2009-10-26

НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ (2-А)

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

26 Октомври 2009 г.

До Софийския районен съд,

Първи район, 24-ти (бивш 13-ти) състав ,

гр. дело № 4013/1991 г.

До съдия Красимир Влахов -

Председател на Софийския Районен съд

До Маргарита Попова –

Министър на правосъдието

ул. „Славянска” № 1, 1040 София

Към: вх. № 94-Я-31/ 01.10.2009 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Няма такава партия (2-А), http://iankov.blogspot.com/2009/10/2_26.html

*******

Както, несъмнено, много добре ви е известно, в близките дни ще станат точно три месеци откакто на 3 август 2009 г. съм депозирал в Софийския Районен съд адресиран но Върховния Касационен съд „Иск за отмяна на влязло в сила съдебно решение”.

Както, несъмнено, много добре ви е известно, досега институционалните съдебни жреци от Софийския районен съд все още не са изпратили въпросното дело на посочения касационен адрес.

Тъй като вече доста отдавна въпросното дело трябваше да се намира в сферата на разпоредителната власт на Върховния касационен съд, но се оказа, че там въобще го няма, преди два дни, на 23 октомври 2009 г.,направих справка в Софийския районен съд и разбрах, че делото все още не е изпратено в съответствие с моето изрично и пределно ясно ищцово волеизявление.

От административната служителка узнах, че причината за това се е била състояла в обстоятелството, че делото се било намирало в патримониума на Централния държавен архив, и че оттам просто не го били давали.

Нека ви припомня факта, че става въпрос за съдебно дело, образувано през 1991 г. и имащо за предмет на установяване факта на НЕЛЕГИТИМНОСТТА на политическата партия БКП (Българска комунистическа партия), и респ. на нейната наследница БСП (Българска социалистическа партия).

Нека ви припомня и факта, че по надлежния съдебен ред бе установен фактът на НЕЛЕГИТИМНОСТТА НА ВЪПРОСНИЯ ПРЕСТЪПЕН СУБЕКТ, но че впоследствие Върховният съд отмени това съдебно установяване, и че за награда за извършената от върховните съдии политическа проститутска дейност всичките „съдии” получиха своите тридесет сребърника, а Председателят на състава Димитър Гочев бе награден със съдийска длъжност в Международния съд по правата на човека в Стразбург.

Нека ви припомня и факта, че неотдавна по най-официален начин името на „съдиятаДимитър Гочев стана известно като име на агент на престъпните секретни служби (Държавна сигурност – ДС) , то този факт е и следва да бъде считан като основание за отмяна на постановеното от него съдебно решение.

Обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че досегашното процедурно поведение на Софийския районен съд, изразяващо се във факта на ненамиране на бързи и ефективни средства и начини за изпращане на делото във Върховната касационна инстанция позволява да бъде интерпретирано като направено в услуга на другата страна по делото, която несъмнено е заинтересована от наличието на точно такива или подобни псевдооснователни пречки за нормалния ход на касационната процедура.

Въобще не ме интересува дали съдът ще възложи на войските на Шести американски флот, на войските на Трети Украински франт, на войските на Варшавския договор или на сегашната полиция изпълнението на задачата за обезпечаване на въпросното дело и неговото предоставяне на Върховния касационен съд – аз имам правото да получа такова предоставяне в най-кратък срок и настоявам за него!

Всяко по-нататъшно забавяне ще бъде третирано от мен не само като брутално нарушаване на моите права, но и като извършено в престъпна услуга на престъпните субекти ДС, БКП и БСП.

26 Октомври 2009 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар