2007-08-30

ПЕРЛЮСТРАЦИЯТА НЕ Е СПИРАЛА

Вашe Превъзходителство,

І.

Днес, 19 май 2007 г., получих Вашето писмо, което има дата 10/05/2007 г. и е изпратено по традиционната поща.

От текста на Вашето писмо ми стана ясно, че при Вас е било получено само едно мое писмо, при това само онова писмо, което съм изпратил на 08/05/2007 г. по електронната поща.

От текста на Вашето писмо ми стана ясно, че Вие въобще не сте получили моите писма, които съм изпратил до Вас по обикновената и традиционна пощенска служба. Става въпрос за следните девет писма:

1) LPC-Embassy-073/ 16 март 2007 г.;

2) LPC-Embassy-075/ 23 март 2007 г.;

3) LPC-Embassy-076/ 26 март 2007 г.;

4) LPC-Embassy-077/ 27 март 2007 г.;

5) LPC-Embassy-078/ 28 март 2007 г.;

6) LPC-Embassy-079/ 29 март 2007 г.;

7) LPC-Euro-Just-07/ 10 April 2007;

8) LPC-Embassy-081/ 16 април 2007 г.;

9) LPC-Embassy-082/ 18 май 2007 г.

ІІ.

Във връзка с това държа да Ви уведомя, Ваше Превъзходителство, че когато изпращах по традиционната поща посочените девет писма, интуицията ми категорично и ясно ми казваше, че те няма да достигнат до Вас; а тази моя интуиция, всъщност, не е нищо друго, освен израз на моя кондензиран 30 (тридесет)-годишен опит на взаимоотношения с българските тайни служби и Мафията, действуващи като клан или филиал на съветските и руските тайни служби и на руската Мафия.

При това държа да Ви уведомя и следното:

1) Цената на таксата на едно обикновено по тежест препоръчано писмо до Европа е 5-6-7 (пет-шест-седем) лева, което се равнява на около 3-4 (три-четири) евро, а цената на таксата на обикновено по тежест непрепоръчано писмо е около половината от горепосочената такса.

2) Или иначе казано – за едно препоръчано писмо до Вас се плаща сумата три-четири проценти от минималната трудова месечна заплата в България; или около един процент от месечната заплата на професор по правни науки; или колкото е цената на храната за два дни на обикновения български гражданин.

3) Ако направите по-прецизни изчисления, ще установите, че това съвсем не е случайно – българското Правителство, което действува като нискойерархичен слуга на Мафията (и като демократичен партньор на Запада) е установило такъв приходно-разходен режим, при който българските граждани да нямат никаква финансова възможност да потърсят правна защита от Вас и от другите европейски институции.

4) А ако случайно все пак някой успее да намери пари за пощенски такси и изпрати серия писма, то тези писма биват конфискувани от тайните служби, и така те пак не достигат до Вас.

ІІІ.

Вашe Превъзходителство,

Така или иначе обаче, аз, макар и да съм един от тези, които са подложени на тоталния държавен геноцид и по отношение на които са взети всички възможни мерки да не бъде чут гласът им, все пак разполагам не само с възможността да изпратя по традиционната поща, но и по електронната поща, исканията ми за защита.

Така, с настоящето писмо Ви уведомявам, че Ви изпращам по електронната поща посочените по-горе девет писма, съдържанието на които е посветено на искането ми за разследване на престъплението „геноцид”, извършвано от българските посткомунистически правителства.

Приложение: съгласно текста.

19 май 2007 г. Янко Н. Янков


[Писмо №LPC-Euro-Just-09/19.05.2007 г. до Европейския омбудсман Никифорос Диамандурос].

Няма коментари:

Публикуване на коментар