2013-01-26

Официално отворено писмо до Негово Превъзходителство Посланика на Кралство БелгияЯнко Николов Янков
гражданско лице –
гражданин на България и на Европейския съюз,
Университетски професор (Associate Professor),
Доктор по право,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38,
София 1172, България
Web sites:
=======================================================  
26 Януари 2013 г.

Официално отворено писмо
до Негово Превъзходителство Посланика на
Кралство Белгия
бул. „Джеймс Баучер” № 103, 1407 София


            Ваше Превъзходителство,
            Приложено представям Ви копие от моето датирано на 26 Януари 2013 г. официално писмо (14 страници), както и приложенията към него [200 ( Двеста) страници], адресирано до
Seine Majestat König Albert II
König der Belgier, Residentie
Brüssel , Königreich Belgien
            Приложено представям Ви DVD-диск, съдържащ папка-електронен запис на голяма част от документацията, касаеща моите изключително многобройни – хиляди на брой – официални и напълно безрезултатни опити от момента на излизането ми от затвора през есента на 1989 г. до днес да получа правосъдие;
            голяма част от документацията е официално публикувана във вид на документални книги, а друга част е направена публично достояние чрез Интернет;
            голяма част от документацията своевременно и актуално е предоставена (в хартиен и в електронен вид) и на западните посолства в София, включително и на Посолството на Кралство Белгия,
            и отразява факта, че
            по повод и във връзка с голямото множество описани от мен казуси
            нито една дипломатическа мисия не се е ангажирала с мнение и застъпничество за спазване на изискванията на международното и регионалното европейско право
            относно върховенството на Правото и зачитането на човешките права в комунистическа и посткомунистическа България.

            Приложено представям Ви и официален печатен eкземпляр от следните две документални книги:
            Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  346 c., ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

            За пореден път си позволявам да обърна Вашето внимание върху факта, че съществуват
            голямо множество актове на ООН, на ЕС, на Съвета на Европа и на Кралство Белгия,
            по силата на които дипломатическите мисии в България, включително и ръководената от Вас мисия на Кралство Белгия, наред с всичко друго, имат и задължението да следят за спазването на човешките права и да се ангажират с енергично изразено мнение и позиция.
            Така, позовавайки се на тези именно актове, адресирам до Вас настоящето мое официално отворено писмо и заявавам искането си да получа Вашия официален  отговор.
            Позволявам си да подчертая, че т.нар. „политическа коректностне бива да става претекст за неутралитет пред лицето на престъпността и нейните властови представители.
            Като Ви пожелавам плодотворен мандат, изразявам желанието си да ми отговорите.
            Приложения: съгласно горния текст.
26 Януари 2013 г.                                                            Янко Н. Янков:  . . . . . . . . .

Няма коментари:

Публикуване на коментар