2007-09-02

СТОПАНСКА МАФИЯ (2)

Ваши Превъзходителства,

Уважаеми г-н Кърлев и г-н Димитров,

ваши престъпни висши (стопански) функционери на българския мафиотски режим,

ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

1.

Приложено за г-н Кърлев и г-н Димитров към настоящето изложение изпращам изложението ми от 10 май т. г., имащо индексно обозначение LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г., както и две писма, които получих, а именно – от „Техем-Сървисис” ЕООД, изх. № 117332 от 24.05.2006 г. (2 стр. плюс 3 стр. приложения) и от “Топлофикация София” - ЕАД, изхд № 2356 от 08.06.2006 г. (2 стр.).

Миля Ви, уважеими г-н Кърлев и г-н Димитров, ако това няма да Ви затрудни, да ми изпратите писмено експертно мнение, което ще бъде използувано от мен преди всичко като приложение и доказателство, което аз ще предоставя на Техни Превъзходителства посланиците, акредитирани в България от държавите-членове на Европейския съюз, Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария.

Във връзка с това бих искал да уточня специално за Вас, че досегашните (в продължение на редица години) мои писма и други материали от този род (имащи преди всичко юридически и политически характер) акуратно са публикувани в издадените от мен шест томове под заглавие „Документ за самоличност. Политическа документалистика”, а тези, началната поредица на които е видна още от първите редове на това изложение, ще бъдат публикувани в предстоящия за издаване Том 7.

Освен това, необходимо е изрично да уточня, че през тази есен съдържанието на тези мои текущи материали ще бъде синтетично изложено в специални отделни тематични доклади, адресирани и предоставени от мен на голяма част от видните личности от европейските институции и обществено-политически формирования; с което ще се опитам за пореден път да обясня на демократичния Запад (онова, което той, впрочем, превъзходно знае и въпреки това интензивно поощрява), че техните български демократични партньори всъщност са само един от клановете на зловещата руска Червена мафия.

2.

ваши престъпни висши (стопански) функционери на българския мафиотски режим,

ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Връщайки се към същностното съдържание на предишното ми изложение, ще допълня с още няколко пунктове аргументацията си, във връзка с която изрично настоявам да получа вашия писмен отговор.

а) От медиите (в-к „Стандарт”, 25 май 2006 г.; в-к „Дневник”, 30 май 2006 г.; в-к „Новинар”, 08 юни 2006 г.) е видно, че при втората проверка, направена по искане на столичния кмет е било установено, че Директорът на “Топлофикация София” – ЕАД Валентин Димтров е бил отчел като разходи, извършени по сметката и за сметка на софийските абонати на фирмата повече от 200 000 (двеста хиляди) лева, похарчени като разходи за френско шампанско вино, швейцарско сирене, дъвки, захарни детски близалки и шоколади. Като изтъкват и другите разходи на този престъпник (оборудване на свръхлуксозен офис с персонален асансьор, обурудване на специален сектор в сградата с джакузита, перлени вани, солариуми, лични масажистки и пр.); някои български медии го определиха като „арабски шейх”, с което, обаче, според мен, категорично нанесоха непростима обида на истинските арабски шейхове, тъй като нито един от тях не си е позволил да живее охолния си живот за сметка на абсолютно робския живот на няколкостотин хиляди души.

Според моите скромни възможности за пресмятане това означава, че чрез вкарването на тези разходи в сметките, подлежащи за заплащане от клиентите на фирмата, Директорът всъщност е поискал от тях да му заплатят тази огромна сума пари, като нагло и престъпно им е заявил, че това са разходи, направени от тях като консумирана от самите тях топлоенергия.

Пак според моите скромни възможности за вариантно аритметическо или математическо пресмятане и изчисление това означава, че тези пари са били поискани от собствениците на 200 (двеста) жилища, всеки от които нагло и безапелационно е бил задължен да заплати по 1 000 (хиляда) лева годишно, които пари, всъщност, се равняват на тоталните (брутни) годишни приходи на всеки един от тези 200 души, при което всеки от тях е оставен през това време без каквато и да е парична възможност да направи каквито и да са разходи за храна, дрехи, осветление, вода, и прочее.

Като имаме предвид исторически доказания факт, че дори и робовладелците в древните робовладелски общества все пак са изхождали от мисълта, че е необходимо техните роби да продължат да живеят, са били считали като свое задължение да предоставят като разход за поддържане на живота поне около една трета от създавания от самите роби годишен приход, можем да направим напълно логичния извод, че Директорът на софийската топлофикационна фирма в продължение на една година фактически е разполагал с 200 (двеста) души роби, напълно безправни и предназначени веднага да умрат; или с 300 (триста) души, една трета от годишния приход на които е отивал единствено за поддържане на техния чисто физически и напълно примитивен начин на живот, за да може така те да дават целия обем от останалите две трети от прихода си, за да бъде изразходван от въпросния Директор като негов личен разход за удовлетворяване на свръхлуксозния му начин на живот.

б) От медиите (в-к „Стандарт”, 10 юни 2006 г., с. 11; в-к „Стандарт”, 12 юни 2006 г., с. 10) е видно, че лично кметът на София изрично и ясно е признал, че отделно от това с помощта на т. нар. „кухи фактури” и при прилагането само на метода за заобикаляне на Закона за обществените поръчки клиентите на софийската топлофикационна фирма са били ограбени с 4 (четири) милиони левове; и че като се имат предвид и другите използувани методи, ограбването на софийските клиенти на фирмата възлиза на десетки милиони левове”, „а не на стотици хиляди”, както в това отношение Министърът на енергетиката се опитва да излъже обществеността.

Скромно признавам, че моите възможности за боравене с такива цифри, особено когато става въпрос за пари и за тяхната роля в живота на античните и на съвременните роби на неокомунистическия мафиотски режим, в този случай категорично достигат до някаква напълно непозната за мен граница или предел, отвъд която (който) не разбирам нищо друго, освен онова, което чувството ми за справедливост постановява, а именно, че единственото адекватно наказание за виновниците може да бъде само тяхното лично физическо (телесно) участие в процеса по загряването на водата за парното.

в) Пак от медиите (в-к „Дневник”, 30 май 2006 г.) узнах, че новият Изпълнителен Директор Георги Рогачев е бил заявил, че за недоволството на гражданите от топлофикационната фирма са били виновни единствено топлинните счетоводителни фирми, които именно са били извършвали нарушенията чрез написването (съставянето) на съответните счетоводни документи; от същите медии, обаче, въобще не можах да намеря опровержение от страна на обвинените в престъпление счетоводители, а ако те наистина не са опровергали предявеното им обвинение, това означава, че тяхната „конструктивна”, „генетична” или „законодателно определена функция” е именно да бъдат т. нар. „буфер” или „бушон”.

г) Пак от медиите (в-к „Стандарт”, 10 юни 2006 г.) узнах, че лично самият кмет на София официално е признал, че софийската топлофикационна фирма „умишлено е била управлявана зле, за да могат да се натрупат дългове и после тя да бъде продадена за лев”, т. е. на безценица.

В случая, обаче, струва ми се, че в стратегията към натрупване на дългове е било залегнало не толкова умишленото създаване и използуване на реална неефективност, колкото именно умишленото създаване и използуване на изключително висока степен на фалшива неефективност, документално постигана чрез жестокото надписване на сметките на клиентите; при което непосредствената цел е: »както да бъдат преразпределени престъпните приходи на платежоспособните клиенти на фирмата (платежоспособността на които просто е резултат от тяхното участие в дейността на друг клан от същия мафиотски начин на стопанско функциониране); »така и да бъде постигната ситуация, при която парламентарните и правителствените слуги на мафията да могат да обосноват необходимостта от такава намеса на държавата, при която тя да „изкупи дълга към фирмата на своите граждани” и по този начин следващите поколения граждани на държавата да бъдат обречени да плащат в продължение на много години един огромен и напълно недължим от никого фиктивен дълг.

3.

Обръщам се конкретно към директорите на престъпните мафиотски фирмиТоплофикация София” – ЕАД и „Техем-Сървисис” ЕООД, към които предявявам категоричното си искане да ми дадат официален и писмен отговор, свързан с отправените към тях официални писма, изпратени от Председателя на Етажната собственост на блока, в който аз живея.

На 01 октомври 2004 г. Председателя на Етажната собственост на блок 4, вход 1, в ж. к. „Дианабад” е подал т. нар. „Жалба”, която е адресирана до Министъра на енергетиката, Директора на Топлофикационен район „Изток” и Директора на „Техем-Сървисис”. В тази „Жалба” той изрично и ясно е посочил, че: »на 22.10.2001 г. лично той и секретарят са сключили договор с „Техем-Сървисис”, който договор има № 1163; »по силата на този договор фирмата се е задължила да постави уреди за инидвидуално отчитане на топлинната енергия във всичките апартаменти на блока, но умишлено и преднамерено на е изпълнила това свое задължение по догтовора; »още при първото отчитане на топлинната енергия фирмата е допуснала нарушение на договора, като е написала като реално консумирана огромно количество топлинна енергия на онези апартаменти, които не са обитавани от никого и в които радиаторите са били свалени; както и че при отчитането на топлата вода фирмата също така е допуснала записването в документите на огромни разлики между реалното показване на циферблата на водомерите и записаното в документацията, с което фактически е поискала да получи много повече пари, отколкото е реалната консумация на топлата вода; »веднага, след като са били получени сметките, Председателят и Секретарят на Етажната собственост лично са посетили офиса на „Техем-Сървисис”, където са били приети от служителя Грозданов, който поискал от тях да му предоставят списък на собствениците на апартаментите, които имат топломери на радиаторите и водомери за топлата вода, както и списък на собствениците, които нямат такива уреди; »такива списъци наскоро след това са били предоставени, но никой не ги е използувал за нищо, което показва, че стратегията с тяхното искане е имала предназначението единствено да лъже и замотава клиентите; »нещо повече – тези списъци са били използувани за осъществяването на напълно престъпна документална дейност, изразяваща се в следното: разполагайки с информацията за номерата на апартаментите, имената на собствениците, наличието или неналичието у тях на съответните измервателни уреди, фирмата започнала да прилага тактика, при която умишлено е разбърквала номерата на апартаментите и имената на собствениците, благодарение на което си е обезпечила надписването на огромни количества топлинна енергия и топла вода, каквито количества въобще не са били консумирани, но са били записани като консумирани; и при това обстоятелство фирмата е била записала като консумирани от апартаментите, в които въобще не е било възможно каквато и да е реална консумация на огромни количества енергия и вода, след което е поискала от останалите да заплатят тези чужди сметки; »в жалбата изрично е записано, чев резултат на тази пълна недобросъвестност от страна на фирмата се получи така, че парите, които фирмата искаше за отоплението на общите части на блока през отчетния период за 2002-2003 г. далеч надхвърлиха реалния обем на същите тези части, и по този начин тази фирма отново започна да иска от нас пари за отопление, каквото въобще не ни е давано”; »след тази престъпна манипулация Председателят и Секретарят на ЕС веднага са поискали среща със същия този Грозданов, той дълго време се е укривал от тях, но все пак накрая ги е приел, обещал да формира Комисия, и прочее; »след което отново нищо не е било направено; »в текста на жалбата изрично и ясно е записано, че „хаосът, необходим на фирмата, за да може да ни ограбва, продължава да цари, при което отново се разбъркват номерата на апартаментите и фактически от лице, което въобще не живее и няма нищо общо с даден апартамент, се иска да плаща парите на същия този апартамент”; »в текста на жалбата изрично и ясно е записано, че „става въпрос за това, че фирмата беше поела ангажименти да постави уреди и да вземе мерки по отношение на апартаментите, в които такова поставяне технически е невъзможно, но тази фирма въобще не е изпълнила ангажимента си в това отношение и е започнала умишлено да създава хаос, за да може чрез този хаос да ни ограбва”; »в текста на жалбата изрично и ясно е записано, че през юли 2004 г. комисия от трима души-членове на ръководството на ЕС, е била посетила въпросния Грозданов от фирмата, че пред тях той е бил признал фактите, но ги е бил квалифицирал като „грешки”, и е обещал тези грешки да бъдат отстранени чрез подписването на друг договор, след което , обаче, пак нищо не е било направено; »в текста на жалбата изрично и ясно е записано, че в случая въобще не става въпрос за грешки, а за „добре обработен бандитски механизъм за ограбване”, чрез който механизъм са подложени на ограбване собствениците на повече от 140 (сто и четиридесет) апартаменти.

Като изрично и ясно подчертавам, че на така посочената по-горе „Жалба” до днес въобще не е даден абсолютно никакъв отговор, изрично и ясно заявявам, че лично аз като заинтересовано лице настоявам да получа отговор.

4.

Като изрично и ясно подчертавам:

А) че съм абсолютно категоричен в извода си, че фирмите “Топлофикация София” – ЕАД и „Техем-Сървисис” ЕООД са престъпни мафиотски фирми - част от структурата на българския филиал на руската посткомунистическа Червена мафия;

Б) че лично аз няма да се подчиня на мафиотския диктат както на тези две фирми, така и на които и да са силови или други структури на тази или на която и да е друга Мафия;

В) че парите, които съм внесъл в касата на тези две фирми от 22.10.2001 г. до днес далеч надхвърлят паричния израз на реално предоставената ми от тях и консумираната от мен стока и услуга, поради което фирмите имат парични (респективно: стокови и услугови) задължения към мен, а не аз към тях;

Г) че настоявам за най-точно определяне и отчитане на нашите парични взоимоотношения;

Д) че в интере на нашите реални и истински договорни (а не мафиотски!) отношения настоявам да получа от тези фирми документация, от която пределно ясно да е видно: »дали са стандартни измервателните уреди, които фирмите са монтирали и чрез които е било извършено и продължава да се извършва измерването; »дали и как е спазван и се спазва температурният график; »как точно са били начислени конкретните суми, дължими лично от мен и дали това начисляване е било направено така, че от една страна аз да не ощетявам някой друг (други), от друга страна – някой друг (други) да не ощетява(т) лично мен, и от трета страна – дали тези мафиотски фирми не са се опитали да упражнят и прилагат върху мен поведенчески и паричен рекет или други форми на явно или замаскирано престъпно въздействие и ограбване, включително и чрез създаването на и издаването и предяваването на сметки, имащи характера на документи с невярно съдържание.

15 юни 2006 г. Янко Н. Янков

[
Писмо №LPC-Embassy-027/15.06.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, Председателя на Федерацията за защита на потребителя в България, инж. Илия Димитров, Директора на "Топлофикация София" ЕАД, Директора на "Техем-Сървисис" ЕООД, Президента, Главния прокурор и Министър-председателя, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар