2007-09-02

КВАРТАЛНА МАФИЯ (2)

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Преди около един месец в блок 4 на ж. к. „Дианабад” бе проведено т. нар. Общо събрание на собствениците, дневният ред на което бе разгледан под ръководството на избран от Събранието Председател и протоколиран от избран от същото Събрание Протоколчик.

Впоследствие, в администрацията на кмета на община „Изгрев” е било предоставено нещо, което е имало и продължава да има претенцията да е официален „Протокол” от заседанието на Общото събрание, а върху основата на това „нещокметът Павлин Колев е издал Удостоверение № 229 от 02 май 2006 г. както за легитимността на избора на т. нар. „Домоуправител” или „Председател на Етажната собственост”, така и за легитимността на всички действия, предприемани от това лице върху основата на текста на този т. нар. „Протокол”.

Освен това специално внимание заслужава и обстоятелството, че същият този кмет предватително и преднамерено е взел всички възможни фактически и абсолютно противозаконни по своя характер мерки да не допусне до текста на този т. нар. „Протокол”абсолютно никого от заинтересованите и засегнатите лица, като неговата непосредствена цел е да не позволи на никого да установи наличието на престъпните факти и обстоятелства, които се съдържат във въпросният т. нар. „Протокол”.

Тъй като на мен като собственик на апаратамент в същия блок, и на съпругата ми Елка Янкова, като официално избран Протоколчик, на 08 май т. г. категорично ни бе отказан какъвто и да е достъп до текста на този „Протокол”, на 15 май т. г. аз регистрирах в деловодството на община „Изгрев” официално искане, адресирано до кмета на общината (виж № 94-00-85/15.05.2006 г.).

Тъй като до днес не съм получил никакъв отговор и тъй като превъзходно зная, че въобще няма да ми бъде даден такъв, с настоящите редове предизвиквам преди всичко Министър-Председателя и Кмета на София, от които искам да се намесят и да разпоредат на кмета на община община „Изгрев” да ми изпрати официален отговор-извинение за неприятностите, които ни е създала ръководената от него общинска администрация, както и да ми изпрати официално заверено копие от въпросния т. нар. „Протокол”.

Във връзка с това изрично и ясно подчертавам, че тъй като въпросният „Протокол” въобще не е подписан от официално посочения в него Протоколчик, и тъй като в него е записано съдържание, което категорично не отговаря на истината, в случая става въпрос за документно престъпление, извършено от същото това лице, което кмета на общината противозаконно е легитимирал.

Тъй като, освен това, същият този кмет е организирал и специални обезпечителни мерки както за прикриване на извършеното престъпление, така и за даване възможност за извършване на нови и други престъпления, същият е съучастник в по-широка престъпна мрежа, осъществявана от определени икономически структури на българския мафиотски режим.

За мен, обаче, е несъмнена и хипотезата, че в случая така посочената престъпна дейност на домоуправителя и на кмета на общината представлява само външно-камуфлажния вид на строго секретно оперативно мероприятие, организароно от генерал Иван Чобанов, който, както е известно, е ръководител на Специална служба при Министерството на вътрешните работи.

Непосредствената цел на това оперативно мероприятие е да бъде осъществено компроматно замотаване на съпругата ми Елка Янкова в текста на „Протокол”, представляващ документно престъпление, който „Протокол”, освен това, е изходна база и предпоставка за извършването на множество други престъпления, които вече са извършени.

Крайна цел на това оперативно мероприятие е да бъде осъществено компроматно замотаване на самия мен, което да бъде както отмъщение за моята насочена против Правителството и в частност против Министъра на вътрешните работи юридическа и обществено-политическа дейност, така и да има компроматен характер, обезпечаващ елиминирането ми от това, с което се занимавам.

С този аспект на проблемата, аз, разбира се, по-късно ще се обърна и към Главния прокурор, пред когото ще направя по-разгърнато и имащо по-специален акцент обосноваване.

С настоящите редове, обаче, се обръщам изключително към Министър-Председателя и Кмета на София, от които искам да се намесят и да осъществят онези действия, които са в кръга на тяхната компетентност, и с които действия биха могли да демонстрират своята евентуална непринадлежност към въпросното оперативно мероприятие.

28 май 2006 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Fmbassy-023/28.05.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, акредитирани в България, Президента, Министър-председателя и Кмета на София, с копие до БТА].

1 коментар:

  1. От мене да запомниш,хората са с чуден нрав-ще ти простят ако сбъркаш,тежко ти ако бъдеш прав

    ОтговорИзтриване