2007-08-30

"ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТНЬОРИ" НА ЗАПАДА - ПЛОДОВЕ

Адрес за кореспонденция:

Янко Янков

ж. к. “Дианабад”,

Блок 4, етаж 6, ап. 38,

1172 София

http://iankov.com

***************************

28 март 2007 г.

Към:

LPC-Euro-Just-01/ 13 ноември 2006 г.;

LPC-Euro-Just-02/ 17 ноември 2006 г.;

LPC-Euro-Just-03/ 12 януари 2007 г.;

LPC-Euro-Just-04/ 22 януари 2007 г.;

LPC-Euro-Just-05/ 01 февруари 2007 г.;

LPC-Euro-Just-06/ 28 март 2007 г.;

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Конфедерация Швейцария,

2) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия,

3) Кралство Белгия,

4) Федерална Република Германия,

5) Република Франция,

6) Кралство Холандия,

7) Представителството на Европейската комисия в България,

8) Съединените Американски Щати

Ваши Превъзходителства,

1) Приложено представям Ви екземпляр от книгата на Николай МихайловЯнко Янков. БиоБиблиография”.

2) Приложено представям Ви електронен (CDR) запис на писмата ми, с индекс и дата от LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г. до LPC-Embassy-079/ 29 март 2007 г, при което уточнявам следното: а) голяма част от тези писма са публикувани в интернет на адрес: http://iankov.com; б) всичките ще бъдат публикувани в близките две седмици в моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 7. Заключителни писма до Мафията”; в) по-голямата част от тези писма вече са Ви предоставени в книжен и/или електронен вид.

3) Приложено представям Ви електронен (CDR) запис на писмата ми, с индекс и дата от LPC-Euro-Just-01/ 13 ноември 2006 г. до LPC-Euro-Just-06/ 28 март 2007 г. Засега с копия от тези писма не разполага никой друг, освен адресатите.

4) Специално за Техни Превъзходителства посланиците на Конфедерация Швейцария и Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия предоставям в книжен вид копия от писмата от LPC-Euro-Just-02/ 17 ноември 2006 г. до LPC-Euro-Just-06/ 28 март 2007 г. и от LPC-Embassy-061/ 05 януари 2007 г. до LPC-Embassy-079/ 29 март 2007 г.

5) Специално за Техни Превъзходителства посланиците на Конфедерация Швейцария и Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия предоставям екземпляри от в-к „Поглед” от 15-21 януари 2007 г. и в-к „Монитор” от 17 януари 2007 г., в които има обширни материали, отнасящи се до мен и моите взаимоотношения със специалните служби на българската държава и на Червената мафия.

6) Специално за Техни Превъзходителства посланиците на Конфедерация Швейцария и Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия предоставям DVD запис на мое телевизионно интервю от 17 януари 2007 г., излъчено по новинарската телевизия „Европа”, в което съм интерпретирал както престъпленията на бившата Държавна сигурност, така и престъпленията на нейното днешно държавно и мафиотско превъплъщение.

7) Обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че преди няколко месеци, през декември 2006 г., съм посочил пред швейцарските власти имената на няколко души магистрати, които отвреме-навреме ми дават информация, до която достигат по служебен или приятелски (извънслужебен) път, и която се отнася за мен и готвените срещу мен строго секретни оперативни мероприятия. Разбира се, даваната ми от тях информация аз винаги съм подлагал на най-строг и многовариантен анализ, но засега съм абсолютно категоричен, че никога не съм бил подвеждан или манипулиран.

Във връзка с това изрично уточнявам, че още през септември миналата година едно от тези лица изрично и ясно ми каза, че се подготвя моето убийство, или по-точно убийството на Янко Николов Янков, за което той е бил узнал случайно и чрез приятелските си връзки и контакти. Впоследствие се оказа, че бе убито друго лице със същите три имена, но магистратът, за когото споменавам, и днес е убеден, че поне първоначално е ставало въпрос именно за мен, и че вероятно впоследствие планът просто е бил модифициран, без да бъде отменян по отношение на главния обект.

8) Обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че разполагам с подобна (както отдавнашна, така и напълно актуална) информация относно това, че съответните български мафиотски и държавни служби са тестували евентуалната реакция на западните дипломатически представителства в София, както и на западните правителствени институции относно ситуация, при която бъде осъществено постепенно ликвидиране на членовете на моето семейство и на приятелите, които ми помагат, при което аз да бъда ликвидиран последен; и че тестът е показал, че Западът няма никакво намерение по такаъв един незначителен повод да си разваля добрите взаимоотношения с палачите, тъй като именно те (а не аз и моите близки) са негови „демократични партньори”.

9) Категорично и ясно Ви уведомявам, че членовете на семейството ми, приятелите, които ми помагат, и самият аз се намираме в опасност за живота, и че причината за това е автентичната политическа и правозащитна дейност, която осъществявам, и най-вече моето непростимо непокорство спрямо геноцидната политика и практика на „демократичните български правителства” – слуги от най-нисък ранг на българската и международната Мафия.

28 март 2007 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Euro-Just-06/28.03.2007 г.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар