2009-10-27

НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2-АВ)

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

27 Октомври 2009 г.

До проф. Георги Бакалов, д.и.н. -

Директор на Държавна агенция „Архиви”

при Министерския съвет

ул. „Московска” № 5, 1000 София,

Информационно копие:

До Софийския районен съд,

Първи район, 24-ти (бивш 13-ти) състав ,

гр. дело № 4013/1991 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Няма такава партия !(2-АB), http://iankov.blogspot.com/2009/10/2_27.html

*******

Господин професор,

Приложено към настоящето мое изложение Ви предоставям копие от моя надлежно регистриран на 3 август 2009 г. Иск за отмяна на влязло в сила съдебно решение, както и от надлежно регистрирано на 26 октомври 2009 г. писмено правно становище.

Правя това, защото, доколкото разбирам, съдебните слуги на престъпния посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически ружим се опитват да прехвърлят собствената си вина именно върху самия Вас или най-малкото - върху подчинените Ви служители.

Ние с Вас не се познаваме лично, но съм сигурен, че и двамата много добре се знаем, и поради това обстоятелство бих искал да не допусна да се стига до конфронтация между нас и да запазим поне досегашния „неутралитет”.

Накратко, става въпрос за следното:

По предвидения в Закона ред на 09.10.1991 г. предявих пред Софийския Районен съд Иск да бъде постановено решение, съгласно което да бъде установено, че според действуващото законодателство до 10.04.1990 г. Българската комунистическа партия (БКП) не е съществувала като легитимно юридическо лице, и че следователно нелегитимно е и съществуването на Българската социалистическа партия (БСП), която претендира да е правоприемник на БКП. В Иска ми изрично и ясно е посочено, че тъй като БКП не е съществувала като легитимно юридическо лице, то и извършената през 1990 г. т. нар. „промяна в наименованието” е юридически несъстоятелна, и поради тази причина и на това основание и Българската социалистическа партия няма статуса на легитимно юридическо лице.

На 26.03.1992 г. Софийският районен съд, Първи район, 13-ти състав, постанови Решение по гр. дело № 4013/1991 г., съгласно което признава за установено по отношение на Партия Либерален Конгрес, че по действуващото до 10.04.1990 г. законодателство Българска комунистическа партия, чийто юридически правоприемник претендира да е Българска социалистическа партия, не е съществувала като легитимно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, партия.

В крайна сметка, обаче, когато съдебното дело бе предоставено за решаване от Върховния съд, решението на първоинстанционния съд бе отменено, а непосредствено след това:

Първо, в съответствие със сключения договор със Сатаната, Председателят на престъпния съдебен състав Димитър Бонев Гочев бе възнаграден, като бе институционализиран за член на Европейския съд за защита на човешките права в Стразбург, впоследствие и като член на българския Конституционен съд;

Второ: участникът в престъпния съдебен състав Николай Урумов бе назначен за Председател на отделение във Върховния административен съд и днес все още е на върха на магистратския сатанинско-мафиотски слугинаж;

Трето: участникът в престъпния съдебен състав Маргарита Златарева получи щастието да се радва на 30-сребърников член в кресло на Конституционния съд.

Разбира се, днес България щеше да е съвсем друга, ако на 9 март 1993 г. посоченият престъпен съдебен състав на Върховия съд не беше препотвърдил договора си със Сатаната.

*******

Неотдавна, обаче, по официален начин стана публично известно, че съдията Димитър Бонев Гочев е бил агент на комунистическата Държавна сигурност.

Тъй като държавно-политическият режим, в полза на който посоченият агент е работел, официално и чрез Закон е обявен за престъпен; тъй като понастоящем съществуват всички необходими факти, доказателства, аргументи, съображения и основания в полза на тезата, че функционерите на престъпния комунистически режим са продължили и в момента продължават да действуват против Истината, Справедливостта, Правото, Демокрацията и Нормалното обществено функциониране; и тъй като в частност съществуват всички необходими условия и предпоставки да бъде считано, че постановявайки своето решение като съдия, агентът на ДС Димитър Бонев Гочев е действувал изцяло в престъпен интерес на „партията” БСП, в която именно както по време на постановяването на съдебното решение, така и днес, са заемали и заемат висши ръководни постове видни ръководители на престъпната комунистическа Държавна сигурност, чийто агент е бил и посоченият съдия, то ПОВЕЧЕ ОТ ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е БИЛО ПОСТАНОВЕНО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПОСОЧЕНИЯ СЪДИЯ, ПОДЛЕЖИ НА ОТМЯНА.

В този именно смисъл:

Þт. нар. политическа партия БСПникога не е имала и в момента няма легитимен статус;

Þпрез последните почти две десетилетия БСП напълно достойно е продължила стогодишните традиции на престъпната терористична организация БКП;

Þцялото досегашно (включително и правителствено!!!) участие на БСП в политическия живот на България е нелегитимно, престъпно и терористично;

Þучастието на БСП във всички, вкл. и в последните парламентарни избори, е нелегитимно; нелегитимно е и нейното присъствие в сега действуващото Народно събрание.

*******

Господин професор,

Както е видно от предоставените Ви приложения, на 3 август 2009 г., т.е. преди три месеци, аз съм предявил Иск за отмяна на посоченото Решение на Върховния съд.

До днес, обаче, моят Иск и респективно самото съдебно дело все още не са изпратени на Върховния Касационен съд, като устно посоченият ми аргумент от административната служителка при Съда е, че делото се намира в Централния държавен архив, откъдето просто отказват да го дадат.

В интерес на истината трябва да посоча, че в Софийския Районен съд досега не са ми предоставили абсолютно никакъв достъп до евентуалната тяхна кореспонденция с Централния държавен архив, както и абсолютно никакво обяснение относно факта на предоставянето на това дело в този архив – кога и на какво фактическо и правно основание е изпратено там.

*******

Впрочем, Господин Професор, без ни най-малко да се опитвам да влияя върху Вашата визия относно българското правосъдие и без да Ви натрапвам моето лично гледище (често пъти изразявано чрез неакадемични изрази), бих искал да Ви кажа:

че не друг, а самият Председател на Върховния административен съд неотдавна публично бе признал, че именно чрез институционалното толериране на специалните служби българските съдии са подставени лица на „бизнеса”, т. е на Мафията;

както и че само преди около два месеци (31 август 2009 г., в-к „Шоу”) видният парламентарист Борислав Българинов - депутат от XL Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси, зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред публично призна, че в посткомунистическа България съдебната система изпълнява политически поръчки и е използувана като политически репресивен апарат, и че тя е мястото, където се заличават всичките следи на престъпленията.

*******

Така, в крайна сметка, Господин Професор,

Бих искал да вярвам, че лично Вие ще се ангажирате да бъде обезпечено предоставянето на посоченото архивно дело на надлежния съд.

27 Октомври 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар