2007-09-02

ЗАПАДНИ МАФИОТИ НИ ОТНЕМАТ ВОДАТА (7)

ваше престъпно „величие” на българския мафиотски режим,

Като изрично и ясно подчертавам: »че лично до вас съм бил адресирал писмо, имащо дата 10 май 2006 г.; »че това писмо е било изпратено с препоръчана поща; »че съм получил т. нар. „Известие за доставяне” („Обратна разписка”); »че въобще не съм получил никакъв отговор на поставените от мен в това писмо въпроси и искания; »че въпреки пределно ясната ми позиция вашата мафиотска кучка Руска Петрова продължава да поддържа (с писмото си до мен с дата 03.07.2006 г.) позицията, която вие като мафиотски бос въобще не сте променил и очевидно нямате никакво намерение да промените;

с настоящето си писмо ви декларирам, че:

1) моята позиция в случая няма абсолютно нищо общо с т. нар. величина на вашите парични претенции към мен, а е израз преди всичко на принципното ми отношение към самата ваша претенция и по-точно - към нейната фактическа и юридическа основателност;

2) във връзка с това ви изпращам копие (екземпляр) от статията на проф. Емил Маринов, озаглавена „Абсурдната концесия за водата на София”, публикувана във в-к „Сега” от 30 и 31 май 2006 г., както и т. нар. „Декларация на гражданите на София за прекратяване на договора за концесия”, публикувана във в-к „Седмична поща”, брой 289 от 29.07.2006 г.;

3) изрично, ясно и категорично настоявам да получа отговор на всичките въпроси, които са поставени във въпросните статии и в моето писмо до вас като подчертавам, че ме интересува вашата конкретно и ясно изразена позиция относно фактическата и юридическата основателност на претенцията, която имате;

4) изрично, ясно и категорично настоявам да озаптите не само мафиотската си кучка, но и себе си.

02 август 2006 г. Янко Н. Янков

[
Писмо №LPC-Embassy-034/02.08.2006 г. до Директора на "Софийска вода" АД, с копия до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, и БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар