2007-09-02

ПРОКУРАТУРАТА - ДОЛЕН БАРДАК

Ваши Превъзходителства,

Ваши престъпни нискойерерхични слуги на българския мафиотски режим,

Благодарение на изключително многобройните факти, които българската държавна машина доста отдавна е започнала да ми предоставя, още преди повече от три десетилетия съм започнал да обосновавам тезата, че в България Прокуратурата не само е едно от най-нискойерархичните звена на българския филиал на руската КГБ и Червената мафия (като нейна днешна институционална трансформация), не само че ръководителите на проститутските бардаци стоят много по-високо в тази йерархия, но и че дори проститутките имат много по-висок морал от прокурорите.

А едно от поредните доказателства за основателността на тази теза е полученото от мен само преди два дни „Постановление за отказ да се образува досъдебно производство”, издадено от Софийския районен прокурор С. Димитров по прокурорска преписка № 1036/2006 г.

Като само мимоходом обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че в своя шедьовър на най-долнопробно проституско (в полза на мафията) поведение, въпросният районен прокурор въобще не е споменал нито една дума относно моите аргументи, съображения и искания {съдържащи се в изложението ми от 07 март 2006 г., имащо индекс LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г. и Рег. № 1546 от 07.03.2006 г. в регистратурата на Главния прокурор}, в съответствие с изискванията на Закона обжалвам въпросното Постановление пред Софийския градски прокурор и Главния прокурор.

Във връзка с това само с едно изречение подчертавам, че става въпрос за престъпление, имащо далеч по-широк и по-дълбок обхват, отколкото онова, което Районният прокурор тенденциозно тясно и плиткоумно е визирал, и че моето оплакване е във връзка с това, че извършители на въпросното престъпление са група или групи служители от специалните отдели на МВР, ръководени най-малко от един генерал и изпълняващи строго секретно оперативно мероприятие.

12 април 2006 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-014/12.04.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, Швейцария и САЩ, акредитирани в България, Президента, Главния прокурор и Софийския градски прокурор, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар