2007-09-03

МАФИЯТА КРАДЕ

(проф. Янко Янков-Вельовски prof. Ianko Iankov-Velyovski)

Ваши Превъзходителства
,
ваши престъпни нискойерархични слуги на българския мафиотски режим,

1. На 13 декември 1998 г. подадох до Главния прокурор Иван Татарчев писмено искане за извършване на проверка и предварително (досъдебно) разследване на фактите и обстоятелствата, при които е била дадена възможност на Петър Манков Манков да получи от Финансова къща „Омега-94” ООД сумата 5 815 (пет хиляди и осемстотит и петнадесет) щатски долари, които пари са се намирали там на моя лична сметка (като гражданско лице) по „Договор за доверително управление на финансови активи”.

Текстът на това писмено изложение е публикуван на с. 373-375 от Том 4 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”, издадена през 2003 г.

Като известни насочващи и обяснителни факти във връзка с това престъпно деяние съм посочил: а) че Петър Манков е бил личен и отдавнашен познат и приятел на собственика на финансовата къща Емил Павлов; б) и че по онова време Петър Манков е бил Генерален директор на две съвместни киргизко-български държавни фирми, представляващи важни структурни звена в България, принадлежащи на системата на руската Червена мафия, намиращи се по онова време в процес на децентрализиране, преструктуриране и приватизиране.

2. Тъй като след седем месеци, на 21 юли 1999 г., именно във връзка с това, получих телефонно обаждане от дознателя в сектор „Икономическа полиция” при Пето Районно полицейско управление Николай Желязков, на 21 юли 1999 г. подадох писмено изложение до Градския прокурор Нестор Несторов (вх. рег. № 3801/22.07.1999 г.) и до посочения дознател.

Текстът на това писмено изложение е публикуван на с. 31-34 от Том 5 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”, издадена през 2003 г.

Държа изрично да подчертая, че в текста на това изложение изрично и пределно ясно се съдържа обоснованото от мен твърдение, че както по множеството други, така и специално по този случай прокуратурата е работела в полза на мафията и в нарушение на моите права.

3. Впоследствие, на 30 юли 1999 г., подадох писмено изложение, адресирано до Главния прокурор Никола Филчев, до Градския прокурор Нестор Несторов и полицейския дознател Николай Желязков.

Текстът на това писмено изложение е публикуван на с. 52-54 от Том 5 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”, издадена през 2003 г.

Държа изрично да подчертая: а) че в текста на това изложение изрично и пределно ясно съм посочил, че притежавам абсолютно достоверна информация, че в случая се касае за прокурорска обезпеченост на безотговорността на виновните за това престъпно деяние лица; б) че като приложение и за тримата адресати съм предоставил копия от два документи – „Договорът за доверително управление на финнасови активи” и „Анекс към Договора”.

4. Следващото ми писмено изложение до Главния прокурор Никола Филчев е от 11 октомври 2001 г.

Текстът на това писмено изложение е публикуван на с. 345-348 от Том 5 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”, издадена през 2003 г.

Необходимо е изрично да бъде уточнено, че в посочения текст достатъчно ясно съм подчертал, че до този момент не съм получил абсолютно никакъв отговор от прокуратурата относно извършените от нея правни действия за защита на моите нарушени права. В същия текст изрично съм подчертал, че съм категоричен в убеждението си, че в случая прокуратурата е действувала и действува като придатък към мафията, главната грижа на който е да обезпечава безотговорност за извършените от нея престъпления.

* * *

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични слуги на българския мафиотски режим,

Във връзка с така изложените факти и обстоятелства настоявам да бъде извършено досъдебно разследване на осъществената в полза на престъпните дейци от мафията прокурорска и полицейска (дознателска) обезпечителна дейност, насочена към престъпно обезпечаване на безотговорност за посочените лица, извършили така описаното престъпление; става въпрос за прокурорите Иван Татарчев, Никола Филчев и Нестор Несторов, както и Николай Желязков, агентурната зависимост на които от бившата Държавна сигурност и днешната Червена мафия, поне според мен, е вън от всякакво съмнение.

Държа изрично да подчертая, също така, че според моята категорично достоверна информация: »Петър Манков Манков също така е бил агент на Държавна сигурност и като такъв е изпълнявал особени задачи не само по разработването на множество опозиционно настроени срещу комунистическата система български граждани, но и по обезпечаване на посткомунистическата престъпна дейност върху българската територия на киргизкия клан на руската мафия; »синът на Петър Манков вече в продължение на много години е офицер от сегашните специални служби на Министерството на вътрешните работи; »съпругата на сина (тоест - снахата) на Петър Манков е бивш гражданин на СССР и агент на КГБ; »съпругата на самия Петър Манков съща така е била агент на Държавна сигурност.

28 септември 2006 г. Янко Н. Янков

[
Писмо №LPC-Embassy-048/28.09.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, акредитирани в България, Президента и Главния прокурор, с копие до БТА].

1 коментар:

  1. От както лъжата стана дъпжажна политика,кражбата стана всенародно дело.Всеки иска критика,но очаква похвала,твърди, че иска да печели честно,но тайно се надява да крадне нащо,твърди,че не е корумпиран,но ако това е вярно,се дължи само на неговата некадърност или неспособност да се корумпира

    ОтговорИзтриване