2007-08-29

ЛЮБЕН ГОЦЕВ - ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛ

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

На 26 април 2006 г. депозирах в канцеларията на Главния прокурор официално писмено искане за извършване на разследване, което искане е регистрирано под вх. № 4084 и е публикувано в ИНТЕРНЕТ, http://iankov.com, раздел „Писма” и има № LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

В това искане изрично и достатъчно ясно съм посочил, че тогавашният шеф на Националната служба за сигурност генерал Иван Чобанов и тоговашният негов заместник генарал (днес - Главен комисар, директор на НСС на МВР) Иван Драшков, са извършили престъпление, като са осъществили продължително във времето и обемисто по своите многобройни и разнообразни компоненти строго секретно оперативно мероприятие, целта на което е била да манипулират и мотивират вече пенсионирания генерал Любен Гоцев да извърши престъпление против правосъдието, като се яви като свидетел пред следствените и съдебните органи, пред които да заяви определени искани от тях неща, които не отговарят на истината.

Като подчертавам, че до днес все още не съм получил никакъв отговор както от Главния прокурор, така и от който и да е друг прокурор от прокурорския слугинаж на Мафията, заявявам, че отново настоявам да бъде образувано следствено дело за наказателно преследване против посочените двама престъпници – Иван Чобанов и Иван Драшков.

В същото време мимоходом отбелязвам, че по повод на други престъпления, които са извършени от същите двама престъпници против мен и моите близки, вече многократно съм се обръщал към Главния прокурор с искане да разпореди да бъдат извършени съответните разследвания, но и по тези искания досега не съм получил никакъв отговор, тъй като функцията на прокуратурата е да бъде политико-съдебна протитутка на Мафията.

Освен това, мак мимоходом отбелязвам, че разполагам с нови доказателства относно това, че същите двама ръковидители на днешната Държавна сигурност, съвместно с прокурори от военния отдел на Прокуратурата, дори и в момента продължават да извършват други престъпления против мен и моите близки, но че за тези техни престъпления ще направя други писмени изложения.

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

За пореден път настоявам да бъде образувано наказателно преследване на Иван Чобанов и Иван Драшков за конкретно посоченото престъпление, което са извършили по повод и във връзка с опита им да мотивират Любен Гоцев да извърши престъпление против правосъдието.

08 март 2007 г. Янко Янков

[Писмо №LPC-Embassy-070/08.03.2007 г. до Главния прокурор, Президента, Техни превъзходителства посланиците на държавите-членки на ЕС, САЩ и Швейцария, БТА].


Няма коментари:

Публикуване на коментар