2007-08-29

ДАЙ ПАРИТЕ И СЕ МАХАЙ

ваше престъпно нискойерархично държавно-властническо величие на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

Ръководените от мен Съюз на юристите демократи и Базисен институт за проучване и защита на човешките права разполагат с документация, от която е видно:

1) че на 02 март 2007 г. военноинвалидният пенсионер Саве Савов от гр. София е посетил Главното управление на архивите при Министерският съвет и е поискал да получи препис от документ, имащ пряко и непосредствено отношение към извършеното по времето на комунистическия режим брутално нарушение на правата му по повод и във връзка с неговото военноинвалидизиране и пенсиониране;

2) че като предварително условие да му бъде издаден такъв препис съответните служители са поискали от него да заплати сумата пет (5) лева; че той е заплатил тези пари и е получил квитанция № 01722488;

3) че накрая са му казали, че не могат да му издадат препис от такъв документ, тъй като при тях такъв не съществува, както и, че независимо от това, няма да му върнат парите;

4) че Саве Савов е възразил, че е бил дал тези пари, за да бъде таксуван документът, който е трябвало да получи, и че след като не е получил такъв, то и парите са били взети от тях без фактическо и правно основание и следва да бъдат върнати;

5) че тъй като правителствените служители категорично са отказали да му върнат парите, той се е обърнал към вас; писмото има вх. № 2906 от 05 март 2007 г.

ваше престъпно нискойерархично държавно-властническо величие на българския мафиотски режим,

Тъй като именно вие като един от поредните държавно-властнически слуги на Червената мафия сте един от виновниците за това, че български граждани получават пенсии в размер 70-80 (седемдесет-осемдесет) лева месечно; и тъй като именно вие сте един от виновниците за това, че според тази величина паричната сума, която отпускате на един такъв човек, не му дава възможност да отдели за дневната си издръжка повече от два-три лева; пределно ясно, изрично и категорично ви питам: За какво са били дадени въпросните пет лева, представляващи максималната приета от Правителството величина на двудневната издръжна на такъв пенсионер?

При това, ваше престъпно нискойерархично държавно-властническо величие на българския мафиотски режим, следва да се има предвид обстоятелството, че пак по ваша вина тази именно предназначена за двудневна издръжка парична сума от една страна се равнява на сумата на две обикновени ресторантски кафета или на сумата за пет обикновени ежедневни вестници, а от друга страна - с нея той трябва да заплати не само десет пъти по-скъпата храта, която му е нужна, за да живее през тези два дни, но и двадесет пъти по-скъпите разходи за ток, вода, парно и прочее.

Ползувам се от случая, ваше престъпно нискойерархично държавно-властническо величие на българския мафиотски режим, да ви попитам още и следното: „Как при такава степен и форма на жеското и дори перверзно масово ограбване на населението, с такива пари един такъв човек, като Саве Савов би могъл да плаща ток, вода, парно и прочее, в които именно сфери ръководените от вас бандити от мафиотското Правителство предявяват месечни претенции, съвкупността от които надвишава няколко десетки пъти възможността за заплащането им?

Впрочем, въпросът ми може би е напълно неуместен и наивен, тъй като другите бандити от Правителството вече доста откровено са заявили в медиите, че на тези, на които не им достига пенсията, за да плащат сметките, предявени им от Мафията, трябва да продадат всичко, което имат (включително и домовете си), тъй като Правителството ще бъде безкомпромисно към тях.

Която, конкретна правителствена стратегия, впрочем, е само един от елементите на глобалната геноцидна правителствена стратегия, упражнявана включително и от ръководеното от вас Правителство; което Правителство има в структурата на българския филиал на руската Червена Мафия много по-нисък йерархичен и морален статус, дори и от този на проститутските вертепи, представляващи част от структурата на същата Мафия.

И накарая, ваше престъпно нискойерархично държавно-властническо величие на българския мафиотски режим, връщайки се на конкретния повод за това мое писмо, следва да ви попитам:

„Дали парите, които правителствените служители на взели от Саве Савов, са били взети, за да бъде обезпечена заплатата, която те като държавни служители получават, за да вършат работата, на която са назначени, и която е тяхно служебно задължение; или техните заплати се обезпечават пак от такива като Саве Савов, но в качеството им на данъкоплатци?”.

12 март 2007 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-072/12.03.2007 г. до Главния прокурор, Президента, Техни превъзходителства посланиците на държавите-членки на ЕС, САЩ и Швейцария, БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар