2007-08-30

ГЕНОЦИД! (4)

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

На 14 май 2006 г. електронната медия „Днес-БГ” (http://www.dnes.bg) е публикувала статията „Инфаркти и инсулти убиват по един българин всяка трета минута”, в която се казва, че по време на проведен в курорта „Албена” семинарСоциално значимите заболяванияд-р Веселка Гергова - кардиолог в Александровска болница, е заявила, че „на всеки три минути от сърдечно-съдово заболяване умира по един българин”.

Съгласно информацията, съобщените от д-р Гергова данни са взети от проучване от МБМД през април 2006 г. на тема „SOS - спасете от опасности сърцето”; и че целта на това проучване е била да установи, как българинът, навлязъл вече в рисковата за сърдечно-съдовите заболявания възраст, се грижи за сърцето си.

Според информацията д-р Веселка Гергова е била оповестила, че „България е на първо място по инсулти и в първата десетка по инфаркти в света”, като „най-честите причини за повишаване на сърдечно-съдовите заболявания и опасността от инфаркти и инсулти, са нерационалното хранене и наднорменото тегло”. Във вразка с това тя е уточнила, че „българинът няма ясна представа за теглото си”, че „едва 39 процента от запитаните считат теглото си за наднормено, но от затлъстяване страдат двойно повече - 64 на сто”, както и че „само 37 процента от участниците в проучването консумират плодове ежедневно”.

Според изричното изказване на докторката „затлъстяването на нацията е следствие от вредни хранителни навици. Полезните храни не са познати на голяма част от българите. 41 на сто от запитаните никога не консумират пълнозърнест хляб, 65 на сто не използват зехтин, 40 на сто не консумират риба и 53 на сто рядко ядат зеленчуци.”, а „началната проява на повишени стойности на кръвното налягане сред българските мъже е между 40 и 45 години. Те страдат по-често от инфаркти, докато жените са жертви на инсултите. Повишеното кръвно налягане при жените се появява 10 г. по-късно в сравнение с това при мъжете”. В изказването си д-р Веселка Гергова е била заявила, че „резултатите от изследването показват, че пациентите търсят лекарска помощ, чак когато се изрази симптоматиката на сърдечно-съдовото заболяване”, и че тогава вече е твърде късно, тъй като „кризата на сърцето започва преди появата на първите симптоми”. В информацията се съдържа и тезата, че „съвременната медицина поставя акцент върху профилактиката, която се състои от намаляване на рисковите фактори, чрез промяна в стила на живот и редовен прием на медикаменти за профилактика”.

Тъй като едно обществено състояние, при коетона всеки три минути от сърдечно-съдово заболяване умира по един българин” е състояние, което би следвало да предизвика вниманието не само на отговарящите за здравеопазването държавни органи, но и вниманието на отговарящите за правосъдието, считам, че така посоченият факт от здравословното досие на съвременният българин е резултат от престъпната дейност на българската държавна власт, включително и от дейността на Правителството, и във връзка с това настоявам да бъде образувано досъдебно и съдебно наказателно производство, за организирана и системно провеждана от Правителството практика на евгеника и на социално-медицински геноцид.

Във връзка с това Прокуратурата следва да организира и проведе не само допълнително експертно проучване относно така посечения факт, но и проучване, което да даде отговор на следните въпроси:

1) „Какво следва да се разбира под „вредни хранителни навици”, в резултат на които „полезните храни не са познати на голяма част от българите””.

2) „Дали за това са си виновни самите българи, които са имали пълната социално-икономическа и финансова възможност да имат „полезни хранителни навици”, но по своя лична вина не са се възползували от тази възможност и са предпочели да се придържат именно към вредните, а не към полезните хранителни навици?”.

3) Тъй като една от посочените от докторката причини е и тази, че пациентите търсят докторите едва след като вече се е появила и изразила симптоматиката на заболяването, когато, всъщност, вече е доста късно, следва назначените от прокуратурата специалисти да се произнесат и по въпроса: „Дали болните правят това по своя вина (немарливост, незнание, глуповатост) или по вина на държавата, която в услуга на Мафията ги е довела до жестоко безпарично състояние, при което те не смеят да отидат на доктор, докато „ножът не опре до кокала”?”; и „Дали не смеят да отидат навреме при доктора защото ги е страх откъде да намерят пари дори и в случаите, когато докторът е добросъвестен и няма да ги шантажира с искания за толкова пари, колкото струва една къща на село (с коквито шантажи, видно от медиите, днес е изпълнено нашето ежедневие)?”.

4) „Дали сега, след като въпросната докторка толкова точно е установила причината и така ясно я е обяснила на всички нас, ние, притежателите на тези вредни хранителни навици, благодарение на Правителството ще имаме пълната социално-икономическа и финансова възможност да променим тези навици и да започнем да се придържаме към полезните, или обратното – именно по вина на Правителството ще продължим да бъдем в пълен плен на вредните си хранителни навици?

5)Дали Правителството е спазило или е нарушило поетите от него международноправни ангажименти относно икономическите и социалните стандарти, обезпечаващи възможността на всеки български гражданин да си изгради такива хранителни навици, които са полезни, а не такива, които са вредни?”.

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

На основание така посочените по-горе факти и обстоятелства предявявам пред българската Прокуратура искането да бъде образувано досъдебно производство и да бъде осъществено разследване на престъпната евгенна и геноцидна дейност на официалната българска държавна власт, действуваща като престъпен слуга на българския филиал на руската Червена мафия.

27 март 2007 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-077/27.03.2007 г. до Главния прокурор, Президента, Министъра на здравеопазването, Временния Генерален директор на Световната здравна организация (СЗО), депутати в Европарламента, Европейския омбудсман, Техни превъзходителства посланиците на държавите-членки на ЕС, САЩ и Швейцария, БТА, завеждащата офиса на СЗО в София].

Няма коментари:

Публикуване на коментар