2013-01-16

Официално отворено писмо до Негово Превъзходителство Посланика на Република АвстрияЯнко Николов Янков
гражданско лице –
гражданин на България и на Европейския съюз,
Университетски професор (Associate Professor), Доктор по право,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
=======================================================  
16 Януари 2013 г.


Официално отворено писмо
до Негово Превъзходителство Посланика на
Република Австрия
ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София


            Ваше Превъзходителство,
            Приложено представям Ви копие от моето датирано на 04 Декември 2012 г. официално писмо (и от приложенията към него) до:

Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer, Präsidentschaftskanzlei,
Hofburg, Leopoldinischer Trakt, Ballhausplatz, A-1014 Wien

Frau Beatrix Karl – Österreichische Justizministerin, Ministry of Justice,
Museumstr. 7, A-1070 Vienna, Austria

Magistrat der Stadt Wien - MA 35 – Einwanderung Erstanträge(V-card),
Dresdner Str 93, 1200 Wien

            Приложено представям Ви, също така, и копие от пощенската документация, удостоверяваща факта, че същия ден, на 04 Декември 2012 г.  писмото, заедно с приложенията към него, е надлежно изпратето на адресатите.
            Приложено представям Ви копие от списък на 61 официални публични субекти, на чиито електронни адреси същото писмо и приложенията към него са надлежно изпратени през Декември 2012 г.
            Приложено представям Ви копие от официален документ, удостоверяващ, че на 10 Декември 2012 г. визираната документация е надлежно лично депозирана (предоставена) в офиса на третия адресат.
            Приложено представям Ви копие от списък на 108 официални публични субекти, на чиито електронни адреси същото писмо и приложенията към него са надлежно изпратени през Януари 2013 г.
            Приложено представям Ви DVD-диск, съдържащ папка-електронен запис на голяма част от документацията, касаеща моите изключително многобройни – хиляди на брой – официални и напълно безрезултатни опити от момента на излизането ми от затвора през есента на 1989 г. до днес да получа правосъдие;
            голяма част от документацията е официално публикувана във вид на документални книги, а друга част е направена публично достояние чрез Интернет;
            голяма част от документацията е предоставена (в хартиен и в електронен вид) и на западните посолства в София, включително и на Посолството на Австрия,  
            и отразява факта, че нито една дипломатическа мисия не се е ангажирала с мнение и застъпничество за спазване на изискванията на международното и регионалното европейско право
            относно върховенството на Правото и зачитането на човешките права в комунистическа и посткомунистическа България.
            За пореден път си позволявам да обърна Вашето внимание върху факта, че съществуват голямо множество актове на ООН, на ЕС, на Съвета на Европа и на Австрия, по силата на които дипломатическите мисии в България, наред с всичко друго, имат и задължението да следят за спазването на човешките права. Така, позовавайки се на тези именно актове, адресирвам до Вас настоящето мое официално отворено писмо и заявавам искането си да получа Вашия официален  отговор.

            Позволявам си да подчертая, че т.нар. „политическа коректност“ не бива да става претекст за неутралитет пред лицето на престъпността и нейните властови представители.

            Като Ви пожелавам плодотворен мандат, изразявам желанието си да нарушите досегашното си мълчание по повод и във връзка на моите адресирвани до Вас писма и да ми отговорите.
           
            Приложения съгласно горния текст.
16 Януари 2013 г.                                                   Янко Н. Янков:  . . . . . . . . .

Няма коментари:

Публикуване на коментар