2016-02-26

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на МВР ШЕСТО официално писмо относно казус „05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”, 26 Февруари 2016 г.


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

26 Февруари 2016 г. (Петък)

 

            До г-жа Румяна БъчвароваМинистър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

ШЕСТО официално писмо относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

Към: вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   Към: вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  Към: вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-287///05.02..2016 г.;

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег № 489702-хххх///26.02..2016 г.;

 

 

І.

            Госпожо Министър,

            за пореден път ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО настоявам за спешно разследване ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ИЗЛОЖЕНИ ПРЕД ВАС НАПРАВЛЕНИЯ, ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, и за спешни отговори по всеки отделен аспект на тук визирания казус

            ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ И НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА ШВЕЙЦАРСКОТО ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

            И НА НЕСКОПОСАНИТЕ ОПИТИ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА И ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА МАФИЯ

            ДА СТОВАРЯТ ТЕЖЕСТТА И ВИНАТА ВЪРХУ НЕСЪМНЕНО НАЙ-НИСКОЙЕРАРХИЧНИТЕ полицейски служители,

            които НЕСЪМНЕНО СА ПРИНУДИТЕЛНО ЗАСТАВЕНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ИМАЩИТЕ ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА ТАКА НАРЕЧЕНИ „ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОСТИТУТСКИ УСЛУГИ”?!?

 

            За пореден път питам:

            на кого, всъщност, принадлежи така наречената Българска Държава (и нейната полиция)

на българския народ

или на модернизирания престъпен български клан на интернационалната  и транснационалната НЕО(ПОСТ)съветска КГБ и транснационалните световни банки и корпорации?!?

 

 

ІІ.

            Госпожо Министър,

            Официално Ви съобщавам, че само през последните три седмици (от 04 Февруари 2016 г. до преди няколко дни) В АБСОЛЮТНО ПЪЛНО И ДРАСТИЧНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

            за официална ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ИЗИСКУЕМОСТ И

            ЗА ФАКТОСЪОБРАЗНА, ПРАВОСЪОБРАЗНА И АРГУМЕНТИРАНА МОТИВАЦИОННА ВАЛИДНОСТ към дейността на полицеската институция и нейните служители

            на мен ТРИ ПЪТИ са ми се обаждали по мобилния телефон очевидно трима различни служители (двама от Пето управление и един от Столичната Дирекция на МВР)

            КОИТО, БЕЗ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ КАКТО ПОИМЕННО, ТАКА И СТАТУСНО,

            С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН И ФОРМА НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА РУТИННО-РЕСПЕКТИРАЩО ВЛАСТОВО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ, характерно по-скоро за затворническите надзиратели,

            са се опитвали да ме мотивират безапелационно и безропотно да се явя при тех, без да ми казват (без да ме уведомяват) в точно какво ЙРИДИЧЕСКО качество ме призовават – като свидетел или като обвиняем.

 

            Нещо повече – в кратките разговори с тех в крайна сметка и тримата фактически се въздържаха от уточняване на юридическото качество, в което ме призовават.

            Все пак, обаче, особено при първото позвъняване, по-скоро импулсивно неволно,  отколкото искрено и преднамерено, ми бе дадена възможността да разбира, че всъщност, така нареченото обяснение

            за уточняване на неяснотите във връзка с вашата преписки при нас

            ИМА ПО-СКОРО КАМУФЛАЖЕН ПРЕСТЪПЕН КОВАРНО ОПЕРАТИВЕН ХАКАРТЕР, и предназначението да бъде ИЗМАМНИЧЕСКИ АРГУМЕНТ, ДА БЪДЕ ВЪДИЦА.

     НЕЩО ПОВЕЧЕ – ИЗРИЧНО И ЯСНО МИ БЕ СПОМЕНАТО, ЧЕ

     ЦЕЛТА Е ДА БЪДА ПОДМАМЕН ДА ОТИДА ПРИ ТЕХ

     НЕ ПОРАДИ „НЕЯСНОТИ” В МОИТЕ ПИСМЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ (каквито, естествено, не съществуват),

     А ИМЕННО „ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БЕСЕДА”. 

 

            Госпожо Министър,

     БЛАГОВОЛЕТЕ НА ПРОУМЕЕТЕ ОНОВА, КОИТО Е ЗАПИСАНО В ТЕКСТА НА МОЯТА ТАКА НАРЕЧЕНА „ХАРАКТЕРИСТИКА”,

     ОФИЦИАЛНО ИЗДАДЕНА МИ В ДЕНЯ НА ИЗЛИЗАНЕТО МИ ОТ ЗАТВОРА,

     В КОЯТО,

     ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ШЕСТГОДИШНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОТ ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ НА МВР И ЗАТВОРНИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

      ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СЕ СЪДЪРЖА КОНСТАТАЦИЯТА, ЧЕ

     ЛИЦЕТО ТВЪРДО ПРЕСЛЕДВА ЦЕЛИТЕ СИ

     И ВСИЧКИТЕ МУ ДЕЙСТВИЯ ДА ПРЕЗАСТРАХОВАНИ.

     (Впрочем, текста на този официален документ е публикуван в моите документални книги!!!).

 

            Също така, госпожо Министър, благоворете да проумеете, че появилата се в сравнително масова употреба още през 20-те години на миналия век дума „беседа” е била неразривно свързана именно с комунистическата пропаганда,

            а специално след Съветската окупация през 1944 г. е била неризривно свързана именно с престъпната дейност на БКП и българския клан на КГБ – Държавна сигурност.

 

            Нещо повече, госпожо Министър, не друг, а един от Вашите „демократични” предшественици, бившия Министър на вътрешните работи и бивш Председетел на Народното събрание Йордан Соколов, многократно бе давал официално публикувани интервюта, че

     СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ призоваванията по телефона се правят именно за да няма доказателства за призоваване и за съпричастност на МВР и на специалните служби,

     и за да може извършената срещу обектите престъпна оперативна дейност да бъде прикрита така, че применно безпомощното състояние на „обектите”, в което те са случайно намерени на някои деликатни места по улиците или сградите, да бъде „обяснено” чрез алкохолизъм, наркотици или „личностнови здравословни проблеми”.  

 

     Впрочем, изрично и пределно ясно настоявам пред Вас да се запознаете с поне едно от тези интервюта и изявления на Вашия предшественик като Министър на МВР, което е публикувано на 23 май 2008 г. електронната информационна агенция „Блиц” (http://www.bulpress.net/article/4796,22.)

 

 

ІІІ.

            Госпожо Министър,

            Тъй като СЪЩИНСКАТА ЦЕЛ на така визираните телефонни обаждания ми е пределно ясна,

            ПРИ ТОВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА

            В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИЯ КОНТЕКСТ

            НА ПРОВЕЖДАНИТЕ СРЕЩУ МЕН И НАЙ-ВЕЧЕ СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

            ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ВИСОКА СТЕПЕН НА ОПАСНОСТ

            ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕКРЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ,

 

            НАСТОЯВАМ ДА ВЗЕМЕТЕ СПЕШНИ МЕРКИ

            ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА

            КОИТО ВЕЧЕ МНОГОКРАТНО СЪМ ВИ ПОСОЧВАЛ

            КАКТО ПО ТУК ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС ОТНОСНО 05 Полицейско (ПРОСТИТУТСКО) управление на МВР и СТОЛИЧНАТА ДИРЕКЦИЯ,

            ТАКА И ПО КАЗУСА „ШЕСТИЯТ ЕТАЖ”.

26 Февруари 2016 г.                                    Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар