2007-09-03

ПОЛИТИЧЕСКО ПОКУШЕНИЕ

(проф. Янко Янков-Вельовски prof. Ianko Iankov-Velyovski)

Ваши Превъзходителства
,
ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

На 29 декември 1995 г. с мен се случи събитие, в резултат на което спешно бях отведен в Катедрата по травматология на Института за бърза медицинска помощПирогов” в София, откъдето по-късно получих т. нар. „Епикриза”, удостоверяваща диагнозата „Фрактура хумери дек. Мултифрагментоза. Контузио торацис дек.”, юридическото наименование на която медицинска диагноза е „средна телесна повреда”.

Същият ден, на 29 декември 1995 г., дежурният следовател А. Ефтимов е съставил т. нар. „Констативен протокол”, с който е удостоверил осъществяването на т. нар. пътно-транспортно произшествие, при което е пострадал пътуващият в лекия автомобил Янко Николов Янков.

За сведение тези два документи са публикувани от мен на с. 43 и 44 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”.

Също така за сведение трябва да бъде отбелязано и обстоятелството, че това трагично събитие е било станало в контекста на изключително конфликтната политическа атмосфера, в която лично аз (като лидер на една от основните политически партии, действуващи на политическата сцена) участвувах максимално активно и се намирах в крайно остър конфликт както директно с ръководителите на мафията, така и с подчинените на същата тази мафия управляващи политически партии, така и с институционалния слуга на мафията - правителството.

Именно поради всичкото това както тогава, така и днес моето еднозначно, изрично и категорично мнение е, че в случая става въпрос за прецизно планирано и осъществено от българския филиал на руската Червена мафия ПОЛИТИЧЕСКО ПОКУШЕНИЕ и ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ.

Тази моя теза съм развил изключително прецизно и пространно в депозираните при Главния прокурор следни изложения:

1) дата 29 февруари 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван: а) в три части на Бюлетин на БТА. Пресслужба Куриер, брой 46 (1601) от 05 март 1996 г., брой 47 (1602) от 06 март 1996 г. и брой 48 (1603) от 07 март 1996 г.; б) на с. 63-71 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

2) дата 29 април 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 96 отк Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

3) дата 06 май 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 99-100 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

4) дата 10 май 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван: а) в Бюлетин на БТА. Пресслужба Куриер, брой 80 (1635) от 23 май 1996 г.; б) на с. 100-107 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

5) дата 11 май 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван: а) в Бюлетин на БТА. Пресслужба Куриер, брой 81 (1636) от 28 май 1996 г.; б) на с. 108-111 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

6) дата 13 август 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 450-473 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

7) дата 14 август 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 473-476 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

8) дата 05 декември 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 342-355 от Том 4 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

9) дата 06 декември 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 356-358 от Том 4 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

10) дата 10 декември 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 361-365 от Том 4 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

11) дата 06 август 1999 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 61-69 от Том 5 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

12) дата 13 октомври 2001 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 351-359 от Том 5 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Настоявам да бъдат събрани на едно место и комплектовани в една преписка всичкита така посочени по-горе мои изложения във връзка с политическото покушение, осъществено върху мен;

Настоявам да ми бъде даден най-обстоен отговор на абсолютно всички поставени от мен въпроси и развити правни тези.

31 август 2006 г. Янко Н. Янков

[
Писмо №LPC-Embassy-044/31.08.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, Президента и Главния прокурор, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар