2009-10-18

И УНИВЕРСИТЕТСКА МАФИЯ... (1)

Моята „делова” „кореспонденция”

с Ректора

на Великотърновския университет

29 Юни - 10 Октомври 2009 г.

*******

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia

Тел. 02/868-77-14

Bulgaria

E-mail: iankov.bg@mail.bg

Skype: Veliovski3

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://www.eastwestforum.co.uk/viewforum.php?f=5

http://www.eastwestforum.co.uk/viewtopic.php?t=19

http://www.eastwestforum.co.uk/viewtopic.php?t=28

http://www.eastwestforum.co.uk/viewtopic.php?t=29

=================================================================

29 Юни 2009 г.

До

г-н проф. д-р Пламен А. Легкоступ -

Ректор на Великотърновския университет

„Св. св. Кирил и Методий”

ул. „Т.Търновски” № 2

5000 Велико Търново

Господин Ректор,

Позволявам си да се обърна към Вас с предложение за БЕЗПЛАТЕН лекционен трудов договор.

Откровено казано, водещите ме мотиви да се обърна към Вас с това напълно необичайно за българската мафиотска университетска практика предложение са вплетени в съображенията, свързани с масовия негативен публичен образ на ръководения от Вас Унивeрситет като бастион на бившата просъветска и на сегашната пропутиновска ориентация на управляващия български политически елит, и моето крехко намерение да се опитам да опровергая въпросния публичен образ на Университета.

По-точно казано, съображенията ми са свързани с факта, че само преди няколко месеци, през м. януари тази година, именно по Ваше лично предложение Академичният съвет на Търновския университет напълно единодушно е бил взел своето Решение за даване (присвояване) на почетното звание „Доктор хонорис каузав областта на юридическите науки на Председателя на Правителството и бивш Президент на Руската федерация Владимир Путин.

Както много добре Ви е известно, това Решение на ръководения от Вас Академичен съвет предизвика остри реакции сред българската общественост, ръководеният от Вас Университет бе публично окачествен като „псевдонаучен академичен бастион на Новата Империя на Злото”, а сред студентите бе подета кампанията „Аз не искам да бъда студент във ВТУ”.

За да нямаме недоразумения, предварително обръщам Вашето внимание върху факта, че както цялата ми строго научна дейност, така и цялата ми практическа политическа и юридическа дейност (прецизно отразена в документалните ми книги и в моите интернет-сайтове), са били и продължават да са подчинени на онова, което обикновено се нарича „антикомунизъм и антимафиотизъм”, но което за мен не е нищо друго, освен последователна и прецизно обоснована борба срещу Злото и борба за утвърждаването на Върховенството на Правото и Справедливостта.

Подробности за мен можете да прочетете както в посочените в логото на настоящето ми писмо интенет-адреси, така и в посочените по-долу официални книжни издания, депозирани в почти всички големи български и европейски библиотеки.

Бил съм преподавател в Юридическите факултети на Софийския университет, Варненския технически университет и Бургаския свободен университет, а през последните няколко години работя по един-единствен трудов договор в Пловдивския университет – Юридически факултет.

От началото на кариерата ми през 1974 г. досега съм преподавал следните учебни дисциплини:

1) Психология на правото;

2) Психология на политиката;

3) Философия на правото;

4) Политически и правни учения;

5) Танатология;

6) Съдебна риторика;

7) Юридическа лингвистика и риторика;

8) Прогностика;

9) Политическо прогнозиране и сигурност;

10) Правна информатика;

11) Теория на социалното управление (Организация на управлението);

12) Легитимните основи на политическата власт в България;

13) Българският посткомунистически геноцид;

14) Евтаназията. Танатологически аспекти;

15) Смъртното наказание. Танатологически аспекти;

16) Руският тероризъм;

17) Българският тероризъм;

18) Убийството и Самоубийството. Танатологически аспекти;

19) Политическите убийства в България.

Отдавна не водя библиографска справка на статиите, но тук Ви посочвам пълните библиографски данни за книгите, които съм публикувал:

01. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, Издателство „Янус”, С., 1993, ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16, 288 с.;

02. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 1, 1994, ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 2, 1995, ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;

04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, Издателство „Янус”, С., 1998, ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16, 322 с.;

05. Янко Янков, Психология на правото, Издателство „Янус”, С., Том 1, 2002, ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16, 518 с.;

06. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 3, 2002, ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;

07. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 4, 2003, ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 568 с.;

08. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 5, 2003, ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;

09. Янко Янков, Политически и правни учения на Месопотамия, Издателство „Янус”, С., 2004; ISBN 954-8550-24-5, формат 60 х 84 х 16, 148 с.;

10. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Египет, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-25-3, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;

11. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Иран, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-26-1, формат 60 х 84 х 16, 98 с.;

12. Янко Янков, Политически и правни учения на Юдея, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-27-Х, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;

13. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Китай, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-28-8, формат 60 х 84 х 16, 132 с.;

14. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Индия, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-29-6, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;

15. Янко Янков, Азбучни истини. Блясъци на остроумието, номинирани с тъмничен затвор, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16, 352 с.;

16. Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16, 76 с.;

17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16, 134 с.;

18. Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16, 202 с.;

19. Янко Янков, Руският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16, 130 с.;

20. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Гърция, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-30-Х, формат 60 х 84 х 16, 532 с.;

21. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Рим, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-31-8, формат 60 х 84 х 16, 456 с.;

22. Янко Янков, Българският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16, 176 с.;

23. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

24. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6, Издателство „Янус”, С., 2005, ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 526 с.;

25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16, 444 с.;

26. Янков, Я., Убийството. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16, 142 с.;

27. Янков, Я., Самоубийството (Танатологически аспекти), Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;

28. Янков, Я., Политически и правни учения на Средновековния Ориент, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-50-4, ISBN-13: 978-954-8550-50-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

29. Янков, Я., Политически и правни учения на Византия, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-49-0, ISBN-13: 978-954-8550-49-9, формат 60 х 84 х 16, 166 с.;

30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

31. Янков, Я., Българският тероризъм, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16, 226 с.;

32. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ, (Политическа документалистика), Книга Първа, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16, 144 с.;

33. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 1, Древен Изток, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-42-3 (Том 1), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 486 с.;

34. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 2, Древна Европа. Гърция, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-43-1 (Том 2), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 452 с.;

35. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 3, Древна Европа. Рим, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-44-Х (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 412 с.;

36. Янко Янков, Българският тероризъм, Трето, преработено и допълнено издание, Издателство „Огледало”, С., 2006,

37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16, 156 с.;

38. Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 752 с.;

39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 630 с.;

40. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 4, Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-61-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 230 с.;

41. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие, Книга 2. Русия, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-62-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 744 с.;

42. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 6. Средновековие, Книга 3. Западна Европа, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-63-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 478 с.;

43. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 7. Новото време, Книга 1, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-65-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 445 с.;

44. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;

45. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

46. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с..

47. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-85-50-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 650 с.;

48. Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид, Издателство „Янус”, С., 2008, ISBN: 978-954-85-50-64-2, формат 60 х 84 х 16, 280 с.

29 Юни 2009 г. Янко Н. Янков

*******

03 Септември 2009 г.

До

г-н проф. д-р Пламен А. Легкоступ -

Ректор на Великотърновския университет

„Св. св. Кирил и Методий”

ул. „Т.Търновски” № 2

5000 Велико Търново

Господин Ректор,

І

Позволявам си да Ви припомня неща, които би трябвало да знаете превъзходно, а именно:

че с Постановление N 162 от 27 септември 1962 г. на ЦК на БКП и на Министерския съвет официално е бил създаден т. нар. „Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий””, който е бил открит на 15 септември 1963 г. и после е бил утвърден с Указ N 395 от 4 август 1964 г., издаден от Президиума на Народното събрание;

че след това, с Указ на Държавния съвет на НРБ N 586 от 13 октомври 1971 г., Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет, с което фактически Великотърновският университет се е появил и утвърдил като най-големия извънстоличен държавен университет в България, като учебен и научен център с национален и международен престиж, с висококвалифициран научно-преподавателски състав, с многообразието от университетски учебни и научно-изследователски специалности и с добре изградена, съвременно обзаведена материално-техническа база.

Припомням Ви всичко това, Господин Ректор, именно за да мога да Ви кажа по изричен начин, че въпреки, че онова, което днес бива наричано „българин”, е резултат от кръстосването на повече от 160 (включително и руски) етноси, Вие, макар и евентуално да сте принадлежен към руския етнос, като български гражданин нямате абсолютно никакво право да забравяте, че Великотърновският университет е български държавен университет.

А това означава, Господин Ректор, че въпреки своето несъмнено право на академическа самостоятелсност, Великотърновският университет се подчинява не само на Правото на българската държава (и на Международните и Европейските конвенционни ангажименти на държавата), но и в редица (преди всичко принципни) отношения – и на съответните ръководни политически и административни институции на държавата, към които българските правни субекти имат правото и възможността да се обръщат с искания „за сломяване” на всякакви антиправови и партикуларистични импулси и стремежи.

Така, в контекста на последното уточнение обръщам Вашето внимание, Господин Ректор, че още на 27 Юни 2009 г. съм Ви изпратил с препоръчана поща едно обстойно писмено изложение, съдържащо пределно ясно формулирано искане, на което, съгласно действуващите норми на българското и европейското Право (а и съгласно нормите на българската и европейската Култура!), Вие сте били длъжни да ми отговорите, но не сте направили това.

Припомняйки Ви горните неща, препотвърждавам искането си да получа Вашия авторитетен отговор.

ІІ.

Освен това, Господин Ректор, с настоящите редове предявавам пред Вас още едно изрично и ясно формулирано искане, а именно:

да ми предоставите копия или преписи от документацията, свързана с Решението, напълно единодушно взето по Ваше лично предложение от Академичния съвет на Великотърновския университет за даване (присвояване) на почетното звание „Доктор хонорис каузав областта на юридическите науки на Председателя на Правителството и бивш Президент на Руската федерация Владимир Путин.

Пожелавам Ви крепко здраве и Божие Просветление за Благоразумие.

03 Септември 2009 г. Янко Н. Янков

*******

14 Септември 2009 г.

До

г-н проф. д-р Пламен А. Легкоступ -

Ректор на Великотърновския университет

„Св. св. Кирил и Методий”

ул. „Т.Търновски” № 2

5000 Велико Търново

Господин Ректор,

Като преди всичко Ви пожелавам крепко здраве и Божие Просветление за Благоразумие, както и като Ви набеждавам в абсолютен тепегьозлък, кретенизъм и идиотизъм, с настоящите редове имам удоволствието да се обърна към Вас за трети път с официално писмено настояване да получа Вашия Височайши и Високоавторитетен отговор на всичките поставени от мен пред Вас предложения и искания.

Освен това, Господин Ректор, обръщайки Вашето Височайше внимание върху електронните адреси, поставени в логото на настоящето ми писмо до Вас, Ви уверявам, че в края на нашата кореспонденция както всичките мои писма, така и всичките Ваши отговори ще станат публично достояние както в Интернет, така и в поредния том на моята многотомна документална книжна поредица, озаглавена „Документ за самоличност. Политическа документалистика”.

І.

Преди всичко бих искал да изразя своето (надявам се оправдано) високо любопитство към неопровергания от Вас интензивно твърдян в общественото пространство факт, че макар и да сте завършил с големи трудности своето средно образование (злите езици използуват израза „зорлем се е добрал до средно образование”), Вие, макар и по образование да сте художник, сте станал професор по педагогика, като сте успял да облагодетелствувате ако не цялото човечество, то поне българската интелектуална общност чрез гениалното дисертационно решение на нерешаваната преди Вас изключително трудна за решаване научна проблематика, озаглавена „Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст“.

Този доста любопитен за мен щрих към Вашия Високоавторитетен образ ми напомни доста стар анекдот, който вероятно преди това си е бил чиста истина, напълно аналогична на Вашата.

Според този анекдот един млад дисертант от духовната Академия предложил да напише и защити кандидатска дисертация на тема „Ролята на духовата музика за духовното израстване и развитие на духовниците”, а загрижените за неговото „правилно духовно израстване и развитие” каноници от научния съвет на духовната Академия счели, че така формулираната тема е прекалено обемиста, тежка и амбициозна, че е подходяща едва за годините на неговата висока интелектуална зрялост (т. е. за званието „доктор на науките”), и че най-удачна би била тема, която не се отнася както за цялото духовенство, така и за цялата духова музика, а засяга само отделен инструмент от музиката и отделен представител на духовенството; и така, в крайна сметка темата била формулирана „За какъв к.р му е на калугера кларинет?!”.

И ако днес някому би му хрумнало да попита: „За какъв к.р му е било нужно на Великотърновския университет да фаворизира Вашата дисертационна идиотщина?!”, то отговорът май ще се окаже в сферата, обосноваваща тезата, че още по онова време както „над” и „зад” самия Вас, така и „над” и „зад” рецензентите и членовете на научния Съвет на Великотърновския университет и Висшата атестационна комисия при Министерския съвет е бил „стоялк.рът на българските и руските Путиновци.

ІІ.

С настоящето мое трето писмо, адресирано лично до Вас, Господин Ректор, обръщам Вашето внимание върху факта, че за трети път искам от Вас да ми предоставите копия или преписи от документацията, свързана с Решението (напълно единодушно взето по Вашето лично предложение) от Академичния съвет на Великотърновския университет за даване (присвояване) на почетното звание „Доктор хонорис каузав областта на юридическите науки на Председателя на Правителството и бивш Президент на Руската федерация Владимир Путин.

При това, Господин Ректор:

тъй като от публичните информационни източници узнах, че мотивите или аргументите, които Вие сте били изтъкнали и които Академичният съвет на Университета е бил уважил, са били „за изключителни постижения в хуманитарните, природо-математическите науки и изкуствата”, както и „за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят, и в частност - за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век”;

и тъй като аз, като автор на изключително обемиста книга (744 стр., голям формат), посветена именно на политическите и правните учения на (в) Русия, както и като автор на специално изследване, посветено на самия Владимир Путин, въобще не съм запознат с наличието на каквито и да са факти, даващи основание за каквото и да е мнение, съвпадащо с или доближаващо се до Вашето и това на Академичния съвет;

съм особено заинтересован да узная какви точно са въпросните достойнства на въпросната зловеща КГБ-персона.

ІІІ.

Освен това, Господин Ректор, предизвиквайки Ви към „съдебен дуел” изрично, ясно и категорично Ви наричам с метафоричното определение идиот и Ви давам напълно безплатния юридически съвет да ме съдите, ако считате, че така поставената характеристика (или диагноза) е некомпетентна и неправилна.

А тя, несъмнено, ще бъде „доказано некомпетентна и неправилна” само ако Вие предоставите (на мен и на Съда) убедителни за това доказателства.

ІV.

Освен това, Господин Ректор, специално настоявам да добавите към Вашия аргументационен арсенал и отговорите на следните въпроси:

Първо: Вярно ли е, че притежавате „сребрист мерцедес с мутренски номер, който по екстравагантност в Търново отстъпва единствено на тойотата на Митьо Пищова”?

Ако това е вярно, бихте ли обяснили как точно сте били успели да спестите парите, с което сте го закупили и с които поддържате неговата експлоатация?

Имате ли връзки с т. нар. мутри, бандити и мафиоти, които, „по правило” разполагат с възможностите да имат такива возила?

Второ: Специално наблягам върху факта на Вашето награждаване от три руски институции, а именно:

1. Медаль Ордена „Великая Победа, даден Ви с Постановление Президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (от 02. 05. 2006., № 203), гор. Москва, Россия;

2. Орден “Ломоносов, получен от Вас с Постановление Президиума Национального Коммитета Общественных Наград (от 26. 02. 2007., № 02-07) , гор. Москва, Россия; и

3. Почетна награда “Кръст “За заслуги” на Руската Академия за естествени науки, дадена Ви на 16 ноември 2007 год.

Настоявам да получа Вашия отговор на въпроса: „Каква е Вашата лична заслуга към Руската Академия по сигурността, отбраната и правопорядъка на Русия?

V.

Господин Ректор,

Тъй като по силата на моята професионална квалификация ми е много добре известно къде точно и как точно „ще стъпите накриво”; и тъй като все пак не съм преднамерено и злонамерено настроен към Вас; си позволявам да Ви дам два напълно добронамерни съвети: Първо, преди да се опитате да се позовавате на каквото и да е против мен, да го проучите основно от гледна точка на достоверност; и Второ, ако възнамерите да водите война срещу мен, да си намерите добър адвокат.

Освен това, Господин Ректор, разбира се, като Ви пожелавам крепко здраве и Божие Просветление за Благоразумие, очаквам Вашия официален отговор на моите (три) писма до Вас.

14 Септември 2009 г. Янко Н. Янков

*******

10 Октомври 2009 г.

До Пламен А. Легкоступ -

руско-български ченгеджийско-мафиотски травестит,

изпълняващ длъжността

Ректор на Великотърновския университет

Св. св. Кирил и Методий”,

ул. Т.Търновски” № 2

5000 Велико Търново

Към писмата ми от:

29 юни 2009 г., 03 септември 2009 г. и 14 септември 2009 г.

Ваше травеститско-ченгеджийско-мафиотско Високоблагородие,

Тъй като самият Вие категорично и чрез прилагането на метода на мълчаливата игноративна демонстративност отказахте да се съобразявате със задълженията, произтичащи от самата Ваша официална, публична, обществена и държавно-организаторска функция, и въобще не отговорихте на нито едно от моите имащи не само обществено-политическо, но и напълно правнорелевантно значение и същност три официални писма, считам, че с това фактически и конклудентно самият Вие по недвусмислено ясен начин сте ми дали правото да Ви квалифицирам и диагностицирам по единствения адекватен за Вашата същност начин.

Като професионален юрист, разбира се, съм напълно съгласен с тезата, че Вие имате пълното право да оспорите така обоснованата моя правноквалификационна теза, и за втори път най-добронамерено Ви давам безплатния съвет да се обърнете към съда - ако считате, че моята теза е фактически неоснователна и юридически несъобразна.

Освен това, намирам за напълно резонно да Ви уведомя, че оттеглям моето официално направено „предложение за БЕЗПЛАТЕН лекционен трудов договор”.

Можех, разбира се, да продължа да настоявам и дори да приложа поне още пет-шест гарантирани ми от Правото основни процедурни варианти, чрез които да Ви принудя не само да заемете официално изразена позиция по всеки пункт от моите официални писма до Вас, но и да Ви принудя да проумеете, че така или иначе България има шанса да престане да бъде както „Задунайская российская губерния”, така и ареал на путиновския Червен ченгеджийски мафиотизъм.

Тъй като, обаче, главната цел на моите писма няма абсолютно нищо общо с Вашето „проумяване” или „непроумяване”, аз оттеглям предложението си поради простата причина, че моята цел е постигната.

Впрочем, Вие като Ректор на Великотърновския университет несъмнено разполагате с впечатляващ научно-преподавателски кадрови арсенал от хабилитарани и други високопоставени юристи, повечето от които познавам лично. Е, разбира се, не познавам лично Вашия високопоставен доктор хонорис кауза Владимир Путин, но пък за сметка на това съм имал удоволствието да напиша и да публикувам специално научно изследване, посветено на политическите и правните учения на Средновековна Русия, в което съм отделил подобаващо място и на възгледите и функцията на въпросната зловеща персона.

Тъй като, обаче, целият Ваш високоавторитетен юридически кадрови арсенал едва ли Ви е обяснил каква е била целта, която съм искал да постигна с моите официални писма до Вас, нека, всъщност, самият аз да Ви осветля за това.

Моята цел бе да документирам по безспорен начин:

преди всичко факта и обстоятелството, че Великотърновският университет е бастион на бившата просъветска и на сегашната пропутиновска ченгеджиско-мафиотска държавна власт;

и на второ место - факта и обстоятелството, че в този Университет категорично не се допускат като преподаватели (дори и по напълно безплатен лекционен трудов договор!!!) лица, които не са ангажирани с тази именно АНТИПРАВОВА насоченост и същност на българското университетско образование.

10 Октомври 2009 г. Янко Н. Янков

*******

Няма коментари:

Публикуване на коментар