2016-03-07

07 Март 2016 г., До г-жа Румяна Бъчварова – МВР, ДЕВЕТО официално писмо относно казус „Шестият етаж”


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

07 Март 2016 г. (Понеделник)

 

До г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи на Република България

ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

ДЕВЕТО официално писмо относно казус „Шестият етаж”

Към вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &   Към вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-429///24.02.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-480///01.03.2016 г.;

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег. № 489702-ххх///07.03.2016 г.;

 

                   Госпожо Министър,

                   тук приложено Ви предоставям копия от 35 (тридесет и пет) страници документация

                   по повод и във връзка т. нар. „Строго секретно Дело №13304 от Октомври 1976 г., Първи отдел на Шесто управление на Държавна сигурност”, в което АКУРАТНО са визирани основните направления на т. нар. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, насочени срещу мен и членовете на семейството ми.

 

       Обръщам Вашето ПОВИШЕНО внимание върху факта или обстоятелството, че от наличните в папката материали по тук визираното „Строго секретно Дело”  от Октомври 1976 г. на Първи отдел на Шесто управление на Държавна сигурност” е видно, че

       КАКТО ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

       ТАКА И КОНКРЕТНО ТЕЗИ, ТУК ВИЗИРАНИТЕ,

       са били „предизвикани”, „мотивирани” и „обосновани” от „ОСТРО СПЕШНАТА НЕОБХОДИМОСТ” за ЕЛИМИНАЦИОННО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ на (срещу) извършваната от мен „злостна” „престъпна” „антипартийна и антидържавна дейност”, изразяваща се в това, че:

       ***(стр. 9, План, датиран на 02 Октомври 1976 г.) „Обектът провежда противодържавна агитация пред студенти от Юридическия факултет, използувайки за целта анекдоти, афоризми и легенди”;

       ***(стр. 9, План, датиран на 02 Октомври 1976 г.) „В контактите си с млади научни работници провежда разговори, насочени към обединяване на недоволните от тях, с цел противопоставянето им срещу политиката на партията и организирането им в противодържавни групи”;

       ***(стр.119, План, датиран на 15 Февруари 1977 г.) „Същият възнамерява да обедини недоволни млади научни работници в нелегална организация и да изпрати зад граница клеветнически материали за вътрешно-политическата обстановка в страната”. 

 

                   ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ ЗА СПЕШЕН ОТГОВОР!

 

                   В ЧАСТНОСТ ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ

                   *ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА, ОТДЕЛНА ОТ ТАЗИ,  ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ , СРЕЩУ МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, КОЯТО Е БИЛА ИЗВЪРШЕНА ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ – ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НЕЙНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ФУНКЦИОНЕРИ!

 

                   ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ

                   *ДА ИЗВЪРШИТЕ ВСИЧКО, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ДОКУМЕНТАЛНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО ТАКА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ПРИ КОЕТО

                   *ДА МИ ПРЕДОСТАВИТЕ ПЪЛНИ НАДЛОЖНО ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА!

                   Приложение: съгласно текста.

07 Март 2016 г.                                                                          Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар