2007-08-31

ДОСИЕТАТА НА ДС (15)

Относно: многобройните ми искания за достъп до документите

на Държавна сигурност и за предоставянето на тези документи

на следствените, прокурорските и съдебните органи за търсене

на наказателна отговорност за всички престъпления, извършени

от всички лица, ангажирани с мероприятията на Държавна сигурност

Дами и господа,


Пледирам за вашата ангажираност за това:

1) да бъдат изискани и събрани в единен архивен фонд всички документи на всички възможни специални или други служби, в които по какъвто и да е повод се споменава моето име;

2) да бъдат изискани и събрани в архива на Комисията всичките мои досегашни изключително многобройни официални писмени искания за достъп до съответната изрично посочена от мен документация и да ми бъде даден достъп до така посочените в тези искания материали;

3) всичките тези материали в съответствие с многобройните ми искания да бъдат предоставени на Прокуратурата с оглед търсенето на наказателна и всякаква друга отговорност от всички функционери на ДС за извършените от тях престъпления;

4) да бъде обърнато специално внимание на материалите, за които съм поискал да бъдат предоставени на Прокуратурата по повод и във връзка с образуваното и воденото от Софийската военноокръжна прокуратура следствено дело № ХVІ-3/2004 г. относно престъплението, извършено против мен и изразяващо се в изработване на фалшиво досие;

5) да бъде обърнато специално внимание на материалите, свързани с искането ми за разследване на причините за внезапната и мистериозна смърт на следователя по същото дело подполковник Димитър Евгениев Пашов и на експерта-графолог по същото дело Димитър Генадиев Костов, които починаха от инфаркт (?!?) съответно на 08 и на 19 февруари 2006 г. (само в продължение на десет дни!) - които именно са хората, които доказаха по категоричен начин, че всичко, свързано с агентурното досие „Кирилов” е фалшификат и които починаха почти веднага след като доказаха, че става въпрос за фалшификат;

6) да бъде направено всичко, което е необходимо да бъде потърсена наказателна отговорност от виновните лица за изготвянето на въпросния фалшификат.

Приложения за Комисията: а) копие от искането ми за образуване на дело за наказателно преследване на виновните за фалшификацията лица; б) копие от Протокол на експерта-графолог и други материали, свързани с експертизата; в) копия от две Постановления на Софийската военна прокуратура по следственото дело; г) копия от исканията ми за разследване на причините за смъртта на въпросните лица

27 юли 2007 г. Янко Н. Янков


[Писмо №LPC-Euro-Just-22/27.07.2007 г. до ръководството и членовете на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, и до Главния прокурор, с копия до посланиците на държавите, акредитирани в България, и всички български и чуждестранни медии, изпратено отпроф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski)].

Няма коментари:

Публикуване на коментар