2016-02-24

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на МВРAddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

24 Февруари 2016 г. (Сряда)

 

До г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи на Република България

ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

СЕДМО официално писмо относно казус „Шестият етаж”

Към вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &   Към вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег. № 489702-ххх///хх.02.2016 г.;

 

І.

            Госпожо Министър,

            Считано от 24-ти Август миналата година ДО ДНЕС, т.е. вече в продължение на ТОЧНО ПОЛОВИН ГОДИНА, в рамките на адресираните и надлежно регистрираните лично до Вас, мои шест официални писма, обхващащи точно 111 (сто и единадесет) страници, посветени на т. нар. „казус „Шестият етаж””, акуратно съм описал и посочил фактите и обстоятелствата, относно които КАТО ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАМ ПРАВОТО ДА ПРЕТЕНДИРАМ ПРЕД ВАС ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА

            ПРАВОСЪОБРАЗНИ ПРОВЕРКИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ И

            ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАДЛЕЖИТЕ ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО ОБОСНОВАНИ ОТГОВОРИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЕХ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТАЛНИТЕ МАСИВИ.

 

            До днес, обаче, Вие и Вашите

            ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОДЧИНЕНИ,

            КАКТО И ГОСПОДАРСТВУВАЩИ,

            ПОЛИТИЧЕСКИ, ДЪРЖАВНИ, НАЦИОНАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО МАФИОТСКИ ФАКТОРИ,

            мълчаливо, но конклудентно (подразбиращо се) пределно и недвусмислено ясно ми давате да разбера, ЧЕ ФАКТИТЕ И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА СА НЕЩА, С КОИТО

             НЯМАТЕ НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ.

 

ІІ.

            Госпожо Министър,

            Припомням Ви, че разполагам с копие от т. нар. „Строго секретно Дело №13304 от Октомври 1976 г., Първи отдел на Шесто управление на Държавна сигурност”, в което АКУРАТНО са визирани основните направления на т. нар. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, насочени срещу мен и членовете на семейството ми.

            В частност там е посочено:

            ***че на т. нар. „Система-2” е възложено да извършва контрол на пощенската кореспонданция на „обекта” Янко Николов Янков, при което главното внимание да бъде насочено по направление Австрия, ГФР, Англия, Франция, Швейцария и САЩ;

            ***че „Същият възнамерява да обедини недоволни млади научни работници в нелегална организация и да изпрати зад граница клеветнически материали за вътрешно-политическата обстановка в страната”;

            ***че е възложено да бъдат проучени и вербувани всички подходящи за това лица (ИМЕНАТА НА КОИТО СА ИЗРИЧНО И АКУРАТНО ПОСОЧИНИ!!!), живеещи в същия жилищен блок, на които да бъдат възложени задачите да създават постоянни провокационни конфликтни битово-скандални ситуации, насочени срещу мен и членовете на семейството ми, резултатите от които да бъдат използувани за (в) широкоспектърни компрометиращи мероприятия за моето елиминиране от „сцената” на извършваната от мен (дори по онова време на класическия съветски комунизъм!) ОФИЦИАЛНО НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНА дейност;

            ***че е възложено посредством радиостанции да бъдат осъществени оперативни мероприятия по (за) оперативна документация на разговорите, провеждани от мен по време на лекционните занятия със студентите от Юридическия факултет при СУ,

            а също така и в жилището, в което живея със семейството си,

при което изрично и ясно е записано, че на оперативно документиране подлежат

не само моите думи и действия,

не само тези и на съпругата ми,

но и тези на петгодишният ни син

(ВРЕМЕТРАЕНЕ – 180 – СТО И ОСЕМДЕСЕТ ДНИ – ПОЛОВИН ГОДИНА!!!!);

            ***че е обезпечено вербуването на поименно посочени точно 23 (двадесет и трима) чуждестранни студенти (странно – всичките са от Мавритания – 1 от ЮФ, 1 от МА и останалите от Института за чуждестранни студенти!!!);

            ***че е обезпечено вербуването на ГОЛЯМ БРОЙ мой млади колеги от Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет на СУ, имената на които са изрично посочени и някои от задачите, които са им възложени са изрично посочени;

            ***че отделно от тук визираното (образувано през Октомври 1976 г.) строго секретно оперативно дело, аз вече съм бил и съм и обект по две други строго секретни оперативни дела, едното от които е „Терорист”,  а другото е „Скитник”;

            ***че по повод и във връзка с тези ТРИ строго секретни оперативни дела на Шесто управление на ДС са били ангажирани ГОЛЯМ БРОЙ ОФИЦЕРИ И АГЕНТИ, КОИТО СА ИЗВЪРШВАЛИ ГОЛЯМ БРОЙ ОТДЕЛНИ КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ срещу мен, срещу членовете на семейството и фамилията ми и срещу свързаните с нас трети лица.

            Впрочем, следва да бъде отбелязано, че от други секретни архивни източници е видно, че отделно от това съм бил обект и на следните строго секретни оперативни дела: „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”, по които също така са извършени ГОЛЯМ БРОЙ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА срещу моите права, срещу правата на членовете на семейството и на фемилията ми, и правата на голямо множество трети лица.

     ***че основен т. нар. „Отг.”, т.е. непосредствен изпълнителен или контролно-надзорен ОТГОВОРНИК за изпълнението на цялата тази СЛОЖНОСЪСТАВНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА

     ПО ОНОВА ВРЕМЕ” НА КЛАСИЧЕСКИЯ СЪВЕТСКИ КОМУНИЗЪМ

     Е СЪЩОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ОЩЕ ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ (т.е. „ПО НОВОТО ВРЕМЕ”)

     ВЕЧЕ В „КАЧЕСТВОТО” МУ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОПОСТАВЕНА ПЕРСОНА ОТ СТРУКТУРАТА НА МУЛТИГРУП И МУЛТИИНТЕРНЕШЪНЪЛ (ръководител на отдел за информационен анализ, стратегическо планиране и ефективни операции, т.е. нещо като Министър на вътрешните работи на БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА Съветско-Руските мафиотски и държавни специални служби!!!)

     Е ЗАСТАНАЛО НАЧЕЛО НА ОПЕРАТИВНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОПИСАНИ В ТУК ВИЗИРАНИЯ КАЗУС „ШЕСТИЯТ ЕТАЖ”.

     Впрочем, от множество информационни източници е видно, че:

     *майката на същото това лице е известна като „Анка Партизанката”;

     *бащата е известен като личен приятел на перверзно жестокото страшилище Григор Шопов и като високопоставен офицер от КГБ;

     *а по-малкият от него роден брат – като Главен Секретар на Министерството на вътрешните работи по времето на едно от демократичните неоколониални посткомунистически правителства.

 

ІІІ.

            Госпожо Министър,

            Обръщам Вашето внимание върху факта, че в офисите на Министерския съвет и на Върховната Касационна прокуратура надлежно съм регистрирал 7 (седем) официални искания за разследване на престъпна дейност, извършена от същото по-горе посочено лице, при което цялостната преписка съдържа точно 161 (сто и шестдесет и една) страници, и има следните регистрационни дати и индивидуални номера:

*25.01.2012 г., ВКП - №12489; МС - №4379;

*26(30).01.2012 г., ВКП - №12489; МС - №4379;

*27(28).10.2012 г., ВКП и МС – препоръчани писма, надлежно документирани в пощенска станция София-1000;

*15(12).11.2013 г., ВКП - №13033;

*27(19).05.2014 г., ВКП - №13033;

*01.08.2014 г., ВКП - №13033;

*04(05).08.2014 г., ВКП - №13033.   

            Обръщам Вашето внимание върху факта, че цялата тази обемиста документация е центрирана най-вече върху факта, че още веднага (непосредствено) след

         убийството на

         ст.н.с. ІІ ст. (доцент) Цветан Цветенов и

         ст.н.с. ІІ ст. (доцент) Илко Ескенази, депутат от СДС, Заместник-Министър Председател (Вице-Премиер),

         и двамата мой колеги от Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет при Софийския университет,

            аз съм поискал да бъде извършено прецизно фактосъобразно разследване на техните убийства,

            при което изрично, пределно ясно и изключително подробно съм описал и посочил фактите и основанията, имащи отношение към мотивите или причините на убийците за техното убийство;

          при това изрично и ясно съм посочил, че сравнително непосредствено преди техното убийство, точно по времето на моя сравнително високопоставен политически, обществен и научен статус,

          и двамата бяха доказателствено аргументирано мотивирани лично от мен така,

          че предпочетоха не само да ми разкажат множество подробности, но и да ми обещаят в най-близките дни да ми дадат официални писмени техни изложения относно това, че

СЪЩОТО ВИЗИРАНО ЛИЦЕ Е БИЛО ТЕХЕН НЕПОСРЕДСТВЕН АГЕНТУРЕН РЪКОВОДИТЕЛ

          И В КАЧЕСТВОТО СИ НА ТАКЪВ

          ТОВА ЛИЦЕ ГИ Е БИЛО ЗАСТАВИЛО ДА НАПИШАТ СРЕЩУ МЕН НЯКОЛКО АБСОЛЮТНО НЕВЕРНИ ДОНИСИ,

          КОИТО ВПОСЛЕДСТВИЕ СА ПОСЛУЖИЛИ В ПРЕСТЪПНАТА СТРАТЕТИЯ НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДС

          ЗА МОЕТО ПРОТИВОЗАКОННО ОСЪЖДАНЕ

          И ЗА ПРЕСТОЯВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЕЛИ ШЕСТ ГОДИНИ;

          след което С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ОФИЦИАЛНО БЕХ ПРИЗНАТ ЗА НАПЪЛНО НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА.  

          Впрочем, както много добре Ви е известно, госпожо Министър, разследванията на убийствата и на двамата са били преднамерено и целенасочено водени така,

          че и днес официално не са разкрити както убийците, така и мотивите и причините за убийствата;

          а това е така, именно защото в основата на техните убийства стои същото това лице, което и днес е изключително важен фактор в структурата на българския клан на Съветско-Руските държавни и мафиотски специални служби,

          и че убийствата им са мотивирани от готовността на двамата да демаскират пред Правосъдието тук визираното лице.

 

ІV.

            Също така, госпожо Министър,

            обръщам Вашето внимание върху факта, че в във визираната преписка изрично и пределно ясно съм посочил факта, че в официалните български печатни медии изрично и ясно е писано, че македонските специални служби са разследвали версията, че атентата срещу Президента на Македония Киро Глигоров е бил планиран и извършен именно от бойното терористично звено на „Мултигруп”;

            и че по повод и във връзка с това лично СЪЩОТО ТОВА ЛИЦЕ е обесило официалния български представител на „Мултигруп” в Македония Иво Янчев, бивш високопоставен офицер от Шесто управление на ДС, поради това, че същият е бил извършил „грешни действия”, чрез които е бил дал основание на македонските специални служби да тръгнат по следите на българските атентатори. 

 

V.

            Госпожо Министър,

            Тъй като така или иначе за известно време непосредствено след 90-те години имах високопоставен политически и обществен статус

            (участник в Националната политическа „Кръгла маса”, депутат във Великото Народно събрание, издател на вестник, академичен научен изследовател, университетски преподавател и пр.);

            КАКТО И ТЪЙ КАТО СЪМ БИЛ ИЛИ СЪСТУДЕНТ ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР, ДС, СЛЕДОВАТЕЛИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ, СЪДИИТЕ И ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ;

            СЪМ ПОЛУЧИЛ МНОГОКРАТНО ПОТВЪРЖДАВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ

ИМЕННО СЪЩОТО ТОВА ЛИЦЕ

Е БИЛ НЕПОСРЕДСТВЕН ВИСОКОПОСТАВЕН ОТГОВОРЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И

НА ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ (НЕОКОЛОНИАЛНИТЕ)

ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

ПРОВЕЖДАНИ СРЕЩУ МЕН,

СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МИ,

КАКТО  И СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО

СВЪРЗАНИ С МЕН МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

НЕ САМО В РАЙОНА НА СОФИЯ,

А СЪЩО И В ДРУГИ РЕЙОНИ,

НО НАЙ-ВЕЧЕ И В РАЙОНА НА ОКРЪГ МИХАЙЛОВГРАД, днес МОНТАНА;

И ЧЕ ТОЧНО ТОВА ЛИЦЕ Е ЛИЧНО ОТГОВОРНО ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОИТО СА ДОВЕЛИ ДО

МЪКИТЕ, СТРАДАНИЯТА И СМЪРТТА НА

баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима,

КАКТО И ДО МЪКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА.

 

VІ.

            Госпожо Министър,

            ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ:

            ***ДА МИ ПРЕДОСТАВИТЕ ПЪЛНИ КОПИЯ ОТ АБСОЛЮТНО ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, НАМИРАЩА СЕ В АРХИВНИТЕ И В АКТУАЛНО-ОПЕРАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ МАСИВИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

            ***КОЯТО ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА ТУК ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДРУГИ ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА,

            ***И НАЙ-ВЕЧЕ – ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, НА ФАМИЛИЯТА МИ, НА ФАМИЛИЯТА НА СЪПРУГАТА МИ, КАКТО И СРЕЩУ ОРГАНИЗАЦИОННО, ПРИЯТЕЛСКИ И СЪЧУВСТВЕНО СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

            Също така, госпожо Министър, настоявам да разпоредите да МИ БЪДАТ ДАДЕНИ УБЕДИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ СА НАЛИЦЕ И СЪЩЕСТВУВАТ НАДЕЖДНИ ФАКТИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ОБЕЗПЕЧЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТТА И ЗАЩИТАТА НА ЖИВОТА И НА ПРАВАТА НА:

            ***ПОСЛЕДНИТЕ ОСТАТАЛИ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО И НА РОДНИНСКИ СВЪРЗАНИТЕ С НАС ЛИЦА;

            ***НА ВСИЧКИТЕ МОИ ОРГАНИЗАЦИОННО, ПРИЯТЕЛСКИ И СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА;

            ***И НА ВСИЧКИТЕ, ЗА КОИТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МОЯТА ОФИЦИАЛНА ГАРАНТИРАНА ОТ ПРАВОТО АКТИВНА ПРОЦЕСУАЛНА ЛЕГИТИМАЦИЯ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ!!!

            ***КАКТО И ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ УБЕДИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИ И ДЕЛИКТНИ ИНДИВИДУАЛНО-ЛИЧНОСТНОВИ И КОРПОРАТИВНИ ЛИЦА!!!

24 Февруари 2016 г.                                                            Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар