2014-03-02

Отворено писмо „ЦацароМафия - 01 / 02.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
02 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 01 / 02.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!


І.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че
вече ЧЕТВЪРТ ВЕК
от началото на бутафорните политически промени до днес,
в качеството ми
на български и европейски гражданин,
на формационен юрист,
на обществено ангажирано лице и
на пострадало лице
не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам
пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт

за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на
тежка национална катастрофа и на
жесток селективен и тотален геноцид,
в резултат на който
 отделно от нормалната смъртност и от емиграцията
от демографската карта
днес НЕ САМО „липсват“ повече от ДВА МИЛИОНА (2 000 000) български граждани,
НО И ГЕНОЦИДЪТ ПРОДЪЛЖАВА  
върху повече от 80 процента от населението, които битуват
под и около прага
на границата на биологичното животинско оцеляване и оскотяване,  
и фактически не само са тотално елиминирани като активен обществен човешки фактор,
но и още сега са отпратени към Отвъдниото.

УТОЧНЯВАМ, че в частност,
КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност,
ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност
легитимни обществено-политически формирования,

ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО СЪМ НАСТОЯВАЛ И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ

ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си на
служители на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Преди всичко тук и сега изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ,
че като надлежно депозирани във Вашия офис съм представил точно
2 569 (две хиляди петстотин шестдесет и девет)
страници документация,
съдържанието на която е центрирано върху моето искане за разследване КАКТО на
организирана и системно провеждана от всички досегашни КОМУНИСТИЧЕСКИ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ български правителства зловеща практика на държавен тероризъм, евгеника, социално-икономически геноцид, социално-медицински и медикаментозен геноцид, образователно-професионален геноцид, пенсионен геноцид, извънсъдебни убийства и множество други форми на геноцидно и терористично насилие над и изтребление на гражданите на България;
ТАКА и на
извършвана от прокурори и съдии престъпна дейност,
изразяваща се в предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на СТОТИЦИ хиляди прокурорски и съдебни преписки и дела относно
извършвана от правителствени и мафиотски структури геноцидна дейност, която престъпна прокурорска и съдийска дейност има характера
не само на отказ от правосъдие,
но и на фактическо съучастие и укривателство на геноцидните престъпници,
както и на противоправно фактическо амнистиране или помилване на геноцидните престъпници.

         При това във визираната преписка изрично и пределно ясно съм обосновал тезата и съм поискал разследване на факта или обстоятелството, че при извършването на визираната престъпна геноцидна дейност визираните престъпни функционери брутално и перверзно са нарушавали не само българските правни норми, но и нормите на:
***Международния пакт за икономически, социални и културни права;
***Международния пакт за граждански и политически права;
***Всеобщата декларация на ООН за правата на човека;
***Европейската социална харта,
*** и редица други международноправни норми и правни норми на Европейския съюз.


ІІІ.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че надлежно съм депозирал и регистрирал във Вашия офис голямо множество искания за разследване на конкретно описана престъпна дейност, извършвана от прокурори и съдии, при което съм обосновал тезата, че
            в комунистическа и посткомунистическа България прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.
            Нещо повече:              Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, както несъмнено превъзходно знаете,
            именно във Вашия офис надлежно съм депозирал и регистрирал точно 366 (триста шестдесет и шест) страници документация, обосноваваща тезата,
         че лично Вие сте едно от най-ясните и красноречиви  доказателства за така формулираната моя теза.


ІV.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че надлежно съм депозирал и регистрирал КАКТО в офиса на предишните главни прокурори и офисите на редица регионални прокуратури,
            ТАКА и във Вашия офис голямо множество искания за разследване на конкретно описана или контекстно спомената престъпна дейност, извършвана от
            редица конкретно посочени досегашни комунистически и посткомунистически държавни глави, премиери и техните заместници,
            както и от редица други лица, принадлежащи към т. нар. висш номенклатурен или властническоелитарен комунистически и посткомунистически ешелон.


V.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че
            още от 70-те години до днес  
            надлежно съм депозирал и регистрирал КАКТО в офиса на предишните главни прокурори и редица регионални прокуратури, ТАКА и във Вашия офис
            голямо множество искания за разследване на конкретно описана престъпна дейност, извършвана:
         ***от служители на комунистическата Държавна сигурност;
         ***от служители на посткомунистическите специални служби; и
         ***от прокурори, съдии и служители на комунистическата и посткомунистическата изпълнителна власт;

         която престъпна дейност е била и продължава да бъде насочена не само лично срещу мен,
         но и която има характера на селективна репресивно-геноцидна стратегия,
         насочена най-вече към систематичното унищожаване на условията на живота и в крайна сметка към скоропостижното умъртвяване на моите най-близки хора.


            Така,    Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            за пореден път изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, че НАСТОЯВАМ
            да  бъдат извършени разследвания и да бъде обезпечена наказателна и репараторна отговорност от виновните лица,
            КАКТО И ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА РЕПОРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ДЪРЖАВАТА относно:


ПЪРВО:
            Престъпната дейност, извършвана от служители на комунистическата Държавна сигурност, на комунистическата прокурорска, съдебна и изпълнителна власт, в резултат на която именно по повод и във връзка с моето абсолютно противоправно (престъпно!) арестуване, още в самия момент, още по време на самото мое арестуване,
            баба ми Петкана е получила инсулт и е починала.
            Има обаче нещо, за което смятам, че е много по-страшно и по-перверзно от самото й убийство, извършено чрез моето абсолютно противоправно арестуване: в продължение на няколко години преди това, всеки месец почти половината от сумата по нейната мизерна пенсия е била удържана и не й е била давана под предлог, че дължи парични вноски по извършени от нея доброволни застраховки на десетина вида музикални инструменти (едно пиано, три цигулки и пр.), каквито тя КАТО НАЙ-ОБИКНОВЕНА СЕЛЯНКА не само никога не е била имала, но и никога не е и подозирала, че въобще някъде съществуват такива инструменти; при което кметът на селото, който е бил прононсиран агент на ДС по инструкция на господаря си от ДС често пъти й е казвал: „Та, нали внукът ти е голем юрист, кажи му да те защити ако може!“.


ВТОРО:
            Престъпната дейност, извършвана от служители на комунистическата Държавна сигурност, на комунистическата прокурорска, съдебна и изпълнителна власт, в резултат на която именно по повод и във връзка с моето абсолютно противоправно (престъпно!) арестуване и настаняването ми в затвора
            дядо ми Янко е получил инсулт и е починал.
            Кулминационният момент, след който дядо ми не е издържал и е починал,  е следният: още по времето на моя престой в килиите на Главно следствено управление на ДС, преди осъждането ми, баща ми и брат ми са били арестувани и задържани в килиите на Окръжното управление на МВР в Михайловград в продължение на една седмица, като от тех е било искано:
            *** да „свидетелствуват“, че по време на своето посещение в родното ни село и срещата си с тех политическият секретар на посолството на САЩ Джоузеф Александър Кийл (в разсекретените архиви на Държавна сигурност той е обозначен с кодовото наименование „обект Диригент) е бил искал от тех да ги вербува да извършват саботажни акции в селот,о като палят и опожаряват сеното и сградите на ТКЗС-то и имуществото на членовете на БКП;
            ***както и да свидетелствуват, че знаят, че аз съм вербуван от вражеските западни централи да извършвам такава неща;
            ***както и да подпишат декларация, че порицават моята противонародна и противодържавна дейност, че се отказват от мен и че ме предоставят за превъзпитание на ДС.
            След вкарването ми в затвора брат ми и баща ми отново са били арестувани за по една седмица и от тех отново е било искано същото, КАТО ЕСТЕСТВЕНО, ТЕ ОТНОВО КАТЕГОРИЧНО СА ОТКАЗАЛИ ДА СЕ ПОДЧИНЯТ.
            Веднага след освобождаването им от ареста са им казали, че имат право да отидат на пърното си свиждане с мен в затвора и могат да вземат за свиждането само дядо ми Янко.
            Междувременно при поредния побой върху мен надзирателите ми беха счупили ръката и после великодушно я беха гипсирали.
            Така, когато тримата пристигнали в затвора, те отново били интензивно подложени на същите искания, и тъй като те отново отказали да се съобразят, вместо законово определеното време за свиждане от половин час беше ни разрешено свиждане само от пет минути, колкото да ме видят с гипсираната ръка и да разберат, че е счупена от надзирателите.
            Така, още на излизане от сградата на затвора дядо ми Янко получил инсулт и след няколко дни е било погребението му.


ТРЕТО:
            Престъпната дейност, извършвана от служители на комунистическата Държавна сигурност, на комунистическата прокурорска, съдебна и изпълнителна власт, в резултат на която именно по повод и във връзка с моето абсолютно противоправно преследване още преди арестуването ми и именно в изпълнение на серия разпоредени от няколко генерали от ДС секретни оперативни мероприятия
            (за тези мероприятия разполагам със секретна архивна документация!!!)
            брат ми Камен е бил подложен на изключително интензивни репресивно-геноцидни, включително и секретни медикаментазни мероприятия, в резултат на които е починал.
            Впрочем, както вече посочих по-горе, общият брой на арестуванията и престоите на брат ми за по една седмица в килиите на Окръжното управление на МВР Михайловград е 10 (десет).


ЧЕТВЪРТО:
            Престъпната дейност, извършвана от служители на комунистическата Държавна сигурност, на комунистическата прокурорска, съдебна и изпълнителна власт,  
            извършвана спрямо съпругата на брат ми и спрямо нейните най-близки роднини и приятелски кръгове
            ОЩЕ ПО ВРЕМЕТО ДОКАТО СЪМ СЕ НАМИРАЛ В ЗАТВОРА,
            която престъпна дейност е била насочена към техното ангажиране в провеждането на секретните оперативни мероприятия на ДС против брат ми, баща ми и майка ми
            ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНИТЕ ИНТЕНЗИВНИ ПОСЕЩЕНИЯ В ПОСОЛСТВОТО НА САЩ и разговорите им с представители на американския дипломатически корпус.
            Впрочем, тук трябва да бъде разследвана и престъпната дейност на посткомунистическите специални служби и другите институции на държавната власт, която е била насочена към интензивното ангажиране на същите тези лица в провеждането на оперативните мероприятия на властта   както срещу майка ми и баща ми, така и лично срещу мен.


ПЕТО:
            Престъпната дейност, извършвана от служители на комунистическата Държавна сигурност, на комунистическата прокурорска, съдебна и изпълнителна власт, както и на посткомунистическите специални служби и институции на държавната власт,
            извършвана спрямо баща ми Никола и майка ми Евтима
            още от 70-те години до техната смърт,
            която престъпна дейност е имала изключително жестоки и дори перверзни проявления, в резултат на които и двамата са починали.
            Впрочем, както вече посочих по-горе, общият брой на арестуванията и престоите на баща ми за по една седмица в килиите на Окръжното управление на МВР Михайловград е 14 (четиринадесет).


ШЕСТО:
            Престъпната дейност, извършвана от служители на комунистическата Държавна сигурност, на комунистическата прокурорска, съдебна и изпълнителна власт, както и на посткомунистическите специални служби и институции на държавната власт,
            извършвана спрямо първата ми съпруга Емилия и нейните най-близки роднини и приятелски кръгове, насочена към техното ангажиране за интензивни жестоки противопоставителни мероприятия, насочени лично към мен, към майка ми, към баща ми и към брат ми.
            Уточнявам, че за наличието на тези мероприятия разполагам с копия от секретна архивна документация!


СЕДМО:
            Престъпната дейност, извършвана от служители на комунистическата Държавна сигурност, на комунистическата прокурорска, съдебна и изпълнителна власт,
            извършвана спрямо самия мен, чрез която именно е било обезпечено
            КАКТО моето и на първото ми семейство абсолютно противоправно (престъпно) третиране по време на професионалната ми дейност като учен и университетски преподавател,
            ТАКА И моето абсолютно противоправно (престъпно) арестуване, осъждане и жесток престой в продължание на шест години в комунистическите затвори в София и Пазарджик,
            след което (след пълното изтърпяване на наложената ми присъда!!!)
            Върховният съд официално е постановил, че съм бил осъден и съм престоял шест години в затвора
            без наличието на абсолютно никакви изискуеми и допустими от Закона доказателства.
            Уточнявам, че за всичките тези неща съществуват множество секретни архивни документални материали,
         с една малка част от които аз разполагам, а относно другата, по-голямата част, все още не ми е даден никакъв достъп,
         и по които доказателствени материали
         въпреки моите множество искания за разследване и репараторна отговорност на виновните лица и за репараторна отговорност на държавата  
         досега, вече четвърт век,
         както Прокуратурата, така и Съдът не са позволили и все още не позволяват да бъде проведена нито една наказателна и репараторна процедура.


ОСМО:
            Престъпната дейност, извършвана от формираните като Мафия офицерски и агентурни служители на комунистическите специални служби,
            както и такава дейност, извършвана от функционери на новосформираните посткомунистически специални служби, прокурорски и съдеби функционери и функционери на посткомунистическата изпълнителна държавна власт,
            която дейност от 90-те години до днес, по време на бутафорните политически промени и на фактическата престъпна тотална власт на Мафията,
            изключително интензивно е била и продължава да е насочена към блокирането на абсолютно всеки мой опит да търся и да получа Правосъдие
            по повод и във връзка със стотиците и дори хилядите отделни престъпни актове, които са били извършени както по времето на комунистическия, така и по времето на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим,
            и които пряко или косвено, по един или друг начин, в една или друга степен и форма са рефлектирали и продължават да рефлектират в моята гарантирана от Правото сфера и интереси.


ДЕВЕТО:
            Извършваната от 90-те години до днес спрямо мен и моите най-близки хора престъпна дейност, осъществявана от формираните като Мафия офицерски и агентурни служители на комунистическите специални служби, от служителите на посткомунистическите специални служби, от служителите на прокурорските и съдебните институции и от органите на изпълнителната власт,
            насочена срещу (към):
            ***членовете на второто ми семейство и най-близките роднини на съпругата ми, в резултат на която престъпна дейност майката и бащата на съпругата ми са починали при неизяснени обстоятелства, а брат й (магистър по стоматология) е бил принуден да емигрира;
            ***създаването и поддържането на тотална невъзможност от 90-те години до днес за съпругата ми (която е магистър по стоматология и магистър по педагогика) да работи каквато и да е работа по специлностите си още веднага след омъжването й за мен;
            ***провеждане на множество секретни оперативни мероприятия срещу съпругата ми и дъщерите ми, конкретното описание на които надлежно съм предоставил на Прокуратурата и съм поискал разследване, каквото разследване, разбира се, въобще не е направено;
            ***тотално блокиране на възможностите за съществуване и за дейност на ръководените от мен обществени и политически организации, конкретното описание на които престъпни дейности надлежно е предоставено на прокуратурата, която, разбира се, като слуга на престъпниците въобще не е предприемала абсолютно никакви разследвания;
            ***тотално блокиране на възможностите за проявлението ми в държавната Академия (БАН) и в държавните университети като професионалист учен и университетски преподавател, като за целта са били агентурно ангажирани почти всичките мои колеги-юристи, повечето от които, впрочем, фигурират и като доносници на ДС преди арестуването ми;
            ***тоталното блокиране от специалните служби и от Мафията чрез използуването на агентурно зависитите от тех съдии и прокурори на всяка моя възможност да използувам съдебната система за получаването на Правосъдие;
            ***тоталното блокиране на възможностите ми да упражнявам какъвто и да е бизнес чрез надлежно регистрираните мои фирми; за извършените спрямо мен престъпни посегателства в това направление съм депозирал в Прокуратурата голямо множество конкретни описания и искания за разследвания, каквито разследвания, разбира се, въобще не са били направени;
            ***извършването спрямо мен на две драстични осакатяващи покушения, едното от които демонстративно е направено точно пред видеокамерите на Съдебната палата в София, както и опитът на двяма лекари, агенти на специалните служби, да ме излъжат да бъда подложена тежка операция за отстарняване на раково заболяване, каквото, разбира се, не съм имал и нямам вече доста години оттогава.


VІ.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че в системата на Прокуратурата надлежно съм депозирал голямо множество
            ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ
            и конкретни описания както на посочената по-горе престъпна дейност, така и на друга престъпна дейност,
            по които мои искания д сега не е извършено абсолютно нито едно разследване.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявавам, че категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
02 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар