2007-09-03

ПРЕИМЕНУВАНЕТО

(проф. Янко Янков-Вельовски prof. Ianko Iankov-Velyovski)


Ваши Превъзходителства,
ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

І.

Използувайки личното си познанство с някои от българските граждани с турски имена, с които през 80-те и 90-те години бяхме заедно в комунистическите затвори, от октомври 2005 г. до април 2006 г. организирах система на лични контакти с множество други репресирани от комунистическата власт български граждани, на които не само лично подготвих, но и лично депозирах и регистрирах в канцеларията на Главния прокурор текстовете на исканията за търсене на наказателна отговорност от:

а) всички висши и обикновени служители на комунистическата българска държава, които лично са участвували в престъпния механизъм, в резултат на който легитимните права на име, презиме и фамилия на съответния жалбоподател (тъжител) и неговите близки са били сменени с други;

б) всички агенти и офицери на Държавна сигурност, както и всички сътрудници и служители на милицията и армията, които са участвували и са дали своя принос за абсолютно противозаконното третиране и фактическо репресиране на жалбоподателя и неговите близки;

в) всички следователи, прокурори и съдии, които, действувайки като такива са пренебрегвали фактите и законите и в пълно противоречие с тях са дали своя принос за противозаконното осъждане и задържаве в затворите и концлагерите на жалбоподателя и неговите близки;

г) всички ангажирани с българската политическа и държавна власт след политическите промени от 1990 г. конкретни лица, които са действували като съучастници на комунистическите престъпници и са използували новите политически и властнически механизми и възможности, за да пречат и да не позволяват да бъде потърсена наказателна отговорност от онези, които са виновни за извършените по отношение на жалбоподателя и неговите близки противозаконни посегателства и репресии.

ІІ.

Държа изрично и ясно да отбележа, че в текста на всеки жалбоподател (тъжител) изрично и ясно съществува заявлението, че той не търси отмъщение, а търси справедливост; при това длъжен съм изрично и ясно да отбележа и факта, че абсолютно всеки жалбоподател бе напълно искрен в това отношение.

Длъжен съм, също така, предварително да уточня, че така посочената по-горе дейност съм извършил както в качеството ми на Председател на Съюза на юристите-демократи в България и Председател на Управителния съвет на Базасния институт за проучване и защита на човешките права, така и преди всичко като български гражданин и професор по право, изхождащ от представата за моя граждански и професионален дълг.

ІІІ.

По същество става въпрос за множество регистрирани в канцеларията на Главния прокурор искания за извършване на разследвания на престъпленията, извършени от служители на българската държава и преди всичко от Държавна сигурност и съдебната и административната система по отношение на т. нар. „български турци, репресирани през 80-те и 90-те години, чиито конкретни имена и регистрационни номера на жалбите им не е необходимо да посочвам тук и сега, тъй като вече съм ги предоставил на редица европейски и международни политически и правозащитни институции и организации.

Тук и сега поставям въпроса преди всичко за следното:

1. Съвсем наскоро след регистрацията на исканията за извършване на разследвания на посочените конкретни престъпления, изключително голяма част от жалбоподателите (тъжителите) са били подложени на специални оперативни мероприятия, осъществени съвместно и в пълен синхрон: а) както от вече работещите в структурата на мафията бивши агенти и служители на Държавна сигурност; б) така и от редица функционери на паравоенни и параполитически/националистически партии и организации; в) така и от съответните военни прокурори и следователи, на които формално е било възложено извършването на определени процесуални действия по изясняването на основателността на съответните жалби;

2. Голяма част от жалбоподателите (включително и тези, които живеят в Турция) са били изрично, ясно и категорично заплашени с убийство както лично на самите тях, така и на членовете на техните семейства, при което им е казано, че това няма да ги постигне само при условие, че изрично оттеглят жалбата си или не протестират срещу съответното Постановление, което ще бъде издадено, и смисълът на което ще бъде, че искането им е неоснователно.

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Настоявам да бъде извършен специален прокурорски контрол върху всичките преписки, образувани през посочения период и съдържащи посочените искания.

25 септември 2006 г. Янко Н. Янков

[
Писмо №LPC-Embassy-045/25.09.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, акредитирани в България, Президента и Главния прокурор, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар