2009-07-05

ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г. - 3

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

==================================================================

*********************************************************************

05 Юли 2009 г.

До Негово Превъзходителство

г-н Пол Бейер -

Посланик на Кралство Швеция в България и

Представител на ротационното председателство

на Европейския съюз

ул. „Алфред Нобел” № 4

1113 София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.se

Информационно копие:

До Негово Превъзходителство

г-н Мартин Клепетко -

Посланик на Република Чехия в България

и Представител на ротационното

(Чешкото) председателство

на Европейския съюз

бул. „Янко Сакъзов” № 9

1504 София

Е-mail: sofia@embassy.mzv.cz

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое писмо: – вж.: „Чешки мафиотски рекет или военни репарации заради 1968 г.? -3: http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html.

Първо:

Прeди всичко бих искал, Ваше Превъзходителство, да Ви уведомя, че когато през 80-те години българският филиал на Съветската Червена армия бе предприел интензивна стратегия за моето противозаконно осъждане и вкарване в затвора, наред с другите посолства аз посетих и Вашето посолство, за да разкажа казуса си и да потърся юридическа и дипломатическа защита.

Както тогава, така и днес, аз не съм в състояние да се отърся от дълбоко врязалото се в съзнанието ми впечатление, че съм бил попаднал в Съветското, а не в Шведското посолство: бях посрещнат нелюбезно, бях изпратен нелюбезно; все пак откровено ми бе казано, че заради моя казус няма да си развалят добрите взаимоотношения с българското комунистическо правителство и ме уведомиха, че за в бъдеще ще съм нежелан посетител на Посолството, а ако се опитам да застана на входа на Посолството, ще бъда третиран като терорист.

После бях осъден за организиране на противодържавна организация и подстрекаване на чужди държави против СССР, България, Чехословакия и Полша; престоях в затвора шест години, от които две години и четири месеци въобще не съм виждал дневна светлина; когато изтърпях наложената ми присъда до посления й ден, Върховният съд на България ме призна за невинно осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства; а неотдавна Българският Парламент прие нормативен текст, съгласно който управлявалото по онова време българско комунистическо правителство е било престъпно; от което, съгласно принципите на правото следва, че престъпни са били и онези европейски правителства и техните дипломатически представителства в София, които са отказвали да предоставят помощ на жертвите на престъпленията, и така фактически са поддържали и давали легитимност на престъпната комунистическа власт.

Второ:

Само преди няколко дни, на 28 Юни 2009 г., с подобаващо внимание прочетох Вашето интервю със журналиста Иван Филчев от в-к „Новинар” и бях впечатлен най-вече от следните два пункта на това интервю:

А) че през шестте месеци на Вашето представителство ще работите „по-скоро за колективните интереси на ЕС, отколкото за шведския национален интерес”, при което ще издигате на преден план и ще засилвате „ролята на ЕС като глобален актьор”;

Б) че като наследство от чешкото председателство сте получили задължението да довършите решаването на проблемите, свързани с енергийната сигурност, във връзка с което и в съответствие с утвърдената дипломатическа практика „ще работите в трио с предишните две председателства, или иначе казано – по въпросите за енергийната сигурност на ЕС ще работите заедно с Чешкото посолство.

Трето:

При тази Ваша толкова елегантна дипломатическа формулировка, Ваше Превъзходителство, аз не мога да противопоставя никакъв формално-логически аргумент.

Съвсем не е така, обаче, от гледна точка на същностно-съдържателната аргументационност.

Четвърто:

Бих искал да Ви припомня, Ваше Превъзходителство, че именно аз съм този, който пръв, още преди почти двадесет (20) години (по време на моето участие като политически представител в Националната „Кръгла маса” и като депутат във Великото Народно събрание) изрично, ясно и категорично съм започнал да обосновавам и обосновавам включително и днес тезата, че:

А) че в името на своето увековечаване третият ешелон на комунистическия елит е бил взел решението да изостави своята многовековна досегашна руска и съветска териториална империална хегемонична стратегия, като я замени с новата и модерна икономическо-енергийна империална хегемонична стратегия;

Б) че по този начин, привидно отказвайки се от почти цялата своя териториална Империя, предоставяйки я на Европейския съюз, Русия фактически да превърне в своя Икономическо-енергийна Империя не само свойте бивши империални територии, но и територията на самия Европейски съюз;

В) и че именно по този начин именно Русия е наложила на Запада, и преди всичко на Европейския съюз, т. нар. „проблема за енергийната сигурност на ЕС.

Пето:

Бих искал да обърна Вашето внимание, Ваше Превъзходителство, върху обстоятелството:

А) че макар и както Русия, така и Европа да се се погрижили България да бъде „обезкостена и обезмозъчена” чрез принудителното икономическо и властово прогонване от тази територия на почти всички, които притежават устойчивост и мисловност, все пак, макар и поставени в изключително жестоки икономически и властови условия, както в България, така и извън България все още има хора, които превъзходно разбират, че „в иметона главоломното престъпно забогатяване на мафиотския елит, свързан с тази именно „проблема за енергийната сигурност на ЕС, българското население е поставено в условията на тотален геноцид, и че отделно от нормалната смъртност и нормалната емиграция, именно в резултат на този геноцид от демографската карта на България липсват около 1 800 000 (един милион и осемстотих хиляди) български граждани;

Б) че от 1990 г. до днес отделни казусни елементи на този геноцид са прецизно описани лично от мен в около 500 (петстотин) официални писмени изложения, депозирани не само в канцеларията на българския Главен прокурор, но и в дипломитическите офиси на почти всички Западни посолства в София;

В) че голяма част от текстовете, съдържащи описание на отделните казуси на този геноцид са публикувани както в издадената от мен документална ДЕВЕТТОМНА книжна поредица, така и в поддържаните от мен три Интернет-страници (Web sites).

Шесто:

Бих искал да обърна Вашето внимание, Ваше Превъзходителство, върху обстоятелството:

А) че по силата на Европейското право като гражданин на България аз съм и гражданин на Европейския съюз, а като гражданин на ЕС съм и гражданин както на Швеция, така и на Чехия;

Б) че по силата на Европейското право както лично Вие, така и лично Посланикът на Чехия сте длъжни да зачитате посочения мой граждански статус, при нарушенията на който аз имам правото да се обърна за защита към всичките възможни български и европейски правозащитни (включително и съдебни) институции;

В) че със статус „препоръчана поща” съм изпратил две писма, адресирани до Негово Превъзходителство г-н Мартин Клепетко - Посланик на Република Чехия в България; тези писма са датирани на 24 май 2009 г. и на 25 май 2009 г.; за факта на изпращането на тези писма притежавам две разписки, носещи пощенското клеймо на софийската пощенска станция 1172;

Г) текстът на тези две писма е публикуван на следните интернетадреси:

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.? , 2009-05-24, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968.html

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2 , 2009-05-25, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968-2_25.html;

Д) че в тези две писма изрично, ясно и категорично съм обосновал тезата, че:

Þбазираната в България Чешка енергийна фирма по своя фактически статус е структурен елемент от трансформиралата се в Червена мафия съветска Червена армия;

Þтази фирма упражнява геноцидна стратегия върху повече от два милиона граждани на България, които номинално са нейни „клиенти”, но фактически са превърнати в обект на неимоверно рекетно ограбване и икономическо лишаване не само от нормално качестгво на живота, но и от самия им живот;

Þот едно официално публично изказване на един от високопоставените правителствени чиновници става ясно, че той, макар и имайки контролни върху тази фирма функции, не е смеел да налага наказания на фирмата, тъй като тя е била политически гарантирана именно от Правителството и Посолството (Посланика) на Чехия, които точно по това време са съвместявали и функцията си на представители на Европейския съюз и по този начин са давали властово обезпечение за безотговорността за извършените от тази фирма престъпления

Шесто:

Бих искал да обърна Вашето внимание, Ваше Превъзходителство, върху обстоятелството че като се позовавам на моите гарантирани от Европейското право права, настоявам да вземете отношение по така изложените в моето писмо до Вас проблеми и да ми отговорите в рамките на онзи срок, който в Европа е считан (според правото) за разумен.

05 Юли 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар