2014-03-15

Отворено писмо „ЦацароМафия - 11 / 17.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
17 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 11 / 17.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
103 (сто и три)
страници документация и аргументация,
  
относно:
***наличие на зловеща и по същество
геноцидна престъпна дейност,
насочена срещу жителите на град София,
организирана, извършвана и системно провеждана
от българския клан на руската Червена Мафия
Софийската Топлофикация

 ***престъпна дейност, организирана, извършвана и систематично провеждана
от държавните служители
на
изпълнителната и прокурорско-съдебната власт,
изразяваща се в масово и хилядократно издаване
на нелегитимни и по същество
предумишлено престъпни
(противоречащи на Европейскотио право)
държавно-властнически актове,
обезпечаващи безотговорност за престъпниците от визирания клан на руската Червена Мафия;

***в частност,
става въпрос за престъпна дейност,
извършвана от прокурорския слугинаж на Мафията,
начело на който понастоящем е интронизиран като действуващ
поредният ротационен високопаставен слуга -
Главният прокурор Сотир Цацаров;

която дейност на визирания слугинаж
се изразява в предумишлено и умишлено
съучастническо прикриване на престъпленията
чрез престъпно манипулиране с документалния масив и
отказ от извършване на надлежните легитимни разследвания.

         При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм още сега изрично и ясно за уточня,
че по тук визираната прокурорска преписка
въобще не ми е даден абсолютно никакъв ЛЕГИТИМЕН официален отговор;

ВПРОЧЕМ, все пак ПРЕДИ ОСЕМ ГОДИНИ
съм получил издадено и подписано от М. Бешков,
прокурор при Софийския Районен мафиотски бардак на Прокуратурата,
държавно-властнически акт за отказ да се образува наказателно преследване на визираните мафиотски престъпници,
който акт се характеризира с това, че 
на моята коректност
е отвърнато с
перверзна мафиотска курвектност.


            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно,
       просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци.
       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.


ІІІ (Трето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            тук и сега уточнявам че обособената и предоставената от мен на Прокуратурата документация съдържа следните масиви:

            01. Първо искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 10 Май 2006 г., регистрирано на 11 Май, вх. рег. № 5484/11.05.2006 г.,
документален пакет, съдържащ официални страници от 1 до 13
(плюс пощенските известия за доставяне - представени на с. 14-16);

            02. Второ искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 15 Юни 2006 г., регистрирано на 15 Юни, вх. рег. № 4982/15.06.2006 г., ВКП вх. рег. № 2486/2006, ІІ,
документален пакет, съдържащ официални страници от 1 до 6,
всъщност в комплектованата папка са от 17 до 22
(плюс пощенските известия за доставяне - представени на с. 23-24);

            03. Постановление за отказ да се образува наказателно производство, датирано на 07.11.2006 г., постановено и подписано от прокурор при Софийската Районна прократура М. Бешков;
документален пакет, съдържащ една официална страница;
в комплектованата папка това е с.25;

            04. Трето искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 19 Октомври 2013 г., регистрирано на 18 Октомври, Върховна Касационна прокуратура (ВКП) вх. рег. № 13033/18.10.2013 г.,
документален пакет, съдържащ официални страници от 1 до 78,
всъщност в комплектованата папка са от 26 до 103.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
17 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

1 коментар:

  1. Поздравления, г-н Янков!
    Вие неизменно преследвате мафията и червените й структури, което макар да е безрезултатно, вдъхва надежди, че все още съществуват хора бунтари:Вие сте THE MAN FOR ALL SESONS- ЧОВЕК ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА...Благодаря ви!

    ОтговорИзтриване