2016-03-17

Престъпна Мадам Бъчварова, настоявам да ми предоставиш надлежно заверени копия от цялостната документация относно лицето Петър Бъчваров – следовател в Главно следствено управление при ДС, участвувал в престъпната дейност срещу мен и свързаните с мен лица


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

17 Март 2016 г. (Четвъртък)

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС (и в частност - Върховен Баш-Бардакчия)

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалната и ТрансНационалната Глобална банкова и мафиотска корпоративност.

 

ПЪРВО официално отворено писмо относно казус

„Отговорност за престъпленията на Държавна сигурност (ДС)”

НАСТОЯЩЕТО – (001)вх. рег № 489702-хххх///17.03..2016 г.;

 

Виж също:

относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

Към: вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   Към: вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  Към: вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-287///05.02..2016 г.; &  Към  вх. рег № 489702-459///26.02..2016 г.;

Към  вх. рег № 489702-530///09.03..2016 г.; &  Към вх. рег № 489702-584///14.03..2016 г.;

 

Виж също:

относно казус „Шестият етаж”

Към вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-429///24.02.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-480///01.03.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-507///07.03.2016 г.;  & 

 

Виж също:

Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; & Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.;

Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г.; & Към: (04) Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г.;

Към: (05) Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г.; & Към (6) Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г.;

Към: (07) Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г.; & Към: (08) Вх. рег № 489702-2996///28.10.2015 г.;

Към: (09) Вх. рег № 489702-3030///02.11.2015 г.; & Към: (10) Вх. рег № 489702-3028///03.11.2015 г.;  

Към: (11) Вх. рег № 489702-3052///04.11.2015 г.; & Към: (12) Вх. рег № 489702-3076///06.11.2015 г.;

Към: (13) Вх. рег № 489702-3257///26.11.2015 г.; & Към: (14) Вх. рег № 489702-3368///10.12.2015 г.;

Към: (15) Вх. рег № 489702-хххх///18.12.2015 г.;

 

 

І.

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, несъмнено превъзходно знаеш, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК, отделните т. нар. „сложно-съставни”, „комплексни”, „множествени”, „многоактни”, „продължавани”, „системно извършвани” и прочее ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ, които българските държавни институции и институционални лица са извършили

само срещу (против) мен и свързаните с мен физически и юридически лица

СА ПОВЕЧЕ ОТ 600 (шестстотин);

            като във всяко едно от тех като непосредствени преки извършители на отделните съставни деяния са участвували минимум по 10-15 души служители на МВР, на комунистическата ДС и на НЕО(пост)комунистическите специални служби, прокурори, съдии, административни функционери на различните държавни институции и служби, и прочее, и прочее,

като така, по този начин, в крайна сметка са извършени

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ

отделни конкретни АКТИВНИ престъпни актове.

         Нещо повече – във визираната статистика не са взети предвид (не са специално отчетени или отбелязани) извършените от съответните институционални лица всекидневни оперативни и рутинни дейности по фактическото поддържане на вече постигнатото престъпно репресивно състояние, на поддържането на репресивния статус.

         При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени именно „благодарение” (т.е ПО ВИНА) НА СЪУЧАСТНИЧЕСКОТО ПРЕСТЪПНО ПОКРОВИТЕЛСТВО на съветско-руските и американско-европейските НЕОКОЛОНИАЛНИ институции и функционери, встъпващи като йерархически високопоставени звена в престъпната транснационална корпоративна верига.

            Всъщност, така посочената ситуация на пълна безотговорност за злодеянията съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА.

 

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите секретни служби

абсолютно всички все още живи жертви на комунизма

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние, на абсолютно пълната социална, политическа и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност

от сферата на здравословното състояние,

и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живата и бързото „заселване” в гробищата.

 

Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана

и пределно ясна за мен ситуация за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните транснационални неоколониални ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ

МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото;

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

и ще продължа да настоявам

за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност

на съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

 

ІІ.

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, несъмнено си ПОРЕДНИЯТ ЗЛОВЕЩ ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, организиращ и обезпечаващ извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, обслужващи престъпните АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

            и, разбира се, както от твоите предшественици, така и от теб аз не съм очаквал и не очаквам да получа каквато и да е Правосъобразна реакция и решение по казусите, които систематично съм поставял и постовям пред теб,

            но го правя в името на Истината, Справедливостта и Правоссъобразността

            и с крехката надежда, че един ден в бъдещето ще бъде потърсена наказателна и репараторна отговорност не само от твоите предшественици, от теб и от вашите престъпни сутеньори, но и от всички, възползували се от резултатите от вашата престъпна дейност, включително, разбира се, и от вашите семейни и институционални наследници, като са се възползували от облагите (икономическите и социалните придобивки) от вашата престъпна дейност.

 

            Впрочем, престъпна Мадам Бъчварова, ти превъзходно знаеш и разбираш, че по повод и във връзка с визираните пред теб мои казуси ти фактически си вспъпила като високопоставен обезпечителен съучастник на (за) безотговорността за престъпните деяния на неимоверно голямо множество отделни престъпни дейци, които от 70-те години до днес, именно по повод и във връзка специални лично с (заради) мен, са подложили и продължават да подлагат на неимоверно жестоки, включително и смъртоносни, репресивни третирания точно пет поколения от моята фамилия.

            Така, в контекста на това, престъпна Мадам Бъчварова, в името на Истината, Спроведливостта и Правосъдието, аз призовавам Висшето Правосъдие да прати и на теб и на твоите близки хора от същия пет-поколенчески ред същите болки, мъки и страдания, които моите най-близки, вече отдавна мъртви и все още живи хора, са изпитали и изпитват както по вина на непосредствените (преките) дейци, така и по твоя лична вина като съучастник-обезпечител на безотговорността за тази престъпна дейност.

 

 

ІІІ.

            Тук и сега, специално пред теб, престъпна Мадам Бъчварова, аз предприемам специфично юридическата процедура, с която изрично и пределно ясно

            искам да ми предоставиш надлежно заверени копия от цялостната документация, намираща се в системата на МВР

            относно отделни конкретно посочени лица, които в битността си на висши и редови офицери на ДС, следователи, прокурори, съдии, служители на МВР и други държавни и обществени институции, агенти, доброволни заявители, провокатори, свидетели и прочее ангажирани лица,

            са извършвали секретно или официално изразена (проявена) престъпна дейност, насочена срещу мен и свързаните с мен мои фамилно, семейно, организационно и съчувствено близки хора.

            При това, престъпна Мадам Бъчварова, изрично и пределно ясно подчертавам, че според предварителните официални документални данни с които разполагам  

            само за (през) периода от 70-те до 90-те години става въпрос за повече от 250 (двеста и петдесет) души, които по един или друг начин, в една или друга конкретно проявена форма, са участвували в престъпната дейност на българския клан на КГБ – комунистическата Държавна сигурност (ДС).

 

 

ІV.

            Престъпна Мадам Бъчварова, изрично и пределно ясно искам и настоявам да ми предоставиш надлежно заверени копия от цялостната документация, намираща се в системата на МВР относно

          лицето Петър Бъчваров – следовател в Главно следствено управление при ДС,

        един от ноторно известните перверзно жестоки следователи от системата на ДС,

        специализиран най-вече за инквизиционно разследване на лица, обвинени за т. нар. политически престъпления.

 

            С него сме се познавали лично далеч преди времето на моето арестуване.

            По времето на моето арестуване

            той, като високопоставен следовател от ГСУ при ДС (впрочем, заедно с екип високопоставени оперативни специалисти от Шесто управление при ДС),

            е бил СПЕЦИАЛНО командирован в Михайловград (днес - Монтана),

            където ЛИЧНО е извършвал официално протоколирани разпити на голямо множество лица, както които са ме познавали и които аз съм познавал, така и които въобще не са ме познавали и аз не съм познавал,

            от които е искал да свидетелствуват срещу мен като се подпишат под твърдения, които нямат абсолютно нищо общо с истината.

 

            Нещо повече – същият, заедно с другите командировани от София специалисти от ДС, а също и заедно с местните специалисти от Окръжното управление на МВР,

            в продължение на няколко дни са пребивавали в моето родно село Клисурица, където са изнудвали голямо множество хора от селото, от които са искали да свидетелствуват за извършените и извършваните от мен и от моите най-близки хора от селото „престъпления против Партията и Правителството”.

 

            При това, както същият, така и другите сатрапи от ДС, са се проявявали неимоверно жестоко и перверзно спрямо брат ми Камен, майка ми Евтима, баща ми Никола и дядо ми Янко.

 

            Впрочем, както се знае, в крайна сметка, цялата тази „следствена дейност” и основаната върху нейните „доказателства” „съдебна дейност”,

            бяха признати от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд за абсолютно несъстоятелни от юридическа гледна точка и

            аз бех признат на невинно осъден при пълна липса на доказателствата, които са изискуеми от Закона и Правото.

 

 

V.

            Престъпна Мадам Бъчварова,

В името на Истината, Справедливостта и Правосъдието,

в името на болките и страданията

на фамилно, семейно, приятелски, организационно и съчувствено

свързаните с мен мои близки хора,

в името на хилядите пострадали беззащитни български граждани,

 

за пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и

25 години НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм

17 Март 2016 г.                                                        Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар