2007-09-02

СПЕЦСЛУЖБИТЕ И НАУКАТА

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Както много добре ви е известно, още от времето на т. нар. Национална политическа кръгла маса (декември 1989 г. - април 1990 г.) и Великото Народно събрание (юни 1990 г. – юли 1991 г.), в дейността на които имах възможност да проявя своето активно участие, до ден-днешен, почти всеки месец съм намирал повод и форма да поискам достъп до намиращите се в системата на държавния апарат архивни документи на Държавна сигурност и другите специални служби, както и да настоявам пред Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност за изключително многобройните и зловещи престъпления, извършени от всички лица, които по някакъв начин са били свързани с дейността на тези престъпни организации.

В изключително многобройните ми искания в това отношение в частност никога не съм пропускал да поискам и достъп до документацията, свързана с имената на редица конкретно посочени юристи, които, бидейки мои лични познати в качеството им на колеги от академичните среди или от другите сфери на проявление на юридическата професия, са участвували по един или друг начин в престъпна дейност, извършвана конкретно и непосредствено против мен.

С настоящите редове отново предявявам искане за достъп до архивните документи на Държавна сигурност и другите специални служби, при което, обаче, изрично и ясно подчертавам, че макар и редица от имената да се повтарят и тук, основанията за това мое искане са нови и са по-различни от досегашните.

Става въпрос за това, че сегашното ми искане за достъп до въпросната архивна документация е основано върху факта, че посочените личности са участвували и участвуват в дейността на следните четири специални обществено и държавно значими органи, а именно: 1) Специализирания научен съвет по правни науки при Висшата атестационна комисия при Министерския съвет; 2) Научната комисия по правни науки при Висшата атестационна комисия при Министерския съвет; 3) Президиума на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет; и 4) Висшия съдебен съвет.

Става въпрос за това, че с всяко свое конкретно решение тези именно специални обществено и държавно значими органи фактически и непосредствено определят за изключително дълъг период кадровия състав, организирането и статуса както на юридическата научна дейност, така и на съдебната власт (на правосъдието); или иначе казано – определят всяка една от всичките онези конкретни личности в рамките на цялата българска държава, които имат правато да работят в сферата на правната наука и съдебната власт.

А от самосебе си се разбира, че ако няколко или всичките членове на тези четири специални обществено и държавно значими органи са били агенти или офицери на бившата Държавна сигурност и на другите специални служби на престъпния комунистически режим, то и решенията на тези органи ще са изцяло в съответствие с престъпната воля на днешната мафиотска трансформация на тези структури.

Предвид всичко това, с настоящите редове предявявам искането да ми бъде даден пълен достъп до всичката намираща се в структурите на държавния апарат архивна документация относно принадлежността към специалните служби на престъпния комунистически режим на следните лица-членове на посочените четири органи:

1) Александър Асенов Воденичаров, член и Председател на Специализирания научен съвет по правни науки, Декан на Правно-историческия факултет при Югозападния университет в Благоевград, член и говорител на Висшия съдебен съвет.

Познавам го лично още от 70-те години, когато той беше Секретар на ЦК на ДКМС и аспирант (докторант) в Юридическия факултет на Софийския унивреситет и притежавам абсолютни всички необходими лични впечатления и конкретни информации и знания за него, даващи ми основание да бъда категоричен в твърдението си, че по-рано той е бил агент и впоследствие е станал офицер в системата на Държавна сигурност, и че днес е важна фигура в структурата и дейността на българския филиал на руската Червена мафия.

2) Ванюша Вичева Ангушева, член и научен секретар на Специализирания научен съвет по правни науки.

Познавам я още от 70-те години, когато заемахме съседни работни бюра в кабинет № 303 на Софийския университет и именно в нейното бюро често пъти е било поставяно специално магнетофонно звукозаписващо устройство, предназначено да регистрира разговорите, които съм водел на работното си място както с различните посетители, така и по телефона.

3) Георги Петров Петканов, член на Специализирания научен съвет по правни науки и Председателствуващ заседанията на Висшия съдебен съвет, бивш Министър на вътрешните работи и сегашен Министър на правосъдието.

Познавам го още от студентските години. В едно от строго секретните дела на Шесто управление на ДС, по което аз съм обект на наблюдение и разрабатване, неговото име изрично фигурира като лице, което е ангажирано с оперативни мероприятия против мен.

4) Анна Хаик Станева, член на Специализирания научен съвет по правни науки.

5) Цветана Николаева Каменова, член на Специализирания научен съвет по правни науки, дългогодишен Декан на Юридическия факултет при Пловдивския университет и Директор на Института за правни науки при Българската академия на науките.

Познавах лично баща й, а нея познавам още от нашите студентски години, благодарение на което съм абсолютно категоричен в твърдението си, че баща й е бил следовател в Държавна сигурност и лично е осъществил убийството на трима от разследваните от него арестанти, а самата тя е била агент и е била свързана с престъпната дейност на Първо и Второ Главни управления на ДС, както и на Шесто управление на ДС.

6) Милан Лефтеров Миланов, член на Специализирания научен съвет по правни науки.

7) Петко Станев Попов, член на Специализирания научен съвет по правни науки.

Познавам го лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е бил агент и е свързан с престъпната дейност на Второ Главно управление на ДС, както и на Шесто управление на ДС.

8) Огнян Стефанов Герджиков, член на Специализирания научен съвет по правни науки, бивш Председател на Народното сдъбрание.

Познавам го лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е бил агент и е свързан с престъпната дейност на Първо и Второ Главни управления на ДС, както и на Шесто управление на ДС.

9) Маргарита Иванова Чинова, член на Специализирания научен съвет по правни науки.

Познавам я лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е била агент и е свързана с престъпната дейност на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност.

10) Димитър Великов Токушев, член на Специализирания научен съвет по правни науки и член на Висшия съдебен съвет.

Познавам го лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е бил агент и е свързан с престъпната дейност на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност.

11) Никола Борисов Филчев, член на Специализирания научен съвет по правни науки и член на Висшия съдебен съвет, бивш Заместник-Министър на правосъдието и бивш Главен прокурор.

Познавам го лично още от студентските ни години, бях негов кум на първия му брак и съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е бил агент и е свързан с престъпната дейност на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност.

12) Анелия Йорданова Мингова, член на Специализирания научен съвет по правни науки.

13) Тодор Енчев Тодоров, член и Председател на Научната комисия по правни науки при ВАК, бивш член на Конституционния съд.

Познавам го лично още от студентските ни години, а в едно от строго секретните дела на Шесто управление на ДС, по които аз съм обект на наблюдение и разрабатване, неговото име изрично фигурира като лице, което е било ангажирано с оперативни мероприятия против мен.

14) Траян Константинов Конов, член и Заместник-Председател на Научната комисия по правни науки при ВАК.

15) Красен Стойчев Стойчев, член и Секретар на Научната комисия по правни науки при ВАК.

Познавам го лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е бил агент и е свързан с престъпната дейност на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност.

16) Снежана Арсова Начева, член на Научната комисия по правни науки при ВАК.

17) Емилия Василева Къндева-Спиридонова, член на Научната комисия по правни науки при ВАК, бивш Декан на Юридическия факултет при Бургаския свободен университет.

Познавам я лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е била агент и е свързана с престъпната дейност на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност. В следственото дело, по което през 1984 г. съм противозаконно осъден, нейното име фигурира като лице, което е било ангажирано с оперативни и провокационни мероприятия против мен.

18) Дончо Гаврилов Хрусанов, член на Научната комисия по правни науки при ВАК, бивш Декан на Юридическия факултет на Софийския университет.

Познавам го лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е бил агент и е свързан с престъпната дейност на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност. В едно от строго секретните дела на Шесто управление на ДС, по което аз съм обект на наблюдение и разрабатване, неговото име изрично фигурира като лице, което е ангажирано с оперативни мероприятия против мен.

19) Емил Асенов Мингов, член на Научната комисия по правни науки при ВАК.

20) Александър Иванов Стойнев, член на Научната комисия по правни науки при ВАК.

Познавам го лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е бил агент и е свързан с престъпната дейност на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност.

21) Екатерина Панайотова Трендафилова-Бъчварова, член на Научната комисия по правни науки при ВАК.

22) Евгения Николова Коцева-Владимирова, член на Научната комисия по правни науки при ВАК.

23) Георги Боянов Боянов, член на Научната комисия по правни науки при ВАК.

24) Огнян Христов Стамболиев, член на Научната комисия по правни науки при ВАК.

Познавам го лично още от 70-те години и благодарение на това съм абсолютно категоричен в твърдението си, че е бил агент и е свързан с престъпната дейност на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност. В едно от строго секретните дела на Шесто управление на ДС, по което аз съм обект на наблюдение и разрабатване, неговото име изрично фигурира като лице, което е ангажирано с оперативни мероприятия против мен.

25) Цанка Т. Цанкова, Секретар на Президиума на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет.

26) Иван Григоров, член на Висшия съдебен съвет и Председател на Върховния касационен съд.

Познавам го лично още от студентските ни години и много добре зная, че е бил вербуван от Държавна сигурност във връзка с неговата тогавашна патологична склонност към алкохола и опиатните медикаменти.

27) Константин Пенчев, член на Висшия съдебен съвет и Председател на Върховния административен съд.

28) Борис Велчев, член на Висшия съдебен съвет и Главен прокурор.

29) Ангел Александров, член на Висшия съдебен съвет и Директор на Националната следствена служба.

30) Анита Михайлова, член на Висшия съдебен съвет и член и Председател на Софийската адвокатска колегия.

31) Виолета Бояджиева, член на Висшия съдебен съвет и Председател на Апелативния съд в град Варна.

32) Владимир Иванчев, член на Висшия съдебен съвет и Председател на Окръжния съд в град София.

33) Даринка Станчева, член на Висшия съдебен съвет и Председател на Окръжния съд в град Русе.

34) Любомир Цеков, член на Висшия съдебен съвет и член на Софийска адвокатска колегия.

35) Николай Ганчев, член на Висшия съдебен съвет и Военно-апелативен прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

36) Панайот Генков, член на Висшия съдебен съвет и съдия във Върховния апелативен съд.

37) Радка Петрова, член на Висшия съдебен съвет и Председател на Апелативния съд в град Пловдив.

38) Андрей Икономов, член на Висшия съдебен съвет и Председател на отделение във Върховния административен съд.

39) Бойка Попова, член на Висшия съдебен съвет и Председател на отделение във Върховния касационен съд.

40) Венета Петрова-Марковска, член на Висшия съдебен съвет и Заместник на председателя на Върховния административен съд.

41) Евгени Стайков, член на Висшия съдебен съвет и Председател на Апелативния съд в град София.

42) Румен Ненков, член на Висшия съдебен съвет и Заместник на Председателя на Върховния касационен съд.

43) Събина Христова, член на Висшия съдебен съвет и Председател на Окръжния съд в град Бургас.

44) Христо Манчев, член на Висшия съдебен съвет, Заместник на Главния прокурор и ръководител на Върховната касационна прокуратура.

45) Митьо Марков, член на Висшия съдебен съвет, Заместник на Главния прокурор и Ръководител на Върховната административна прокуратура.

46) Цеко Йорданов, член на Висшия съдебен съвет и Завеждащ отдел „Следствен” на Върховната касационна прокуратура.

47) д-р Атанас Нешков, член на Висшия съдебен съвет и Директор Окръжната следствена служба в град Ловеч.

48) Румен Андреев, член на Висшия съдебен съвет и Заместник на Директора на Националната следствена служба.

Познавам го не само от времето на студентските години, когато учехме в един и същи курс на Юридическия факултет, но и като офицер-следовател от Главно следствено управление на Държавна сигурност, водел през май-юли 1983 г. следствено дело против мен.

49) Свилен Турмаков, член на Висшия съдебен съвет и Заместник на Директора на Националната следствена служба.

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Като изрично, ясно и недвусмислено декларирам както личната, така и обществената си заинтересованост от получаването на търсената с настоящето ми искане информация за посочените лица, категорично заявявам, че по този въпрос ще продължа да търся правата си включително и пред европейските и световните институционални и обществено-политически кръгове.

27 май 2006 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-022/27.05.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, акредитирани в България, Президента, Директора на Националната разузнавателна служба при Президента, Министъра на вътрешните работи и Министъра на отбраната, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар