2007-09-03

ПРОКУРАТУРАТА - ДОЛЕН БАРДАК (4)

(проф. Янко Янков-Вельовски prof. Ianko Iankov-Velyovski)

Ваши Превъзходителства,
Ваши престъпни нискойерерхични слуги на българския мафиотски режим,

В отговор на изложението ми от 14 август 2006 г. получих писмо № 22755/06-ІІ от 29 август, което е подписано от прокурор Терзийска.

Обръщам вашето внимание върху това, че в писмото си до мен посочената персона е приложила класическия трик, при който е извършила т. нар. подмяна на тезиса, при която подмяна крайно тенденциозно и манипулативно е акцентирала единствено върху предишните (реализираните значително по-рано) престъпни факти и обстоятелства, които специално в това мое изложение са били посочени най-вече като контекст и като начални елементи от сложен престъпен състав, и освен това, в същото време нагло, брутално, мълчаливо и имплицитно е пренебрегнала нововъзникналите, главните и жизнено актуалните за точно това изложение факти и обстоятелства.

Така, с извършването на тази манипулативна операция въпросната прокурорска персона фактически се е била самоосвободила от задължението да вземе решение, намиращо се в пълен разрез с престъпните интереси на нейните лични и институционални господари от българския клан на руската Червена мафия.

Подчертавам, че в моето изложение изрично и ясно съм посочил, че:

1) старите факти и обстоятелства на взломни прониквания в жилището ми по своята същност са „елементи от сравнително сложна верига от оперативно-провокативни комплекси, осъществени през последните два месеци както в жилището ми в София, така и в жилището ми в родното ми село”;

2) през месец юли тази година са били осъществени точно три взломни прониквания в жилищата ми в София и в родното ми село;

3) тези събития са „елементи от онази изключително добре позната ми от доста отдавна провокационна схема, която, при различна интензивност, тайните служби и мафията прилагат по отношение на мен в продължение на вече няколко десетилетия”, при което „целта на влизането в жилищата е била да бъде оставено посланието: „Твоят дом не е и няма да бъде твоя крепост. Истинските господари на тази територия сме ние – функционерите на тайната власт!””.

Като отбелязвам, че за мен винаги е било пределно ясно, че цялата прокуратура е само едно от най-нискойерархичните звена от структурата на Червената мафия (и че статусът и моралът на всички прокурори е много по-нисък и по-низък дори и от този на проститутките, създадени и ръководени от същата мафия), все пак изрично подчертавам, че както всичките предишни, така и това мое искане за защита съвсем не са израз на наивност или безсилие.

Освен това, категоричен съм, че съвсем не липсата на професионални знания, а именно личната и институционалната анжажираност на посочената персона с престъпните интереси на тайните служби и на мафията е бил онзи главен движещ фактор, който е обусловил точно това прокурорско поведение, с което фактически са пренебрегнати исканията ми за защита от оперативните мероприятия на тайните служби и на мафията; и по-точно са били пренебрегнати исканията ми за разследване на системни престъпни нарушения на неприкосновеността на жилищата ми, както и за защита от модерни терористични форми на въздействия и покушения.

Ваши престъпни нискойерерхични президентски и прокурорски слуги на българския мафиотски режим,

енергично настоявам да разпоредите на съответните служби да изпълнят задълженията си, произтичащи от съответните законови разпоредби относно обезпечаването на сигурността на семейството ми.

03 октомври 2006 г. Янко Н. Янков

[
Писмо №LPC-Embassy-49/03.10.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, акредитирани в България, Главния прокурор и Президента, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар