2014-03-16

Отворено писмо „ЦацароМафия - 12 / 18.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
18 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 12 / 18.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
300 (триста)
страници документация и аргументация,
  
относно:
***наличие на зловеща и по същество
геноцидна престъпна дейност, насочена срещу
ДВЕ ТРЕТИ от гражданите на България,
организирана, извършвана и системно провеждана
от българо-чешкия клан на руската Червена Мафия, действуващ чрез
---електроснабдителната фирма ЧЕЗ
и
---електроснабдителната фирма Енерго-Про
(която, впрочем, е замесена в тежки международни корупционни скандали относно
търговия с оръжие);

 ***престъпна дейност, организирана, извършвана и систематично провеждана
от държавните служители
на
изпълнителната и прокурорско-съдебната власт,
изразяваща се в масово и хилядократно издаване
на нелегитимни и по същество
предумишлено престъпни
(противоречащи на Европейскотио право)
държавно-властнически актове,
обезпечаващи безотговорност за престъпниците от визирания българо-чешки клан на руската Червена Мафия;

***в частност,
става въпрос за престъпна дейност,
извършвана от прокурорския слугинаж на Мафията,
начело на който понастоящем е интронизиран като действуващ
поредният ротационен високопаставен слуга -
Главният прокурор Сотир Цацаров;

която дейност на визирания мафиотски слугинаж
се изразява в предумишлено и умишлено
съучастническо прикриване на престъпленията
чрез престъпно манипулиране с документалния масив и
отказ от извършване на надлежните легитимни разследвания.

         При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм още сега изрично и ясно да уточня,
че по тук визираната прокурорска преписка
въобще не ми е даден абсолютно никакъв ЛЕГИТИМЕН официален отговор;

ВПРОЧЕМ, все пак ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ
съм получил издадено и подписано от
прокурор при Софийския Районен мафиотски бардак на Прокуратурата,
държавно-властнически акт за отказ да се образува наказателно преследване на визираните мафиотски престъпници,
който акт се характеризира с това, че 
на моята коректност
е отвърнато с
перверзна мафиотска курвектност.


            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно,
       просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци.
       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.


ІІІ (Трето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            тук и сега уточнявам че обособената и предоставената от мен на Прокуратурата документация съдържа следните масиви:

            01. Първо искане за разследване, адресирано до Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство (Камен Ситнилски), датирано на 18 Февруари 2009 г., регистрирано на 19 Февруари 2009 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-54, вх. рег. №2821/19.02.2009 г.; регистрирано в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), вх. рег. № Е-11Я-00-3 / 19.02.2009 г.;           изпратено с препоръчано писмо до ЧЕЗ, 19.02.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №1 до №9;

            02. Получено писмо от Софийска градска прокуратура, №2766/2009 г./05.03.2009 г., прокурор Раденкова;
документален пакет, съдържащ официални страници от №10;

            03. Получено писмо от ЧЕЗ Електро България АД, №951048-1/06.04.2009 г., Дилектор Розалина Костова;
документален пакет, съдържащ официални страници от №11 до №13;

            04. Мое писмо до полицейски инспектор Димитър Иванов, датирано на 17 Април 2009 г., регистрирано в МВР СДП, ул. „Антим І“ № 5, вх. рег. № 10472 / 21.04.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №14 до №16;

            05. Второ искане за разследване, адресирано до Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство (Камен Ситнилски), датирано на 24 Май 2009 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-54-ab, регистрирано във Върховната касационна прокуратура вх. рег. № 2821/2009, V/ 25.05.2009 г.; адресирано и до Министър-Председателя (Сергей Станишев), регистрирано в Министерския съвет, вх. рег.№ 4379/25.05.2009 г.; адресирано и до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), вх. рег. № Е-11Я-00-3 / 25.05.2009 г.;   адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия в България и Председател на ротационното (Чешкото) председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;            адресирано и до ЧЕЗ, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №17 до №27;

            06. Мое писмо до полицейски инспектор Димитър Иванов, датирано на 25 Май 2009 г., регистрирано в МВР СДП, ул. „Антим І“ № 5, вх. рег. № 10472 / 25.05.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №28 до №32;

            07. Трето искане за разследване, адресирано до Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство (Камен Ситнилски), датирано на 25 Май 2009 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-54-abcd, регистрирано във Върховната касационна прокуратура вх. рег. № 2821/2009, V/ 25.05.2009 г.; адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия в България и Председател на ротационното (Чешкото) председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №33 до №38;

            08. Получено писмо от ДКЕВР, № Е-11Я-00-3/27.05.2009 г., подписано от Зам.-Председател В. Кирчев;
документален пакет, съдържащ официални страници от №39 до №42;

            09. Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, Софийска градска прокуратура, пр. пр. 2766/2009 г., постановено от К. Софиянски на 08.06.2009 г., изпратено на 10.06.2009 г.;      
документален пакет, съдържащ официални страници от №43 до №44;

            10. Писмо до мен, изпратено от ЧЕЗ, подписано от Мая Накова, изх. № 1106040-1, 15.06.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №45 до 46;

            11. Мое писмо, датирано на 05 Юли 2009 г., до Пол Бейер, Посланик на Кралство Швеция и Представител на ротационното председателство на Европейския съюз, и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия, изпратено с препоръчани писма на 06.07.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №47 до №51;

            12. Мое писмо, датирано на 15 Юли 2009 г., до Николай Попов, младши прокурор в Софийската районна прокуратура, към пр. пр. 4796/2009 г., вх. рег. № 4796/16.07.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №52 до №54;

            13. Изпратено до мен писмо от ЧЕЗ, датирано на 08.07.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №55 до №59;

            14. Четвърто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 29 Юли 2009 г., регистрирано на 29.07.2009 г., вх. рег. № 2821 / 29.07.2009 г.;          адресирано и до Софийския районен прокурор, вх. рег. № 4796/2009 г., 29.07.2009 г.; адресирано и до Министър-Председателя (Бойко Борисов), вх. рег. № 4379/30.07.2009 г.; адресирано и до ДКЕВР, вх. рег. № Е-11Я-00-3-29.07.2009 г.; адресирано и до Пол Бейер, Посланик на Кралство Швеция и Представител на ротационното председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.; адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.; адресирано и до Представителството на Европейската комисия в България, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №60 до №71;

            15. изпратено до мен писмо от Софийската районна прокуратура, датирано на 27.09.2009 г. и подписано от младши прокурор Николай Попов;
документален пакет, съдържащ официални страници от №72 до №73;

            16. Пето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 31 Юли 2009 г., регистрирано на 31.07.2009 г., вх. рег. № 2821 / 31.07.2009 г.;             адресирано и до Софийския районен прокурор, вх. рег. № 4796/2009 г./ 31.07.2009 г.; адресирано и до Министър-Председателя (Бойко Борисов), вх. рег. № 4379/03.08.2009 г.; адресирано и до ДКЕВР, регистрирано на 31.07.2009 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №74 до №77;

            17. Писмо до мен, изпратено от ДКЕВР на 27.08.2009 г., подписано от Председател К. Шушулов;
документален пакет, съдържащ официални страници от №78 до №81;

            18. Писмо до мен, изпратено от Електроразпределение –Столично АД, датирано на 12.09.2005 г., подписано от Радек Климент;
документален пакет, съдържащ официални страници от №82;

            19. Постановление на Софийска районна прокуратура за отказ да се образува досъдебно производство, датирано на 27.10.2009 г., подписано от младши прокурор Николай Попов;
документален пакет, съдържащ официални страници от №83 до №84;

            20. Шесто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 25 Февруари 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 525“, вх. рег. № 2821/2009 г., V/26.02.2013 г. (заедно с приложенията документацията --- посочената по-горе ---- съдържа 119 (сто и деветнадесет страници);
документален пакет, съдържащ официални страници от №85 до №119;

            21. Седмо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 28 Февруари 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 526“, вх. рег. № 2821/2009 г., V/01.03.2013 г. (приложение: Искане за разследване, озаглавено „Всички карти на масата ... – 22“, датирано на 09.Септември 2011 г.);
документален пакет, съдържащ официални страници от №120 до №160;

            22. Осмо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 04 Март 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 527“, вх. рег. № 2821/2009 г., V/04.03.2013 г;
документален пакет, съдържащ официални страници от №161 до №173;

            23. Девето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 09 Юни 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 572“, вх. рег. № 2821/2009 г., V/10.06.2013 г
документален пакет, съдържащ официални страници от №174 до №242;

            24. Десето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 11 Октомври 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 687“, вх. рег. № 13033/2013 г.,/21.10.2013 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №243 до №282;

            25. Единадесето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 12 Декември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 734“, вх. рег. № 13033/2013 г.,/12.12.2013 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №283 до №300;

***
Обръщам специално внимание на факта, че ШЕСТ броя от позиционираните в тази папка документи
са публикувани в моя личен сайт в Интернет
и имат следните електронни адреси:

1) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?, 2009-05-24,

 http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968.html

 

2) Виж:  ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2, 2009-05-25,

 http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968-2_25.html

 

3) Виж:  ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.-3, 2009-07-05, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html

 

4) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-4, 2009-07-15,

http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-4.html

 

5) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-5, 2009-07-29,

 http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-5.html

 

6) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-6,    2009-07-31 ,

http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-6.html.


---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
18 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

1 коментар:

  1. Напълно Ви подкрепям, г-н Янков. И аз самият съм събрал над две пълни папки с документи за престъпленията на ЧЕЗ. Създадох и моя блог за престъпленията в енергетиката, който обновявам ежеседмично а понякога и ежедневно
    http://fotovoltaikbg.blogspot.com

    ОтговорИзтриване