2007-08-30

ГЕНОЦИД! (8)

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

І.

На 17 април 2007 г. във в-к „Дневник” е публикувана статия, озаглавена „Увеличават се случаите на рак на гърдата”, в която журналистката Лили Войнова пише, че:

1) съгласно нейните проучвания в Националния раков регистър е отразено, че всяка година случаите на рак на гърдата в България се увеличават с 14%, при което заболяването разширява периметъра на своето действие и върху момичета под 20-годишна възраст;

2) Според доц. Елена Александрова - хирург в Националния онкологичен център, годишно 3100 жени получават диагнозата „рак на гърдата”, като 1100 от тях губят битката с болестта;

3) Ранното диагностициране и профилактиката дават възможност за 30-процентно намаляване на смъртните случаи при това заболяване, обаче държавата лишава болните от този шанс, тъй като (според изричните признания на заместник-председателя на Парламентарната комисия по здравеопазването доц. Атанас Щерев) специално за миналата 2006 г. Министерството на здравеопазването е отделило за тази цел само 17 (седемнадесет) милиони левове, докато за целта са били необходими около 300 (триста) милиони.

Видно е, следователно, че за 2006 г. Правителството е било дало шанс за живот само на една изключително малка част от болните, при което специално внимание следва да бъде обърнато на въпроса: „Към коя и каква социално-политическа, етническа, образователна и прочее прослойка от населението принадлежат тези, на които е бил даден шанс за живот, и онези, на които е бил отказан такъв?”.

ІІ.

На 14 май 2007 г. във в-к „Дневник” е публикувана статия, озаглавена „Всеки пети пациент се оплаква от грешно лечение”, в която журналистката Лили Войнова пише, че:

1) съгласно данните от национално представително проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение „Около 18% от българите смятат, че са пострадали от неправилно поставена диагноза или медикаментозно лечение”,

2) „лекарите не дават необходимата информация на пациентите за лечението, което ще им бъде приложено, и за рисковете от него. Сред хората, които са оперирани, по-малко от половината са били предупредени за опасностите от хирургическата намеса”;

3)Хронично болни са около 46% от населението. Половината от тях не могат да си позволят лечение заради липсата на пари и информация за здравните заведения”.

ІІІ.

На 18 април 2007 г. в няколко електронни медии е публикувана информацията, която е оповестена от Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) при Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ), съдържанието на която се отнася до т. нар. Издръжка на живота през март 2007 г.” и съгласно която:

1)В края на март 2007 г. издръжката на живот достигна 387,95 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1552 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната”;

2) С тези доходи обаче разполагат не повече от 1/4 от българските домакинства, дори и като се включват и скритите доходи;

3) „Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 153,13 лв. на едно лице”, като около 39% от българите остават под линията на абсолютната бедност.

4) При което „домакинствата с общ доход на едно лице под линията на бедност през февруари 2007 г. са 39.4%”;

5) „Издръжката на живот на един работещ в 4-членното домакинство на двама възрастни плюс две деца достигна 429,28 лв.”;

6) „Равнището на пенсиите е незадоволително като абсолютна сума за издръжка на живота – през 2006 г. средната пенсия е 40% от необходимите средства за издръжка на живот (370 лв.), а минималната едва 17%”.

(http://www.knsb-bg.org/);

(http://www.epochtimes-bg.com/2007-01/2007-04-18_05.html7); (http://kaily.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=192422&df=46&dflid=3).

ІV.

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

Категорично настоявам да извършите разследване на така посочените факти, за които е пределно очевидно, че са елемент от престъпната терористична, евгенична и геноцидна дейност на Правителството, действуващо като нискойерархичен слуга на Мафията.

18 май 2007 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-082/18.05.2007 г. до Главния прокурор, Президента, депутати в Европарламента, Европейския омбудсман, Техни превъзходителства посланиците на държавите-членки на ЕС, САЩ и Швейцария, БТА, завеждащата офиса на СЗО в София].

Няма коментари:

Публикуване на коментар