2014-03-16

Отворено писмо „ЦацароМафия - 13 / 19.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
19 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 13 / 19.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
280 (двеста и осемдесет)
страници документация и аргументация,
  
относно:
***наличие на зловеща и по същество
геноцидна и корупционна престъпна дейност
на всички държавни институции,
включително и на Прокуратурата,
насочена срещу
гражданите на София,
по повод и във връзка с водоснабдяването на град София
чрез фирмата „Софийска вода“

***в частност,
става въпрос за престъпна дейност,
извършвана от прокурорския слугинаж на Мафията,
начело на който понастоящем е интронизиран като действуващ
поредният ротационен високопоставен слуга -
Главният прокурор Сотир Цацаров;

която дейност на визирания мафиотски слугинаж
се изразява в предумишлено и умишлено
съучастническо прикриване на престъпленията
чрез престъпно манипулиране с документалния масив и
отказ от извършване на надлежните легитимни разследвания.

         При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм още сега изрично и ясно за уточня,
че по тук визираната прокурорска преписка
въобще не ми е даден абсолютно никакъв ЛЕГИТИМЕН официален отговор;

ВПРОЧЕМ, все пак ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ
съм получил издадено и подписано от
прокурор при Софийския градски мафиотски бардак на Прокуратурата,
държавно-властнически акт за отказ да се образува наказателно преследване на визираните мафиотски престъпници,
който акт се характеризира с това, че 
на моята коректност
е отвърнато с
перверзна мафиотска курвектност.


            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно,
       просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци.
       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.


ІІІ (Трето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            тук и сега уточнявам че обособената и предоставената от мен на Прокуратурата документация съдържа следните масиви:

            01. Първо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 10 Май 2006 г. и регистрирано на 11 Май 2006 г., изходящ индекс LPC-Embassy-020, вх. рег. №5484/11.05.2006 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №1 до №16;

            02. Второ искане за разследване, адресирано до и вторично предоставено в офиса на Главния прокурор, датирано и регистрирано на 02 Август 2006 г., изходящ индекс LPC-Embassy-034;
документален пакет, съдържащ официални страници от №17 до №18;

            03. Трето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано и регистрирано на 05 Март 2007 г., изходящ индекс LPC-Embassy-069, вх. рег. №25707/2006 г., ІІ – 05.03.2007 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №19 до №28;

            04. Четвърто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано и регистрирано на 22 Март 2007 г., изходящ индекс LPC-Embassy-074, вх. рег. №25707/2006, ІІ – 22.03.2007 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №29 до №38;

            05. Пето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Май 2007 г., регистрирано на 28 Май 2007 г., изходящ индекс LPC-Embassy-083, вх. рег. №25707/2006, ІІ – 28.05.2007 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №39 до №52;

            06. Шесто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 21 Юни 2007 г., регистрирано на 21 Юни 2007 г., изходящ индекс LPC-Embassy-084, вх. рег. №25707/2006, ІІ – 21.06.2007 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №53 до №60;
            07. Седмо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Юни 2007 г., регистрирано на 26 Юни 2007 г., изходящ индекс LPC-Euro-Just-16, вх. рег. №25707/2006, ІІ – 26.06.2007 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №61 до №74;

            08. Изпратено до мен Постановление от 05.08.2010 г. на Софийската градска прокуратура за отказ да се образува досъдебно производство;
документален пакет, съдържащ официални страници от №75 до №76;

            09. Осмо искане за разследване, подадено чрез Софийска градска прокуратура и адресирано до Апелативна прокуратура София, датирано на 11 Август 2010 г., изпратено на 11.08.2010 г. с препоръчана поща с обратна разписка, изходящ индекс LPC-Euro-Just-87;
документален пакет, съдържащ официални страници от №77 до №80;

            10. Девето искане за разследване, адресирано до Софийска градска прокуратура, датирано на 12 Август 2010 г., изпратено на 12.08.2010 г. с препоръчана поща с обратна разписка, изходящ индекс LPC-Euro-Just-87-А;
документален пакет, съдържащ официални страници от №81 до №84;

            11. Десето искане за разследване, адресирано до Софийска градска прокуратура, датирано на 13 Август 2010 г., изпратено на 14.08.2010 г. с препоръчана поща с обратна разписка, изходящ индекс LPC-Euro-Just-87-АВ;
документален пакет, съдържащ официални страници от №85 до №113;

            12. Единадесето искане за разследване, адресирано до Софийска градска прокуратура, датирано на 03 Септември 2010 г., регистрирано на 03.09.2010 г., изходящ индекс LPC-Euro-Just-87-АВС;
документален пакет, съдържащ официални страници от №114 до №117;

            13. Изпратено до мен официално писмо от 21.09.2010 г. с приложено Постановление № 4542 от 16.09.2010 г. на Апелативна прокуратура София, прокурор Пламен Марков, и Постановление № 3592/2007 от 10 (13).12.2010 г. на Софийска градска прокуратура, прокурор Моника Малинова;
документален пакет, съдържащ официални страници от №118 до №124;

            14. Дванадесето искане за разследване, подадено чрез Софийска градска прокуратура и адресирано до Апелативна прокуратура София, датирано на 21 Декември 2010 г., регистрирано в СГП вх. № 3592/21.12.2010 г., изходящ индекс LPC-Euro-Just-87-ABСD;
документален пакет, съдържащ официални страници от №125 до №129;

            15. Изпратено до мен официално писмо от 18.01.2011 г. и Постановление4542 от 12.01.2011 г. на Апелативна прокуратура София, прокурор Пламен Марков;
документален пакет, съдържащ официални страници от №130 до №133;

            16. Тринадесето искане за разследване, адресирано до Софийска градска прокуратура, датирано на 24 Януари 2011 г., регистрирано в СГП вх. №3592/24.01.2011 г., изходящ индекс LPC-Euro-Just-87-ABСDЕ;
документален пакет, съдържащ официални страници от №134 до №148;

            17. Изпратено до мен Постановление № 529 от 17.03.2011 г. на Софийска градска прокуратура, прокурор В. Илиева, за отказ от образуване на наказателно производство;
документален пакет, съдържащ официални страници от №149;

            18. Четиринадесето искане за разследване, подадено чрез Софийска градска прокуратура и адресирано до Апелативна прокуратура София, датирано на 28 Март 2011 г., регистрирано в СГП с два входящи номера – вх. №529/2011 г. – 28.03.2011 г. и вх. №3592/2007 г. – 28.03.2011 г., изходящ индекс LPC-Euro-Just-87-ABСDEF;
документален пакет, съдържащ официални страници от №150 до №152;

            19. Петнадесето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Юни 2012 г., регистрирано на 27.06.2012 г. вх. рег. №25707/2006, ІІ, индексирано (озаглавено) „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 514 (петстотин и четиринадесет)“;
документален пакет, съдържащ официални страници от №153 до №163;

[Едно необходимо уточнение:
Визираната дотук (по-горе) документация е издадена като книга:
Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).]

            20. Шестнадесето искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 20 Октомври 2013 г., регистрирано на 18 Октомври 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност на ... – 686“, вх. рег. № 13033 / 18.10.2013 г.;
документален пакет, съдържащ официални страници от №164 до №260;

            21. Седемнадесето искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор и до Председателя на Парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно Събрание, датирано на 27 Ноември 2013 г., регистрирано на 27 Ноември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност на ... – 725“;
документален пакет, съдържащ официални страници от №261 до №265;

            22. Осемнадесето искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор и до Председателя на Парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно Събрание, датирано на 11 Декември 2013 г., регистрирано на 11 Декември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност на ... – 733“;
документален пакет, съдържащ официални страници от №266 до №280.

---
Обръщам специално внимание на факта, че
съгласно текста на стенограмата от заседанието
на Парламентарната Комисия за борба с корупцията,
Протокол №55 от 19.04.2007 г.,
в тук визирания казус
СТАВА ДУМА ЗА
БЕЗСПОРНО УСТАНОВЕН
ПРЕСТЪПЕН ФАКТ НА КОРУПЦИЯ.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
19 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар