2009-07-15

ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-4

Address for letters:

Янко Н. Янков

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

==================================================================

*********************************************************************

15 Юли 2009 г.

До Николай Попов

Младши прокурор

В Софийската Районна прокуратура

към пр. пр. № 4796/2009 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище - вж. "Чешки мафиотски рекет или военни репарации заради 1968 г.? - 4


http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-4.html

***

Господин Младши Прокурор,

От края на месец Февруари до вчера съм направил най-малкото десет опити да открия не само номера на прокурорската преписка, но и самата преписка, „маестро” на която сте лично Вие, но не можах да постигна абсолютно никакъв резултат.

Междувременно както един експерт (инж. Моллов), така и един полицейски инспектор (Д. Иванов) ми бяха „споменавали” за наличието на такава преписка, но „както в доброто старо комунистическо време” „заговорнически” ми демонстрираха „великодушието” си да ми кажат това, и в същото време „непреклонността си” да откажат да ми кажат както номера на преписката, така и Вашето име, тъй като и двете неща били имали статуса на изключително високостепенна държавна стайна.

Наистина, може и така да е, щом като Вие, в качеството си на български и европейски прокурор сте предпочел по брутален начин да нарушите принципите на Правото и моите суверенни права и интереси, като не сте ми изпратил онази документация, която сте бил длъжен да ми изпратите.

Едва вчера полицейският инспектор Томов ме уведоми, че Вие сте му бил наредил да ми покаже една папка, да ми даде възможност да прочета под неговия зорък полицейски надзор едно заключение на едно вещо лице, и да вземе от мен написано „обяснение”.

Когато се опитах да прелистя преписката, полицейският инспектор с ужас ми каза, че няма право да ми позволи това, защото му е било наредено друго; но че все пак в нарушение на служебните си задължения ми дава възможност „да хвърля един бърз поглед” върху документацията.

Отказах да се запознавам с преписката и си записах само номера и Вашето име.

***

Господин Младши Прокурор,

Като имам предвид това, което сте направил, а именно:

Þче досега сте скривал от мен и че продължавате да скривате истината, като сте се погрижил тя да остане извън папките по преписката;

Þи отделно от това досега на мен да не ми е била дадена абсолютно никаква възможност да защитя правата и интересите си;

Ви уведомявам, че по този начин лично Вие сте ми дал напълно реалните законни поводи и основания да Ви третирам по подобаващ начин.

Засега, обаче, пред Вас изрично и ясно заявявам следното:

Първо: Настоявам да ми предоставите чрез обичайния пощенски способ пълен набор от документацията, която се съдържа в прокурорската преписка и която Вие отдавна сте бил длъжен да ми предоставите, но в интерес на Мафията и в нарушение на моите права не сте го направил;

Второ: Както навсякъде по света, така и в България, разходите по копирането и предоставянето на тези материали са за сметка на съответната институция.

Аз, обаче, нямам нищо против да ми поискате някаква баснословно-нереална сума, която веднага ще заплатя.

Много добре зная, че прокуратурата използува този шантажен икономически способ, за да мотивирва хората да се отказват от защита на правата си.

Уведомявам Ви, обаче, да не се съмнявате, че после ще използувам възможните административни и съдебни средства и способи не само да си върна парите, но и да Ви осъдя за всичките възможни видове нанесени ми вреди.

Няма да е зле относно тази хипотеза да се консултирате във Върховната Касационна прокуратура, където вече имат опит с мен в това отношение .

Чакам документацията, Господин Младши Прокурор!

15 Юли 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар