2007-08-29

СЪУЧАСТИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

На 25 октомври 2006 г. депозирах в канцеларията на Главния прокурор официално писмено искане за извършване на разследване, което искане е регистрирано под вх. № 16196 и е публикувано в ИНТЕРНЕТ, http://iankov.com, раздел „Писма” и има № LPC-Embassy-053/ 25 октомври 2006 г.

В това искане изрично и достатъчно ясно съм посочил, че още на 22 юли 1999 г. съм регистрирал в канцеларията на Главния прокурор писмено искане за разследване на престъпление, извършено от висши и ръководни длъжностни лица-служители на Министерството на вътрешните работи, по което не съм получил никакъв отговор; и че сега вече настоявам да бъде извършено наказателно разследване не само по против посочените длъжностни лица от МВР, но и против Главния прокурор и подчинените му прокурори, които са извършили друго престъпление, чрез което в услуга на посочените престъпници са увредили моите права и интереси.

Днес отново се обръщам към нас с искане да разследвате посочените престъпници от МВР и от прокурорския екип от 1999 г., както и да разследвате себе си и вашия екип, тъй като отново не съм получил никакъв отговор, а с това и вие, и вашият висш прокурорски екип, сте се включили в ченгеджийско-мафиотската схема и практика на съучастническо прикриване на престъпниците и на увреждане на моите права и интереси.

Отново повтарям, че по същество става въпрос за следното:

1) На основание на моите направени през 1998 и 1999 г. официални искания за достъп до архивната документация на Държавна сигурност, съм получил няколко официални отговори, в които е записано, че т. нар. Комисия не разполага с друга информация, освен тази, която е посочена в официалните писма до мен, които са подписани от Председателя на Комисията и Министър на вътрешните работи генерал Богомил Бонев и Секретаря на Комисията и Директор на отдел „Архив” полковник Серафим Стойков.

2) Впоследствие обаче от официално писмо, което има дата 17 май 1999 г., подписано от Главния секретар на МВР генарал-майор Божидар Попов и изпратено в секретната служба на Върховната касационна прокуратура, става ясно, че документите, които генерал Б. Бонев и полковник С. Стойков са изпратили до мен, представляват документи с невярно съдържание, тъй като в от една страна предумишлено е скрита изключително важна за мен информация, а от друга страна с изричен текст е заявено невярното (неотговарящото на истината) твърдение, че съобщената ми информация и изчерпателна и че не съществува друга такава.

От това писмо е видно, че предумишлено (по престъпен начин) скритата от мен информация се изразява в това, че от 04 октомври 1985 г. до края на 1990 г. аз съм бил обект на строго секретно дело за оперативно наблюдение и разработка, имащо псевдоним „Непокорник” и рег. № 27645; и че аз съм бил такъв обект на наблюдение и разработка от специалните слежби на МВР не само докато съм бил политически затворник на комунистическата власт, но и след политическите промени, когато съм бил широко известен политически представител на опозицията, включително и когато съм бил сенатор във Великото Народно събрание, през което време изключително енергично съм настоявал за наказателна отговорност от престъпниците на комунистическия режим.

3) Освен това, от въпросните и от други съпоставителни документи е видно, че точно по същото време е било образувано и е била изключително силно активна дейността по друго, аналогично строго секретно дело против брат ми Камен Николов Янков, при което и по отношение на двамата ни е бил в ход план за физическо унищожение, включително и чрез прилагането на медикаментозни средства за въздействие.

Впрочем, точно по същото време и точно по същите причини брат ми внезапно почина, и въпреки изключително многобройните ми искания за разследване на причините за неговата смърт, оттогава до днес престъпниците-прокурори упорито прикриват непосредствените извършители на всичките престъпления против брат ми и против мен и не са предприели абсолютно нищо за спазването на изричните текстове на закона.

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

Настоявам да образувате наказателно преследване срещу посочените престъпници - генерал Богомил Бонев и полковник Серафим Стойков.

09 март 2007 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-071/09.03.2007 г. до Главния прокурор, Президента, Техни превъзходителства посланиците на държавите-членки на ЕС, САЩ и Швейцария, БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар