2007-08-29

СЛУЧАЯТ ЮЛИЯ П. ДАНЕВА

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

На 18 август 1996 г. 19-годишната Юлия П. Данева (родена на 14 май 1977 г.) е била намерена мъртва и оттогава до днес, вече повече от десет години, се води следствено дело, което е един от хилядите примери на съдебно разследване в полза на престъпниците от бившите и сегашните държавни служби и техните господари от Червената мафия.

1. От материалите по делото е видно, че следователите по делото и наблюдаващите прокурори са направили всичко възможно, за да скрият и фактически да освободят от наказателна отговорност убиеца Стоян Иванов Златанов, известен като Стиви, ЕГН 58 08 06 62 81, живеещ в кв. „Надежда”, блок 264, вход Д, етаж 3, ап. 110.

Обръщам вашето внимание: върху обстоятелството, че майката на жертвата изрично, писмено и категорично е заявила пред прокуратурата не само, че точно той е убиецът, но и че следствието го укрива именно поради неговата обвързаност с определени тайни сили; както и върху обстоятелството, че следствието и прокуратурата напълно са пренебрегнали това заявление на майката, не са взели никакво отношение по него и не са дали абсолютно никакъв отговор по него.

А истината е, че въпросното лице е бивш секретен служител и офицер както от бившата Държавна сигурност, така и от сегашните български специални служби, при което, в частност, една от неговите специализации е тайното подслушване на телефоните.

2. От материалите по делото е видно, също така, че за да обезпечат така наречената „доказателствена тежест” по делото разследващите и прокурорските органи целенасочено и предумишлено са обезпечевали изготвянето и използуването на сравнително умело изработени фалшиви основания за прикриване на убиеца, към които се отнася и т. нар. Съдебно-медицинска експертиза, по повод на която известният български специалист по съдебна медицина проф. д-р Георги Цеков бе писал, че такава фантазия не е бил срещал даже и в романите на Жул Верн. (виж книгата: Георги Цеков, Има ли граница между живота и смъртта, София, 2004, стр. 87).

Във връзка с това ви припомням, че както в моето адресирано до Главния прокурор искане за разследване (рег. № 1735/16.03.2005 г.), така и в адресираното до Софийския градски прокурор искане за разследване (изпратено с препоръчано писмо № 000682 от 23 юли 2005 г.) изрично и ясно съм поставъл въпроса, че ако извършеното от вещите лица деяние е израз на некомпетентност, то това е основание за тяхното дисквалифициране като съдебни експерти, а ако е израз на престъпна дейност – е основание за тяхното разследване и съдене. Като подчертавам, че досега не ми е отговорино абсолютно нищо в това отношение, отново предявявам искането въпросните медицински експерти да бъдат извадени от списъчния състав на съдебните експерти и да бъдат разследвани. Освен това в тази връзка предявявам и искането да бъдат разследвани и лицата, които са били ангажирани с провеждането на досегашните следствени и прокурорски дейности по това дело.

3. От материалите по делото е видно, че така наречената „двойна” „Съдебномедицинска експертиза на труп № 884 от 1996 г.” всъщност, въобще не е „двойна”, а е еднолична, тъй като е извършена от д-р Георги Гергов и д-р Иванова, които са „пропуснали” да отбележат в протокола, че са съпруг и съпруга, и по силата на това обстоятнелство въобще не са заинтересовани от изразяване на самостоятелно и независимо един от друг експертно мнение, а са били заинтересовани не само от демонстрация на „общо семейно гледище”, но и на демонстрация на обща семейна привързаност към общия им агентурен ръководител и общия им господар от Мафията.

Обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че в случая тяхното формиране като експертен медицински екип е било извършено по нареждане на Първо Районно полицейско управление на МВР; и че е необходимо да бъде извършено разследване, което да даде отговор на следните въпроси: Дали този, който е постановил тяхното обединяване като независими един от друг експерти в общ експертен екип не е знаел, че като съпрузи те не отговарят на изискването да бъдат в един експертен екип, или този полицейски служител е направил това именно с цел да обезпечи фалшива експертиза, оневиняваща убиеца?”; „Дали въпросните д-р Георги Гергов и д-р Иванова фигурират не само в полицейските списъци на съдебните експерти, или всъщност фигурират в много по-вагните в това отношение списъци – тези, които са агентурно зависими от полицията и от специалните служни, и които извършват възложени им тайни операции?”.

Обръщам вашето внимание и върху обстоятелството, че в протокола е записано, че подписаната д-р Иванова е извършила експертизата „в присъствието на д-р Гергов”, при което, всъщност, не е уточнено дали той е присъствувал в качеството си на експерт, дали е присъствувал в качеството си на свидетел, или просто експертизата е била извършена по време на сатанински ритуал или перверзен семеен секс в моргата (Впрочем, като имам превид, че цялото днешно тотално контролирано от Мафията българско правосъдие е напълно сатанинско и перверзно, една такава визуална картина може да бъде считана за напълно правдоподобна и реалистична).

4. От материалите по делото е видно, че медицинският експерт д-р Георги Гергов е бил официално назначен като такъв и е участвувал като такъв при провеждането на втората експертиза, задачата на която официално е била да даде мнение, което да е независимо от мнението, което е било дадено по първата експертиза – виж: „Съдебномедицинска експертиза по сл. дело № 689/1997 г. на І РСС – София”.

Обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че в случая неговото назначаване като експерт е било станало с постановление на следователя Пламена Цветанова; както и върху обстоятелството, че въпросната следователка би трябвало да знае, че въпросното лице не може да бъде използувано като експерт по втората експертиза, която по своето предназначение има и би трябвало да има независима и контролна функция по отношение на първата експертиза.

Във връзка с това подчертавам, че е необходимо да бъде извършено разследване, което да даде отговор на въпроса: „Дали следователя Пламена Цветанова е направила това именно с цел да обезпечи създаването на фалшива експертиза, оневиняваща убиеца?”.

Обръщам вашето внимание и върху обстоятелството, че именно по повод и във връзка с тази експертиза проф. д-р Георги Цеков недвусмислено бе изразил своето „Особено мнение”, съгласно което д-р Георги Гергов е автор не на експертиза, а на фантастика, далеч надминаваща тази на Жул Верн.

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Изрично, ясно и категорично настоявам да получа отговор на всичките така визирани по-горе проблеми.

Изрично, ясно и категорично настоявам, също така, да бъде отменено последното Постановление по делото – това от 05 декември 2006 г., с което младшата прокурорско-мафиотска проститутка Ст. Стойков е спрял досъдебното производство, като се е позовал на странични и несъществени факти и аргументи, за да даде възможност да бъдат замотани и недопуснати до разглеждане най-важните и най-съществените такива.

Изрично, ясно и категорично настоявам, да постановите да бъде възложено извършването на нови следствени действия, при които да бъдат отстранени ефектите на всичките предумишлено и умишлено допуснати и осъществени до този момент такива действия.

22 февруари 2007 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-068/22.02.2007 г. до Главния прокурор, Президента, Техни превъзходителства посланиците на държавите-членки на ЕС, САЩ и Швейцария, БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар