2016-03-01

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на МВР, 01 Март 2016 г. ОСМО официално писмо относно казус „Шестият етаж


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

01 Март 2016 г. (Вторник)

 

До г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи на Република България

ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

ОСМО официално писмо относно казус „Шестият етаж”

Към вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &   Към вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-429///24.02.2016 г.;   &  

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег. № 489702-ххх///01.03.2016 г.;

 

                   Госпожо Министър,

                   тук приложено Ви предоставям копия от 28 (двадесет и осем) страници документация

                   по повод и във връзка т. нар. „Строго секретно Дело №13304 от Октомври 1976 г., Първи отдел на Шесто управление на Държавна сигурност”, в което АКУРАТНО са визирани основните направления на т. нар. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, насочени срещу мен и членовете на семейството ми.

 

                   ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ ЗА СПЕШЕН ОТГОВОР!

 

                   В ЧАСТНОСТ ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ

                   *ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА, ОТДЕЛНА ОТ ТАЗИ,  ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ , СРЕЩУ МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, КОЯТО Е БИЛА ИЗВЪРШЕНА ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ – ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НЕЙНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ФУНКЦИОНЕРИ!

 

                   ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ

                   *ДА ИЗВЪРШИТЕ ВСИЧКО, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ДОКУМЕНТАЛНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО ТАКА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ПРИ КОЕТО

                   *ДА МИ ПРЕДОСТАВИТЕ ПЪЛНИ НАДЛОЖНО ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА!

                   Приложение: съгласно текста.

01 Март 2016 г.                                                                          Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар