2014-03-14

Отворено писмо „ЦацароМафия - 10 / 16.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
16 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 10 / 16.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
124 (сто и двадесте и четири)
страници документация и аргументация,
  
относно:
***наличие на зловеща престъпна дейност,
организирана и системно провеждана
от българската специална държвна служба ГДБОП,
която под непосредственото ръководство
на Станимир Флоров, Бойко Борисов и Цветан Цветанов е действувала като ударен юмрук на
поредния високопоставен
ротационен слугински екип на
българската Мафия;

***престъпна дейност, организирана и извършена
от Главния Прокурор Сотир Цацаров
и неговия престъпен прокурорски слугинаж,
изразяваща се в предумишлено и умишлено
съучастническо прикриване на престъпленията
чрез престъпно разчленяване на документалния масив и
отказ от извършване на надлежните легитимни разследвания.

         При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм още сега изрично и ясно за уточня,
че по така визираната „прокурорска преписка“
по принцип въобще не е отговаряно на моите отделни писмени изявления,

а единственото претендиращо за отговор писмо,
което ми е изпратено от Софийската градска прокуратура с подписа на прокурор Д. Дочев
НЕ САМО НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ИЗИСКВАНИЯТА НА Правото
за формална и съдържателна легитимност
на отношенията на институциите към гражданите,

НО И се характеризира с това, че
на моята коректност
е отвърнато с
перверзна мафиотска курвектност.


            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно,
       просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци.
       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.


ІІІ (Трето)
            Така, тук и сега за пореден път уточнявам че:
            ***в така систематично, тематично и съдържателно комплектованата от мен папка се съдържат 124 (сто двадесет и четири) страници документация и аргументация;
            ***че подчинените на Главния прокурор престъпни прокурорски слуги на Мафията не са имали абсолютно никакво фактическо и юридическо основание да извършват отделяне и разделяне на материалите в така визираната комплектованост на прокурорската преписка, и че извършеното от тех такова именно деяние има характера на престъпление.


ІV (Четвърто)
            Така,   господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега за пореден път уточнявам,
            че тук визираната изрично и ясно комплектовано посочена и предоставена папка с факти и аргументи съдържа следните документални масиви:

            01. Първо искане за разследване на изрично и ясно посочената престъпна дейност на посочените престъпни лица, адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 567“, датирано на 27 Май 2013 г., регистрирано в офиса на ВКП на 27.05.2013 г., вх. рег. № 3307/2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 4;

            02. Второ искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 573“, датирано на 10 Юни 2013 г., регистрирано в офиса на ВКП на 10.06.2013 г., вх. рег. № 3307/2013, ІІ,
документален пакет, съдържащ страници от 5 до 100;

            03. Трето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 691“, датирано на 25 Октомври 2013 г., регистрирано в офиса на ВКП на 25.10.2013 г., вх. рег. № 13033/2013, V,
документален пакет, съдържащ страници от 101 до 116;

            04. Четвърто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 747“, датирано на 20 Януари 2014 г., регистрирано в офиса на ВКП на 21.01.2014 г., вх. рег. № 13033/2013,
документален пакет, съдържащ страници от 117 до 122;

            05. Изпратено до мен Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство, постановено и подписано от Д. Дочев, Прокурор при Софийската градска прокуратура.
документален пакет, съдържащ страници от 123 до 124.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
16 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар