2009-07-31

ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-6

Address for letters:

Янко Н. Янков

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

*********************************************************************

31 Юли 2009 г.

До Главния прокурор на България

бул. „Витоша” № 2

1000 София

E-mail: n.markov@prb.bg

E-mail: jalbi@prb.bg

E-mail: v.draganovaa@abv.bg

Е-mail: ksitnilski@prb.bg

Към: Вх. № 2821 / 2009 г.

До Софийския Районен прокурор

Е-mail: rp_sofia@prb.bg

към пр. пр. № 4796/2009 г.

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет

бул. „Княз Дондуков” № 1

1000 (1194) София

E-mail: GIS@government.bg

E-mail: primeminister@government.bg

Към: 4379 / 2009 г.

До г-н Цветан Г. Цветанов -

Заместник Министър-Председател

и Министър на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” 29

1000 София

E-mail:

До Държавната комисия

по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)

бул. „Княз Дондуков” № 8-10

1000 София

Е-mail: dker@dker.bg

Е-mail: Complaints@dker.bg

Към: вх. № Е-11Я-00-3/ 2009 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-6”,

http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-6.html

Предишните текстове, посветени на същата тема, можете да прочетете на следните електронни адреси:

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.? , 2009-05-24, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968.html ;

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2 , 2009-05-25, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968-2_25.html ;

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г. - 3, 2009-07-05, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html.

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-4, 2009-07-15, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-4.html.

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-5”, 2009-07-29, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-5.html.

Първо:

Несъмнено, много добре ви е известно не само от медиите (все пак виж информационната статия на журналистката Елена Иванова във в-к „Новинар” от 27.07.2009 г.), но и от моите надлежно депозирани във вашите офиси писмени изложения, че само преди няколко дни институционалните представителни лица на електроснабдителното дружество „ЧЕЗ” (CEZ) за за пореден път официално, шумно и нагло са демонстрирали пълно незачитане и погазване на принципите и нормите на Правото, на принципите и нормите на Правовото общество, на принципите и нормите на Правовата държава, на официално действуващите в България правни и законови норми, на някои от изричните разпореждания на българската изпълнителна правителствeно-административна власт, и най-вече - на човешките права на българските граждани.

Несъмнено много добре ви е известно, че институционалните представители на въпросната електроснабдителна фирма, която обслужва повече от два милиони (2 000 000) абонати демонстративно са заявили, че ще прекъсват електроснабдяването на всичките онези абонати, които не са благоволили да предоставят на фирмата номерата на своите мобилни телефони, за да получават на тях ултимативни уведомления както относно величината на дължимата сума, така и относно крайния срок на нейното заплащане.

На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че както всичките български граждани, така и абонатите на въпросната фирма не са длъжни да имат на разположение въпросната скъпо струваша комуникативна техника; както и че онези, които все пак притежават такава техника, не са длъжни да предоставят номерата за комуникация - просто защото тези номера принадлежат към неприкосновената лична сфера; още повече че чрез въпросната техника винаги и по всяко време може да бъде проследявано с точност до два метри не само местопребиваването на всеки собственик на такава техника, но и да бъде проследявано съдържанието на абсолютно всички разговори, с което може да се навлиза в абсолютно неприкосновената сфера на трети лица.

На всичко отговере на всички вас несъмнено много добре ви е известно, че съгласно принципите и нормите на Правото въпросната фирма няма абсолютно никакво право да прекъсва токоснабдяването на своите абонати под предлог за парични претенции, особено когато величината на тези претенции е въпрос на правен спор, за решаването на който е компетентен единствено съдът.

На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че считано още от първи юли въпросната фирма е длъжна да изостави т. нар. „тримесечно отчитане” и тотално да премине към т. нар. „едномесечно отчитане”; а в този именно контекст вие несъмнено вече много добре знаете, че въпросната фирма демонстративно е отказала да се съобрази с това изискване и е предпочела да продължи да нарушава правата на българските граждани.

На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че използувайки рекетьорски финансово-счетовни трикове, свързани именно с т. нар. „тримесечно отчитане”, само за една година въпросната фирма е „сполучила” да ограби своите два милиони абонати с колосалната сума 160 000 000 (сто и шейсет милиони) левове. Всичките вие много добре знаете в чии престъпни джобове са отишли тези пари, но нека засега извадя от контекста на изложението този въпрос!!!

Второ:

Тук и именно в контекста на последните публично заявени престъпни претенции на институционализираните лица на въпросната фирма поставям следното основано върху Правото и Закона ИСКАНЕ:

В името на най-строгото спазване на принципите и нормите на Правото, на Правовото общество, на Правовата държава и на човешките права на българските граждани е необходимо е да озаптите чрез административни и прокурорски актове институционалните лица на въпросната фирма.

По-конкретно:

Необходимо е да санкционирате въпросното престъпно намерение на въпросната фирма за спиране на електрозахранването и да предупредите институционалните лица на фирмата, че съгласно принципите и нормите на Европейското и българското Право електрозахранването на абонатите може да бъде прекъсвано единствено по решение на съда, където именно гражданите да имат възможността да оспорят престъпните претенции на фирмата, а фирмата да има възможността да докаже основателността и правосъобразността на своите претенции.

Ако всичките вие не направите такова санкционно въздействие върху институционалните лица на въпросната фирма, това несъмнено ще има характера на извършено от самите вас престъпно погазване на възложените ви конституционни задължения, а отделно от това ще представлява факт, обосноваващ отговорността на държавата за причинените вреди.

31 Юли 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар