с настоящите редове, за съжаление, съм длъжен ДА ПРЕПОТВЪРДЯ ТАКА ИЗРАЗЕНАТА СИ КОНСТАТАЦИЯ.

V.
            Добре известен е широко разпространеният сред българските юристи „крилат израз”, че „ако беше нещо друго, човек винаги би могъл да го на..та на съдията, но акъл не е възможно да му бъде набутан”.
            За съжаление тук и сега на мен отново ми се налага „да се опитам да набутам в куфалницата на съдията” тезата, която изрично и ясно съм изразил в становището си от 26 октомври 2009 г.:
            че изходящият от мен правнорелевантен волеизявителен акт се нарича „ИСК”;
            че абсолютно не отговаря на истината неговото твърдение, че аз съм бил предявил „Искова молба”;
            че изопачението и фалшифицирането, извършено от „съдията” в това отношение, е СЪЩНОСТНО-КОНЦЕПТУАЛНО, и едва ли тук и сега е мястото да обосновавам и обяснявам на кретена-идиот, изпълняващ длъжността „съдия”, разликата между двата вида волеизявителни феномени;
            както и че все пак точно тук е мястото да подчертая, че този именно кретенизъм и идиотизъм на въпросната персона е бил предварително условие за нейното професионално институционализиране на тази именно длъжност;
            и, разбира се, като доказателство да се позова на факта, че в своето „Разпореждане от 25.03.2010 г.” визираният „магистрат” си е позволил ТОЧНО ПЕТ ПЪТИ да ми припише предяваването на „молба”, докато истината е, че аз не съм се молил и няма да се моля на никой човек, а просто си искам онова, което съгласно Правото ми се полага, поради което и съм предявил именно ИСК.

VІ.
            Освен това, длъжен съм ОТНОВО да се опитам ДА НАБУТАМ В КРЕТЕНСКАТА ГЛАВА НА „СЪДИЯТА моята изрично изразена ПРАВНА теза,
            че категорично отхвърлям опита на съдията”-кретен и идиот - да ме набутва в хипотезата на „отговорност за вреди от незаконосъобразни действия или бездействия на административен орган”, каквато хипотеза съществува по посочения от него (съдията”-кретен и идиот) Закон;
            и ЗА ПОРЕДН ПЪТ ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ МОЯТА ИСКОВА ПРЕТЕНЦИЯ Е ОСНОВАНА ВЪРХУ СЪВСЕМ ДРУГА ФАКТИЧЕСКА ОСНОВА, ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ НА КОЯТО Е ИМЕННО КОНСТИТУЦИЯТА.
14 Април 2010 г.                                                              Янко Н. Янков

1 коментар:

  1. В дело №4/1990г. е за 147жертви от комунизма в Лагерите за смърта. Една от жертвите и моят баща, за което всичко съм направил за да искам това което копунистите не ми дават. Баща ми има два смърттни акта но не ми ги дават и всичка може да го видите тук:
    http://jivko1128.blog.bg/politika/2010/01/20/kym-kogo-da-se-obyrna-demokrati-ot-ds.476133
    http://jivko1128.blog.bg/politika/2009/12/29/arhivite-sa-jivi-delo-4-1990-god.463415
    http://jivko1128.blog.bg/politika/2009/12/03/arhivite-sa-jivi-procheti-za-jertvite.448056

    ОтговорИзтриване