2009-10-28

НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2-АВC)

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

28 Октомври 2009 г.

До г-н Волен Сидеров -

Председател на Политическа партия „Атака”,

ул. „Врабча”, № 1,

1000 София

Информационно копие:

До Софийския районен съд,

Първи район, 24-ти (бивш 13-ти) състав ,

гр. дело № 4013/1991 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Няма такава партия! (2-АBC), http://iankov.blogspot.com/2009/10/2-c.html

*******

Господин Сидеров,

Приложено към настоящето мое изложение Ви предоставям копие от моя надлежно регистриран на 3 август 2009 г. Иск за отмяна на влязло в сила съдебно решение, както и от надлежно регистрираните на 26-ти и на 27-ми Октомври 2009 г. две писмени правни становища.

Накратко, става въпрос за следното:

По предвидения в Закона ред на 09.10.1991 г. предявих пред Софийския Районен съд Иск да бъде постановено решение, съгласно което да бъде установено, че според действуващото законодателство до 10.04.1990 г. Българската комунистическа партия (БКП) не е съществувала като легитимно юридическо лице, и че следователно нелегитимно е и съществуването на Българската социалистическа партия (БСП), която претендира да е правоприемник на БКП. В Иска ми изрично и ясно е посочено, че тъй като БКП не е съществувала като легитимно юридическо лице, то и извършената през 1990 г. т. нар. „промяна в наименованието” е юридически несъстоятелна, и поради тази причина и на това основание и Българската социалистическа партия няма статуса на легитимно юридическо лице.

На 26.03.1992 г. Софийският районен съд, Първи район, 13-ти състав, постанови Решение по гр. дело № 4013/1991 г., съгласно което признава за установено по отношение на Партия Либерален Конгрес, че по действуващото до 10.04.1990 г. законодателство Българска комунистическа партия, чийто юридически правоприемник претендира да е Българска социалистическа партия, не е съществувала като легитимно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, партия.

В крайна сметка, обаче, когато съдебното дело бе предоставено за решаване от Върховния съд, решението на първоинстанционния съд бе отменено, а непосредствено след това:

Първо, в съответствие със сключения договор със Сатаната, Председателят на престъпния съдебен състав Димитър Бонев Гочев бе възнаграден, като бе институционализиран за член на Европейския съд за защита на човешките права в Стразбург, впоследствие и като член на българския Конституционен съд;

Второ: участникът в престъпния съдебен състав Николай Урумов бе назначен за Председател на отделение във Върховния административен съд и днес все още е на върха на магистратския сатанинско-мафиотски слугинаж;

Трето: участникът в престъпния съдебен състав Маргарита Златарева получи щастието да се радва на 30-сребърников член в кресло на Конституционния съд.

Разбира се, днес България щеше да е съвсем друга, ако на 9 март 1993 г. посоченият престъпен съдебен състав на Върховния съд не беше препотвърдил договора си със Сатаната.

Неотдавна, обаче, по официален начин стана публично известно, че съдията Димитър Бонев Гочев е бил агент на комунистическата Държавна сигурност.

Тъй като държавно-политическият режим, в полза на който посоченият агент е работел, официално и чрез Закон е обявен за престъпен; тъй като понастоящем съществуват всички необходими факти, доказателства, аргументи, съображения и основания в полза на тезата, че функционерите на престъпния комунистически режим са продължили и в момента продължават да действуват против Истината, Справедливостта, Правото, Демокрацията и Нормалното обществено функциониране; и тъй като в частност съществуват всички необходими условия и предпоставки да бъде считано, че постановявайки своето решение като съдия, агентът на ДС Димитър Бонев Гочев е действувал изцяло в престъпен интерес на „партията” БСП, в която именно както по време на постановяването на съдебното решение, така и днес, са заемали и заемат висши ръководни постове видни ръководители на престъпната комунистическа Държавна сигурност, чийто агент е бил и посоченият съдия, то ПОВЕЧЕ ОТ ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е БИЛО ПОСТАНОВЕНО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПОСОЧЕНИЯ СЪДИЯ, ПОДЛЕЖИ НА ОТМЯНА.

В този именно смисъл:

Þт. нар. политическа партия БСПникога не е имала и в момента няма легитимен статус;

Þпрез последните почти две десетилетия БСП напълно достойно е продължила стогодишните традиции на престъпната терористична организация БКП;

Þцялото досегашно (включително парламентарно и правителствено!!!) участие на БСП в политическия живот на България е нелегитимно, престъпно и терористично;

Þучастието на БСП във всички, вкл. и в последните парламентарни избори, е нелегитимно; нелегитимно е и нейното присъствие в сега действуващото Народно събрание.

Господин Сидеров,

Както е видно от предоставените Ви приложения, на 3 август 2009 г., т. е. преди повече от три месеци, аз съм предявил Иск за отмяна на посоченото Решение на Върховния съд.

До днес, обаче, моят Иск и респективно самото съдебно дело все още не са изпратени на Върховния Касационен съд, като устно посоченият ми аргумент от административната служителка при Съда е, че делото се намира в Централния държавен архив, откъдето просто били отказвали да го дадат.

В интерес на истината трябва да посоча, че в Софийския Районен съд досега не са ми предоставили абсолютно никакъв достъп до евентуалната тяхна кореспонденция с Централния държавен архив, както и абсолютно никакво обяснение относно факта на предоставянето на това дело в този архив – кога и на какво фактическо и правно основание това дело е било изпратено там.

Впрочем, Господин Сидеров, без ни най-малко да се опитвам да влияя върху Вашата визия относно българското правосъдие и без да Ви натрапвам моето лично гледище (често пъти изразявано чрез изключително остри и дори драстични квалификации на съдиите, при това адресирани лично до самите тях и надлежно депозирани и регистрирани в техните съдийски офиси!), бих искал да Ви предложа да се присъедините както към идеята, така и към съдебната процедура относно обезпечаването на легитимност на политическите субекти и на отстраняване от политическата сцена на юридически нелегитимните и по същество криминално престъпните субекти, какъвто субект е и БСП.

28 Октомври 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар