2014-03-09

Отворено писмо „ЦацароМафия - 04 / 09.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
09 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 04 / 09.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната ГРУПА КАЗУСИ, по които продължавам да настоявам да бъде извършено легитимно разследване и да ми бъде даден легитимен отговор.
            При това, както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност.
            Още повече, че със самото си поведение и самата си дейност, самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху това, което правите.

            Така, въпреки моите изключително многобройни искания за разследване на определени конкретно описани казуси с определени конкретно посочени престъпни лица, Вие досега
            НЕ САМО НЕ СТЕ ПРЕДПРИЕМАЛ АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗСЛЕДВАНИЯ,
            НО И СЪВСЕМ ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО СТЕ ДАВАЛ И ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ДАВАТЕ ИНДУЛГЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

НО И, ЩО СЕ ОТНАСЯ ЛИЧНО ЗА САМИЯ МЕН,
ВИЕ ПРЕДЕЛНО ЯСНО
СТЕ ПОДСТРЕКАВАЛ И ПРОДЪЛЖАВАТЕ
ДА ПОДСТРЕКАВАТЕ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ
ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ И НОВИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ СРЕЩУ МЕН,
СРЕЩУ МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА И
СРЕЩУ РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ФОРМИРОВАНИЯ.

Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
именно по причина на Вашата престъпна конклудентна подстрекателска дейност,
и именно под закрилата на ръководеното и обезпеченото от Вас БЕЗПРАВИЕ,
ВЕЧЕ ТРЕТИ МЕСЕЦ
лицето Антон Тодоров
интензивно разпространява в електронните медии
всичките онези измислици и съчинения,
по повод и във връзка с които
Софийската военноокръжна прокуратура
бе извършила надлежно разследване
и
по следствено дело №ХVІ-3/2004 г.

изрично, ясно и недвусмислено е доказано, че
неизвестно длъжностно лице от Министерството на вътрешните работи
е извършило престъпление“,
изразявашо се в
„манипулация с документи“,
целта на която манипулация е била
да бъде причинена вреда
на гражданското лице
Янко Николов Янков;
и че
от това престъпление
„са произлезли вредни последици“
за обекта на престъплението.

Така,
Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН
Главен Прокурор Цацаров,
Тук и сега Ви припомням,
че вече многократно съм настоявал лично пред Вас
да продължите визираното разследване,
тъй като от документацията е очевидно,
че визираният като „неизвестно лице“ престъпен деец
съвсем не е неизвестно лице,
а е лице, което не само е много добре известно,
но е известно и като една от най-зловещите фигури на българския клан на руската червена мафия.

При това, тук и сега Ви припомням,
че вече многократно съм настоявал лично пред Вас
да продължите визираното разследване
и спрямо членовете на т. нар. Комисия по досиетата,
които превъзходно са знаели и знаят, че
по надлежния ред е доказано, че
съдържанието на визираната папка (дело)
Е ФАЛШИФИКАТ,

и че въпреки това
в престъпен интерес на престъпниците от Червената Мафия
са скривали и скриват от обществеността този именно факт.

Така,
Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН
Главен Прокурор Цацаров,
Тук и сега изрично и ясно Ви заявявам,
че КАКТО ЗАРАДИ ТОВА ВАШЕ ДЕЯНИЕ,
ТАКА И ЗАРАДИ МНОГОТО ДРУГИ ТАКИВА ВАШИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ
НАСТОЯВАМ И ЩЕ НАСТОЯВАМ
ПРЕД ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ
БЪЛГАРСКИ,
ЕВРОПЕЙСКИ
И
СВЕТОВНИ ИНСТАНЦИИ И ИНСТИТУЦИИ
ДА ПОНЕСЕТЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ ПРЕСТЪПНАТА СИ ДЕЙНОСТ.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
09 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар