2014-03-11

Отворено писмо „ЦацароМафия - 07 / 13.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
13 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 07 / 13.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната ГРУПА КАЗУСИ, по които продължавам да настоявам да бъде извършено легитимно разследване и да ми бъде даден легитимен отговор.

            При това, както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
            ИЛИ КАТО непресредствен изпълнителен деец,
            ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си магистрат, съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци.
            Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.

            Така, в тук визираната група казуси става дума за това, че
до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор
нито от Вас, нито от който и да е
от ръководената от Вас прокурорска институция
относно това, че

считано от 12 (13) Юни 2011 г. до днес
надлежно съм регистрирал
в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКП)
точно 226 (двеста и двадесет и шест) страници документация,
съдържанието на която е центрирано върху моето официално искане за
разследване и отговорност
на държавния прокурорски служител
(включително и заемащ длъжността Заместник Главен Прокурор)
Камен Ситнилски
и лицата, принадлежащи към неговия семеен, приятелски и мафиотско-организиран кръг,
за извършваната от тех
юридически престъпна,
включително и корупционна, дейност.

Така,
става дума за следните документални масиви:
            01. Първо искане за разследване и отговорност, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 11-А“, датирано на 12 Юни 2011 г., депозирано във Върховната Касационна прокуратура (ВКП), вх. рег. № 4063/2010, VІ --- 13.06.2011 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 17;

            02. Второ искане за разследване и отговорност, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 535“, датирано на 20 Март 2013 г., депозирано във Върховната Касационна прокуратура (ВКП), вх. рег. № 3307/2013 --- 20.03.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 18 до 26;

            03. Трето искане за разследване и отговорност, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 588“, датирано на 01 Юли 2013 г., депозирано във Върховната Касационна прокуратура (ВКП), вх. рег. № 3307/2013 --- 04.07.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 27 до 35;

            04. Четвърто искане за разследване и отговорност, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 589“, датирано на 02 Юли 2013 г., депозирано във Върховната Касационна прокуратура (ВКП), вх. рег. № 3307/2013 --- 04.07.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 36 до 40;

            05. Пето искане за разследване и отговорност, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 590“, датирано на 04 Юли 2013 г., депозирано във Върховната Касационна прокуратура (ВКП), вх. рег. № 3307/2013 --- 04.07.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 41 до 52;

            хх. Изпратено до мен официално писмо написано върху бланка на Върховната касационна прокуратура (ВКП), № 10719/2013, датирано на 22.07.2013 г., подписано от Прокурор К. Серафимова; съдържанието е, че преписката се изпраща по компетентност на Софийската градска прокуратура;
документален пакет, съдържащ страници 53;

            06. Шесто искане за разследване и отговорност, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 646“, датирано на 10 Септември 2013 г., депозирано във Върховната Касационна прокуратура (ВКП), вх. рег. № 13033/20131 V --- 09.09.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 54 до 185;


            07. Седмо искане за разследване и отговорност, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 689“, датирано на 23 Октомври 2013 г., депозирано във Върховната Касационна прокуратура (ВКП), вх. рег. № 13033/20131 V --- 21.10.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 188 до 199;

            08. Осмо искане за разследване и отговорност, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 727“, датирано на 29 Ноември 2013 г., депозирано във Върховната Касационна прокуратура (ВКП), вх. рег. № 13033/20131 V --- 27.11.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 200 до 226;


            09. НАСТОЯЩЕТО Е 9-то (девето) за разследване и отговорност, датирано е на 13 Март 2014 г., надлежно е регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура и е озаглавено
            Отворено писмо „ЦацароМафия - 07 / 13.03.2014“. На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!“.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
13 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар