2014-03-06

Отворено писмо „ЦацароМафия - 02 / 06.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
06 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 02 / 06.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

І.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че
вече ЧЕТВЪРТ ВЕК
от началото на бутафорните политически промени до днес,
в качеството ми
на български и европейски гражданин,
на формационен юрист,
на обществено ангажирано лице и
на пострадало лице
не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам
пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт

за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Преди всичко тук и сега изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, макар и още от самия начален момент на Вашето обществено и институционално фаворизиране Вие да сте ми бил пределно ясен,
            все пак в името на т.нар. професионална юридическа коректност и куртоазна обществена ритуалистика          в продължение на вече повече от една календарна година съм се отнасял не само с подобаващ респект към Институцията, но и към Вашата личност,
            и този факт е недвусмислено очевиден от всеки мой текст, който почти всеки ден съм регистрал във Вашия офис, и в който съм Ви предоставял поредното описание на отделна конкретна престъпна дейност, за която съм искал да бъде извършено легитимно разследване;
            каквото разследване, обаче, Вие и Вашите престъпни слуги от институцията на Прокуратурата не сте извършвали, тъй като  
            както самият Вие, така и Вашите слуги  
            ФАКТИЧЕСКИ И АГЕНТУРНО просто сте нискойерархичен слугински компонент от структурата на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравонен политически режим.
            Така, че господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, лично Вие нямате абсолютно никакво ФАКТИЧЕСКО и абсолютно никаво ПРАВНО ОСНОВАНИЕ да сте недоволен от моето сегашно отношение към Вас и към Институцията, начело на която сте поставен.
            Също така - както Вашите мафиотски слуги, така и Вашите господари от Мафията - нямат абсолютно никакви фактически и Правни основания да изискват от мен да не се съпротивлявам срещу техната престъпна стратегия.

ІІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че в офиса на Главния Прокурор надлежно съм депозирал голямо множество
            ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание казуса, по който вече неколкократно съм настоявал и продължавам да настоявам да бъде извършено легитимно разследване и да ми бъде даден легитимен отговор.
            Така, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК посочвам текстовете на намиращите се при Вас ОБЩО 107 (сто и седем) СТРАНИЦИ документация относно така визирания казус, като уточнявам, че в частност в тук обособената моя лична папка се съдържат копия от:

            Първо искане за разследване,
адресирано до Главния прокурор, датирано на 31 Май 2004 г. и регистрирано на 31 Май 2004 г., вх. рег. №3051  / 2004   ----    31.05.2004;

            Второ искане за разследване,
адресирано до Главния прокурор, датирано на 01 Август 2006 г. и регистрирано на 01 Август 2006 г., вх. рег.  №-към:3051 /2004, ВКП № 9814 / 2004, VІІІ -  01.08.2006;

            Трето искане за разследване,
адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 17-А“, датирано на 21 Юни 2011 г. и регистрирано на 21 Юни 2011 г., ВКП вх. рег. №9814 / 2004 - 21.06.2011;

            Четвърто искане за разследване,
адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 69-А“, датирано на 29 Октомври 2011 г. и регистрирано на 28 Октомври 2011 г., ВКП вх. рег.  №13285  / 2010, ІІ  - 28.10.2011;

            Пето искане за разследване,
адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 593“, датирано на 08 Юли 2013 г. и регистрирано на 11 Юли 2013 г., ВКП вх. рег.  №3307  / 2013,  - 11.07.2013;

            Шесто искане за разследване,
адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 629“, датирано на 24 Август 2013 г. и регистрирано на 22 Август 2013 г., ВКП вх. рег.  №3307  / 2013, VІ,  - 11.07.2013;

            Седмо искане за разследване,
адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 684“, датирано на 18 Октомври 2013 г. и регистрирано на 18 Октомври 2013 г., ВКП вх. рег.  №13033  / 2013, VІ,  - 18.10.2013;
            Настоящето ОСМО искане за разследване на визирания казус, озаглавено „Отворено писмо „ЦацароМафия - 02 / 06.03.2014“, е датирано на 06 Март 2014 г. и е надлежно регистрирано на същата дата.

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че в така визираната документация като основни функционират следните текстове:

Първо:
            Текстът от 31 Май 2004 г. гласи следното:
         „Господин Главен Прокурор,
         От времето на Великото Народно събрание до днес са приети поне няколко задължителни за Прокуратурата нормативни актове, съгласно съдържанието на които съществувалият от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. режим на управление на българската държава е престъпен,
         при което, разбира се, е прието, че е престъпна и дейността на т. нар. “ударен юмрук” на този режим – Държавна сигурност.
         При това, благоволете да отбележите, че става въпрос за цялата система на Държавна сигурност, и че и дума не може да става за някакво оневинително разграничение на вътрешни и външни служби на ДС, още повече, че т. нар. външни служби са работели против НАТО, Европейския съюз и демокрацията в целия свят.
         Въпреки това, обаче, след настъпилите след 10 ноември 1989 г. политически промени целият апарат на Държавна сигурност
         (от българските и чуждестранните т. нар. доброволни заявители, доносници и доверени лица до генералите и министрите)
         по един или друг начин продължава да работи
         както в страната, така и в чужбина,
         а една немалка част от този апарат е привлечена на агентурно и друго ниво в структурите на Президентството и  Министерския съвет (преди всичко в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, а също така и в други структури на Правителството).
         Като лично отговорни за това състояние на нещата, естествено, са преди всичко лицата, заемали и заемащи длъжностна Президент, Министър-председател, Министър на вътрешните работи и Министър на отбраната, както и съответните отговорни лица от съответната структура, имащи отношение към агентурната дейност и кадровото обезпечаване.
         Във връзка с това предявявам искането да бъде образувана процедура за наказателно преследвате на всички Президенти, Министър-председатели, Министри на вътрешните работи, Министри на отбраната и подчинените на тях отговорни лица,
       имащи отношение към агентурната дейност и кадровото обезпечаване,
       за това, че след 10 ноември 1989 г. са активирали (превербували) и са включили в така посочените системи лица, които преди това са били ангажирани с престъпната дейност на Държавна сигурност.
31 май 2004 г.                                            Янко Н. Янков

***
            Текстът от 01 Август 2006 г. гласи следното:
         Ваши Превъзходителства,
         ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,
(... ... ... )
         Намирам за необходимо изрично и ясно да подчертая, че въпросното мое изложение завършва с думите:
         „Във връзка с това предявявам искането    да бъде образувана процедура за наказателно преследване на всички Президенти, Министър-Председатели, Министри на вътрешните работи, Министри на отбраната и подчишнените на тях отговорни лица, имащи отношение към агентурната дейност и кадровото обезпечаване, за това, че след 10 ноември 1989 г. са активирали (превербували) и са включили в така посочените системи лица, които преди това са били ангажирани с престъпната дейност на Държавна сигурност”.
         Погледнато от позицията на днешния ден, към въпросното изложение и искане мога да добавя следното:
         през изтеклите години стана ясно, че както сегашният (Георги Първанов), така и предишният (Петър Стоянов) Държавен глава са били агенти на Държавна сигурност;
         че предишният (Никола Филчев) Главен прокурор, към когото именно е било адресирано и въпросното ми изложение, също така е бил агент на Държавна сигурност, при това някои от неговите агентурни донесения се отнасят именно за мен и са били дадени във връзка и по повод строго секретните разработки и оперативни мероприятия, върху основата на които бях противозаконно осъден и престоях в затвора шест години;
         че сегашният (Борис Велчев) Главен прокурор, към когото днес, с настоящето изложение, се обръщам с искане за правосъдидие, е син и внук на престъпници, които са стояли изключително високо в държавно-властническата йерархия на комунистическата власт;
         че като агент на Държавна сигурност е дал своите заслуги за моето противозаконно осъждане и престояване в затвора и Георги Петканов - бивш Министър на вътрешните работи и сегашен Министър на правосъдието;
         че поне за мен е напълно очевидно, че както по-рано, така и днес целият държавен апарат, включително, разбира се, и апаратът на правосъдието, е изграден и функционира единствено върху основата на дейността на хора, които в миналото са били агенти и офицери от Държавна сигурност, при което този държавен апарат днес функционира и като най-ниско йерархично звено от структурата на Червената мафия, представляваща трансмутационно продължение именно на Държавна сигурност.
         От което, разбира се, автоматично следва изводът, че би било наивно и глупаво да очаквам правосъдие от тези престъпници; но от което съвсем не следва изводът, че трябва да мълча.
         Ваши Превъзходителства,
         ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,
         Настоявам за вашата ангажираност относно това
         да бъде образувана процедура за наказателно преследване на всички Президенти, Министър-Председатели, Министри на вътрешните работи, Министри на отбраната и подчинените на тях отговорни лица,
         имащи отношение към агентурната дейност и кадровото обезпечаване,
         за това, че след 10 ноември 1989 г. са активирали (превербували) и са включили в така посочените системи лица, които преди това са били ангажирани с престъпната дейност на Държавна сигурност”.
01 август 2006 г.                                                   Янко Н. Янков

***
            В текста от 18 Октомври 2013 г. съм акцентирал върху следните съдържателни пунктове:
         „От приложените доказателства е видно, че Е НАЛИЦЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДУМИШЛЕНО ИЗВЪРШЕНА КАКТО ОТ най-високопоставените български официални държавни институционални лица, КАКТО ОТ служители на специалните държавни служби, ТАКА И ОТ служители на Прокуратурата, които в престъпен интерес на престъпниците са отказали да извършат разследване на посочените от мен факти, обстоятелства и аргументи, която дейност следва да бъде подложена на прецизно легитимно разследване.
         От ПОСОЧЕНИТЕ И ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТВЕКОВНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Президентството и на Правителството и на техните функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса,
         ТУК ВИЗИРАНИТЕ ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ, към които официално съм се обръщал с искания за разследване, както и действуващите под тяхното разпореждане йерархично по-нискостоящи прокурори
         са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---  
         „Уточнявам, че от контекста и от конкретното съдържание на медийното публично пространство от същото това време е видно, ЧЕ ОТДЕЛНО ОТ КОНКРЕТНОТО ОПИСАНИЕ НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН ПРОЦЕСЕН ПО ТОВА ДЕЛО КАЗУС, аз изрично и пределно ясно съм посочил, а и в медиите са потвърдени няколко т.нар.  „онагледяващи ситуацията факти и обстоятелства“, които са били публикувани в общественото информационно-медийно пространство и имат стойността  на „ноторно публично общоизвестни факти“ относно престъпната същност на т. нар. „българско посткомунистическо правосъдие“.

         Първо: В началото на Юни 2008 г. в медиите (вж. напр. в-к „Монитор” бр. 3243 от 07 Юни 2008 г.,
         в статията на журналистката Яна МитковаДоклад на ВАС скара червени и жълти“ беше широко отразено събитието, при което депутатите в Парламента на два коалиционно управляващи български кланове на руската Червена мафия недвусмислено, ясно и дори интензивно се бяха скарали по повод на това, че назначеният от тях Председател на Върховния административен съд Константин Пенчев при брутално (тоест - престъпно) нарушение на българските закони обезпечавал „правораздаване” в полза на единия от управляващите престъпни мафиотски кланове и във вреда на другия, пак управляващ престъпен мафиотски клан.
         Въпреки, че коментарът е почти излишен, считам за необходимо да подчертая, че макар и събитието да отразява апетитите и статуса на хищниците от едно и също зловещо котило - както самите хищници, така и техните съдебни слуги винаги са били абсолютно единни, когато е трябвало и трябва да упражняват своето престъпно правосъдие спрямо всеки, когото Мафията е предназначила за негова жертва.

         Второ: В началото на Септември 2008 г. в медиите (вж. напр. 03 и 04 Септември 2008,
         беше широко отразено събитието, при което самият шеф на Върховния административен съд Константин Пенчев публично бе заявил:
         че „бизнесмени и политици” разполагат с възможността да внедряват в съдебната система „свои хора” и да им обезпечават „развитие в кариерата”;
         че схемата била добре позната и действувала на „принципа на зарибяването”;
         че още докато са били млади и напористи, съдиите били купувани, осигурявала  им се бърза кариера, след което така облагодетелствуваните съдии от своя страна имали задължението да се отблагодаряват на покровителите си, като решават в техна полза възникващите съдебни проблеми;
         че всеки (цялото общество) знае кои съдии са такива, но само българските спецслужби не знаят.

         Трето:  В моето официално писмо от 16 Септември 2008 г., адресирано до Председателя на Върховния адвинистративен съд Константин Пенчев и надлежно регистрирано с вх. рег.№ 13836 / 17.09.2008 г., както и публикувано в сайта ми в Интернет със заглавие „Българският съдия – под червен фенер (4)
         изрично и пределно ясно съм написал следното:
(---)
         „Точно Вие, Господин Пенчев, имахте и проявихте матросовската смелост самоотвержено да се противопоставите на българските специални (тайни) служби, заявявайки, че докато не само всички професионални юристи, но и цялото общество много добре знаят кой какъв е в гилдията на съдиите, само тайните служби са тези, които все още нищо не са видяли и нищо не знаят.
         Във връзка с това, Господин Пенчев, обаче, струва ми се, че лично Вие „май нещо не сте довидяли и не сте доразбрали” – „българските тайни служби всичко са видяли и всичко знаят”, но именно защото са тайни служби, пазят всичко в тайна, тъй като съгласно установената от КГБ българска институционално-правосъдна традиция, тайна е всичкото онова, което всеки го знае, но никой няма правото да го говори или да го пише.
         Така например, трябва да се съгласите, че именно към сферата на най-строго пазените държавни тайни принадлежат имената на жените, взети от сферата на сексуалната проституция и „зарибено инфилтрирани” в сферата на съдийската проституция, начело на която като шеф сте институционализиран именно Вие.
         Също така, трябва да се съгласите, че именно към сферата на най-строго пазените държавни тайни принадлежат и имената на пишман-мъжете, взети от сферата на мъжката проституция и институционализирани като депутати, премиери и шефове на специални служби. Така например именно към тази сфера на най-строго пазените държавни тайни принадлежат и фактите, че след като СерГей Станишев-Вагинин се отблагодари с евродепутатско кресло на своя очевидно изтънчено нежен активен интимен приятел Вигенин и си нае (а и назначи) нов, макар и пак такъв (тоест - активен), но все пак очевидно hard gay или Sertgay sex functionary, после той и на него се отблагодари, като го направи всевластен шеф точно на новосъздаденото широко рекламирано „българско ФБР” - което, обаче, несъмнено си остана хилядапроцентово българско КГБ.
         Освен това, ще трябва да се съгласите с реалността, Господин Пенчев, а именно, че точно тези български тайни служби са главната ударна сила на българския клан на руската Червена Мафия, и че именно те са „едни от онези”, които не просто купуват на абсолютна безценица съдиите, а дори ги вземат от един бардак, за да ги преместят, внедрят и институционализират в друг, в случая – в съдийския  бардак; към който, впрочем, не само принадлежите и самият Вие, но дори сте му поне номинален Шеф!
         Освен това, Господин Пенчев, именно или точно Вашият „голям, но мек” език, който извадихте и показахте в медиите, ми дава основание да се обърна към самия Вас, за да Ви предизвикам „на езиков двубой” и да Ви покажа, че лично Вие въобще няма да посмеете да направите онова, което е напълно в кръга на Вашата служебна власт, правомощията и задълженията Ви.
         Господин Пенчев,
         Поне на мен ми се струва, че ако Вие не се страхувате от това, няма да успеят да постъпят по същия  начин с Вас, бихте могли официално и публично да обявите не само имената, но и главните биографични данни на всичките намиращи се на Ваше подчинение съдии, както и професията и дейността на членовете на техните семейства и фамилии, а също така и откога и по чие предложение са били назначени за съдии.
         Ако Вие направите това, което е напълно в кръга та Вашите правомощия и служебни задължения, бъдете уверен, че тайните служби, които Вие все пак напълно справедливо обвинявате за трагичното мафиотско състояние на съдебната система, просто „ще Ви го духат”.
16 Септември 2008 г.                               Янко Н. Янков“

--- --- ---  
         Отнася се за официално прикрит като правосъдие фактически противоправен и престъпен отказ да се извърши легитимно правораздаване.
         Отнася се за ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВНА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ, осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи, които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото общественополитическо Зло.

--- --- ---  
         Тъй като всичко по-горе визирано относно съдиите несъмнено се отнася и за прокурорите, и тъй като вече съм имал СТОТИЦИ СЛУЧАИ, при които в престъпна услуга на специалните служби и на Мафията прокурорите от всичките нива на Прокуратурата са пращали моите искания за разследване в „глуха линия“, тук и сега обръщам специално внимание на основните елементи на следната информация, взета от публичното информационно-медийно пространство, като изрично ясно и категорично настоявам да бъде извършено прецизно прокурорско разследване на тук визираните факти и обстоятелства:
         Липсата на справедливост доведе до Национална инициатива против корупцията в съдебната власт - 2013.09.12 -
         Гражданска инициатива против корупцията и честно правосъдие и правова държава          даде днес в конферентната зала на БТА в София пресконференция за правосъдната система и съдебните измами в България.
         На брифинга бяха засегнати важни и тревожни въпроси за причините, поради които правосъдната система на страната не гарантира правосъдие и позволява беззаконие.
         Според един от представителите на Гражданската инициатива, Бойко Никифоров, в българската съдебна система съществува скрита практика за манипулиране на делата.
         Това ставало чрез т. нар. белязване на дела с повтарящи се цифри в номерата на съдебните решения на различните инстанции, при което подобно белязване е знак, че делото е поръчано и първоначалното решение трябвало да се потвърди,
независимо какви са обективните факти и обстоятелства по съответното дело.
         Г-н Никифоров даде примери за своето твърдение за белязване на дела, цитирайки и сравнявайки номерата на съдебни решения на различни инстанции за конкретни дела.
         Висшият съдебен съвет, каза още г-н Никифоров, не контролира качеството на българската съдебна система. Неговите функции се изчерпват с назначаването, повишаването, наказването или уволняването на магистратите, но ВСС не може да извършва проверки как съдиите вършат основните си служебни задължения, т.е. дали решават делата в съответствие с истината и със закона.
         Дали лъжат, когато описват намиращите се по делата доказателства, и дали мотивите съответстват на нормите на закона.
         “Всички подадени до ВСС жалби с искане за проверка за законосъобразност и честност на приключили дела, не се разглеждат – с мотив, че съдът е независим при вземането на решенията. Същото е и с Инспектората на Висшия съдебен съвет”, каза Бойко Никифоров.
         “След като ВСС не се интересува от това дали един магистрат лъже, докато правораздава, как тогава той преценява дейността му?” – попита риторично г-н Никифоров.
         Г-н Никифоров заяви още, че практиката магистратите да не носят никаква отговорност за своите решения трябва да бъде прекратена чрез законодателна инициатива в Народното събрание, която да промени съответното законодателство, и да се регламентира наказателна отговорност за съдии и магистрати за неправомерни решения и определения, каквато има предвидена за вещи лица например, но не и за магистрати.
***
Публикувано: 4 окт. 2013, 15:39 | Обновено: 4 окт. 2013, 15:39
(... ... ... ... ... ... ...)
         Гражданска инициатива „Против корупцията, за честно правосъдие и правова държава”. Логото на движението е „Ти си следващият! Никой не е защитен!”.
(...)
         Анализът, който бе представен оттам на премиера Орешарски и министър Златанова, е повече от тревожен.
         Според него 78% от българите нямат доверие в съдебната ни система,
         на 99% от подадените в прокуратурата сигнали е било отказано да се извърши проверка,
         87% от подадените във ВКС касационни жалби не са били допуснати до разглеждане по същество,
         а 83% от подадените във ВАС жалби срещу дейността на институциите са били отхвърлени или недопуснати за разглеждане.

***
         Впрочем, моето изрично ясно и категорично мнение на професионален юрист и научен изследовател с почти половинвековна практика е, че ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ПРОКУРАТУРАТА РАЗПОЛАГА СЪС СЪВСЕМ НЕМАЛКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО СА ДЕЙСТВУВАЛИ И ДЕЙСТВУВАТ В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА.

--- --- ---
         Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
         Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност, и    така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
         и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване, тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху фактите и обстоятелствата относно ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на визираните мафиотски и високопоставени държавно-институционални лица и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.
         При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че
         рано или късно ще Ви се наложи да смените даването на указания с даване на показания;
         а това означава, че ако сега, включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
         Вие не действувате коректно и правосъобразно (включително и по тук визирания казус), ще имате нови основания за отговорност.
         Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави) не е зле да знаете, че
         макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
         т. нар. репараторна отговорност обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект, а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;
         така напр. Вашата дъщеря, която се е възползувала от икономическите, статусните и пр. облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите, които Вие сте нанесъл на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
         Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.
--- --- --
18 Октомври 2013 г.                                            Янко Н. Янков“

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявавам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
06 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар