2014-03-30

Отворено писмо „ЦацароМафия - 26 / 01.04.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
01 Април 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 26 / 01.04.2014“

На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло ПОВЕЧЕ от една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен (в тази папка!) общ обем от
211 (двеста и единадесет)
страници документация и аргументация

относно:
Първо:
организирана и системно провеждана
от СЕДЕМДЕСЕТТЕ (70-те) години на ХХ век
до НАШИ ДНИ
от всички досегашни
(КОМУНИСТИЧЕСКИ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ)
БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ
ОПЕРАТИВНА МНОГОЦЕЛЕВА ПРАКТИКА
на престъпно взломно проникване
и извършване на престъпна дейност
в семейното и фамилното ми жилище,
намиращото се в
село Клисурица, община Монтана;

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

*---*
В частност в тук визираната папка
се съдържат копия от:

01.  Прокурорска преписка в Главна прокуратура, отдел „Следствен“,
№12278.95.ІІІ / 1995 г.;

            02. Полицейско производство по дознание №99/2005 г. по описа на Районното полицейско управление гр. Монтана срещу неизвестен извършител;

            03. Прокурорска преписка № 2838/2005 г. по описа на Районна прокуратура гр. Монтана;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 15 Април 2006 г., регистрирано на 17 Април 2006 г., вх. рег. №3372/17.04.2006 г.;

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 14 Август 2006 г., регистрирано на 14 Август 2006 г., ГП вх. рег. №3372/2006 г., ВКП вх. рег. №22755/2006, ІІ;

            06. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 03 Октомври 2006 г., регистрирано на 03.10.2006 г., ГП вх. рег. №3372/2006 г., ВКП вх. рег. №22755/2006, ІІ;

            07. Досъдебно производство по Дознание № 86/2008 г. по описа на Районно полицейско управление гр. Монтана, Прокурорска преписка №242/2008 г. по описа на Районната прокуратура гр. Монтана;

            08. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор и до Районния прокурор гр. Монтана, датирано на 18 Май 2008 г., изпратено с препоръчани писма на 19 Май 2008 г.;

            09. Прокурорска преписка във Върховна Касационна прокуратура, №15132/2006 г., VІ;

            10. Искане за разследване, адресирано:
            *до Главния Прокурор, датирано на 27 Юни 2008 г., регистрирано на 30 Юни 2008 г., във ВКП вх. рег. №15132/2006  --- 30.06.2006 г.; и
            *до Директора на Националната следствена служба, вх. рег. №ДП-42/1995 г./ 30.06.2008 г.;

            11. Искане за разследване, адресирано до Заместник-Главния Прокурор (Камен Ситнилски), отговарящ за досъдебното производство, датирано и регистрирано на 13 Февруари 2009 г., ВКП вх. рег. №2539/13.02.2009 г.;

            12. Предоставено на Прокуратурата официално писмо, адресирано до Министър-Председателя на България (Бойко Борисов), датирано на 19 Юни 2010 г., регистрирано на 21 Юни, вх. рег. Министерски съвет -№4379/21.06.2010 г.;

            13. Искане за разследване, адресирано:
            *до Главния Прокурор,
            *Министър-Председателя и
            *Министъра на вътрешните работи,
датирано на 17 Юли 2010 г., изпратено с препоръчани писма на 19.07.1010 г.;

            14. Искане за разследване, адресирано:
            *до Главния Прокурор,
            *Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание,
            *Министър-Председателя и Министъра на вътрешните работи, датирано на 22 Юли 2010 г., изпратено с препоръчани писма на 23.07.1010 г.;

            15. Искане за разследване, датирано на 09 Август 2010 г., адресирано до Директора на Окръжната Дирекция на МВР гр. Монтана, по полицейска преписка №16756/2010 г., изпратено с препоръчано писмо на 09.08.2010 г.;

            16. Постановление за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка №1867/2010 г. по описа на Районната прокуратура гр. Монтана;

            17. Искане за разследване, адресирано до Окръжната прокуратура гр. Монтана, подадено чрез Районната прокуратура, датирано на 21 Март 2011 г., изпратено с препоръчано писмо на 21.03.2011г.;

            18. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано и регистрирано на 18 Април 2011 г., вх.  рег.№4670/18.04.2011 г.;

            19. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 06 Юни 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 7“, ВКП вх. рег. №4670/2011, 06.06.2011 г.;

            20. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 16 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 87“, ВКП вх. рег. №15132/2006, VІ, 16.11.2011 г.;

            21. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 30 Юли 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 607“, ВКП вх. рег. №3307/2013, ІІ, 31.07.2013 г.;

            22. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 17 Декември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 737“, ВКП вх. рег. №13033/2013, V --- 16.12.2013 г..

--- --- ---

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.

            Уточнявам, че от визираната документация е видно следното:
            ***че от 1992 г. до днес,
            както по времето, докато родителите ми беха живи и живееха във визираното жилище (дом), така и след техната смърт,
            визираното жилище (дом) е било и придължава да е обект на многократни и относително интензивни секретни посещения от персонално неизвестни, но институционално пределно ясни субекти;
            като при всичките тези „дискретни посещения“ винаги са били „открадвани“ съвсем дребни и незначителни по своята консумативна стойност и по своята продажна цена предмети (вещи), като в същото време са били оставяни като абсолютно непокътнати високо ценни от консумативно и от продажно гледище вещи;
            при което, впоследствие, почти всичките изнесени от жилището (дома) вещи, са били намирани разхвърляни в обширното имение около дома;

            ***че анализът на фактите и обстоятелствата пределно ясно и недвусмислено сочи, че
            по своята истинска същност „кражбите“ представляват камуфлажно прикритие на друг вид престъпления и камуфлажно насочване на вниманието към неистинския и скриване на истинския извършител (субект) на престъпленията;
            или казано пределно ясно и недвусмислено – в случая въобще не става и не може да става въпрос  за „кражби”, извършени от „крадци”, а става и може да става въпрос само за едно-единствено нещо:
            за строго секретни оперативни мероприятия, извършени от специалните служби на Мафията и респективно на държавата, които мероприятия преднамерено са направени така, че полицията и прокуратурата да може да ги интерпретира като криминални деяния, а на самия  мен да ми е пределно ясно, че става въпрос за нещо съвсем друго.

            ***Всъщност, за „какво друго може да става въпрос?
            Преди всичко в този тип хипотези става и може да става дума най-вече за това, че този тип секретни оперативни посегателства имат характера на т.нар. „семантични послания”, дълбоката съдържателна същност на които има едно-единствено значение, а именно: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”.
            На второ место, от юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл.33 от Конституцията т.нар. „неприкосновеност на жилището”.
            На трето место, от оперативна и от юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл.32 от Конституцията т.нар. „неприкосновеност на личния живот на граждените” и характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин.
            В частност този тип деяния могат да имат както характера на незаконен секретен оглед, така и характера на незаконо секретно претърсване и изземване, така и характера на престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ.
            Дори нещо повече - този тип деяния могат да имат характера не само на тайно поставяне на аудио и видеозаписващи или предаващи устройства, но и характера на терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции.
            Тоест, този тип деяния имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на личния суверенитет.
*---*

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,

и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.


ІІІ (Трето)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ВПРОЧЕМ, ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ КАТО се има предвид това, че съгласно принципите и нормите на Правото липсата на отговор на определено правосъобразно искане по своята същност е мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, 
следва да бъде прието,
че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност
Прокуратурата е отвърнала и отвръща с
перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци,
       НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
       и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това, обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че
            макар и без официални пълномощия и назначения,
            фактически и конклудентно
            вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
       НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
       ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
       КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
01 Април 2014 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар