2007-09-03

БЕЗНАКАЗАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

(проф. Янко Янков-Вельовски prof. Ianko Iankov-Velyovski)

Ваши Превъзходителства
,
ваши престъпни нискойерерхични слуги на българския мафиотски режим,

Несъмнено всичките вие много добре знаете, че преди години по отношение на мен бе разигран един изключително зловещ съдебен сценарий, в резултат на който престоях в затвора и ефективно изтърпях присъда от шест години и половина, след което с решение на Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд бях признат за невинно осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства.

Несъмнено всичките вие много добре знаете, че до днес не е наказан нито един както от виновните за противозаконното ми осъждане, така и от виновните за изключително голямото множесто престъпления, извършени по отношение на мен по време на престоя ми в затвора (както, разбира се, не е наказан и нито един от виновните за изключително големия брой престъпления, извършени през същото това време по отношение на най-близките ми роднини).

Несъмнено всичките вие много добре знаете, че всичките участвували в тези престъпления са изключително щедро възнаградени за извършеното от тях, при което най-щедрите възнаграждания са били раздадени именно след извършените през 1989-1990 г. промени в политическия режим, който факт е несъмнено доказателство за характера на този режим.

Несъмнено всичките вие много добре знаете, че до днес не съм спирал да пиша до вас и да настоявам за наказателна отговорност от всички престъпници за извършените от тях престъпления.

Несъмнено всичките вие много добре знаете, че именно заради непреклонната ми мотивация и упоритостта ми в търсенето на наказателна отговорност от престъпниците, същите тези престъпници и техните мафиотски, правителствени и правосъдни слуги до днес са извършили спрямо мен и моите близки изключително голямо множество друг вид престъпления, а именно престъпления, имащи за цел да бъда компрометиран и премотивиран или поне отстранен от политическото и правното пространство, където не спирам да изтъквам исканията си за наказателна отговорност на престъпниците.

С настоящите редове днес за пореден път подчертавам, че настоявам за наказателна отговорност от всички виновни за извършените по отношение на мен и моите близки престъпления.

И по-специално настоявам за пълно разследване на всичките факти и обстоятелства, които съм посочил в моето адресирано до Главния прокурор изложение, имащо индекс LPC-111, дата 20 март 2003 г. и обем от 79 стр..

За сведение текстът на това изложение е публикуван на с. 70-178 от Том 6 на моята книга „Документ за самоличност. Политическа документалистика”.

09 октомври 2006 г. Янко Н. Янков


[Писмо №LPC-Embassy-050/09.10.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, акредитирани в България, Главния прокурор и Президента, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар