2014-03-12

Отворено писмо „ЦацароМафия - 08 / 14.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
14 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 08 / 14.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираните
ШЕСТ ЗНАКОВИ ГРУПИ КАЗУСИ
относно ПОСТАВЕНА В УСЛУГА НА МАФИЯТА ПРЕСТЪПНА ПРОКУРОРСКА ДЕЙНОСТ,

            по които казуси надлежно съм заявил (включително и лично пред самия  Вас!!!) своите официални искания за разследвания, като досега не съм получил никакъв легитимен отговор, НО ВСЕ ПАК продължавам да настоявам да бъде извършено легитимно разследване и да ми бъде даден легитимен отговор.

       При това, както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си магистрат, съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци.
       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.

***

            Така, в тук визираната ПЪРВА ЗНАКОВА ГРУПА казуси става дума за това, че на 21 Януари 2014 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната Касационна прокуратура (ВКП) искане за легитимно прокурорско разследване и за адекватно юридическо аргументиране на изпращаните до мен писма
относно истината за
„Схемата продажба-дарение на имоти“
при Борислав Сарафов,
Заместник-Главен прокурор на България.
            Уточнявам, че това мое официално искане за разследване е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 748“, което е датирано на 21 Януари 2014 г., регистрирано е на 21.01.2014, има вх. рег. № 13033/2013 --- 21.01.2014 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 23.

***

            Така, в тук визираната ВТОРА ЗНАКОВА ГРУПА казуси става дума за това, че на 15 Юни 2013 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната Касационна прокуратура (ВКП) искане за легитимно прокурорско разследване и за адекватно юридическо аргументиране на изпращаните до мен писма
относно престъпна и друга недопустима дейност
и отговорност за Ася Петрова
Заместник-Главен прокурор на България.
            Уточнявам, че това мое официално искане за разследване е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 577“, което е датирано на 15 Юни 2013 г. и е изпратено с препоръчана пощенска пратка, подадена на 16.06.2013 г. в 11 часа 37 минути и 07 секунди в град София.
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 26.

***

            Така, в тук визираната ТРЕТА ЗНАКОВА ГРУПА казуси става дума за това, че на 10 Октомври 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната Касационна прокуратура (ВКП) искане за легитимно прокурорско разследване и за адекватно юридическо аргументиране на изпращаните до мен писма
относно престъпна и друга недопустима дейност и отговорност за Първолета Никова  
прокурор при Софийската градска Прокуратура.
            Уточнявам, че това мое официално искане за разследване е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 50-А“, което  е датирано на 10 Октомври 2011 г. и е надлежно регистрирано на 11.10.2011 г., има вх. регл № 15132/2006, VІ --- 11.10.2011 г.;
            Уточнявам, също така, че на 05 Септември 2013 г. надлежно съм регистрирал в офиса на ВКП следващо искане за разследване, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 641“, което е датирано на 05 Септември 2013 г. и е надлежно регистрирано на 02.09.2013 г., има вх. регл № 3307/2013 --- 02.09.2013 г.;
            Уточнявам, също така, че на 18 Януари 2014 г. надлежно съм регистрирал в офиса на ВКП следващо искане за разследване, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 745“, което е датирано на 18 Януари 2014 г. и е надлежно регистрирано на 21.01.2014 г., има вх. рег. № 13033/2013 --- 21.01.2014 г..
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 36.

***

            Така, в тук визираната ЧЕТВЪРТА ЗНАКОВА ГРУПА казуси става дума за това, че на 15 Април 2013 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната Касационна прокуратура (ВКП) искане за легитимно прокурорско разследване и за адекватно юридическо аргументиране на изпращаните до мен писма
относно престъпна и друга недопустима дейност и отговорност за Малена Филипова 
Върховен прокурор и завеждащ на отдел „Инспекторат“ при Върховната Касационна прокуратура.
            Уточнявам, че това мое официално искане за разследване е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 549“, което е датирано на 15 Април 2013 г. и е надлежно регистрирано на 17.04.2013 г., има вх. рег. № 3307/2013, ІІ --- 17.04.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 11.

***

            Така, в тук визираната ПЕТА ЗНАКОВА ГРУПА казуси става дума за това, че на 28 Октомври 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната Касационна прокуратура (ВКП) искане за легитимно прокурорско разследване и за адекватно юридическо аргументиране на изпращаните до мен писма
относно престъпна и друга недопустима дейност и отговорност за генерал Николай Ганчев  
военен прокурор и завеждащ отдел в Софийската апелативна прокуратура.
            Уточнявам, че това мое официално искане за разследване е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 68-А“, което е датирано на 28 Октомври 2011 г. и е регистрирано на 28.10.2011 г., има вх. рег. № 15132/2006, VІ --- 28.10.2011 г.;
            Уточнявам, че следващото мое официално искане за разследване е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 642“, което е датирано на 06 Септември 2013 г. и е надлежно регистрирано на 05.09.2013 г., има вх. рег. № 3307/2013 --- 05.09.2013 г.;
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 41.

***

            Така, в тук визираната ШЕСТА ЗНАКОВА ГРУПА казуси става дума за това, че на 13 Ноември 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната Касационна прокуратура (ВКП) искане за легитимно прокурорско разследване и за адекватно юридическо аргументиране на изпращаните до мен писма
относно престъпна и друга недопустима дейност и отговорност за това, че
в престъпно изпълнение на волята на своите господари от Мафията
прокурори са прекратили стотици хиляди прокурорски преписки;
която престъпна дейност има характера
не само на отказ от правосъдие,
но и на противоправно фактическо амнистиране или помилване на престъпниците.

            Уточнявам, че това мое официално искане за разследване е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 84-А“, което е датирано на 13 Ноември 2011 г. и е регистрирано на 16.11.2011 г., има вх. рег. № 16399/2007, ІІ --- 16.11.2011 г.;
            Уточнявам, че следващото мое официално искане за разследване по същата група казуси е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 585“, датирано е на 27 Юни 2013 г. и е изпратено с препоръчана пощенска пратка, подадена на 28.06.2013 г. в 10 часа, 19 минути и 41 секунди в софийски пощенски клон;
            Уточнявам, че следващото мое официално искане за разследване по същата група казуси е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 586“, датирано е на 28 Юни 2013 г. и е изпратено с препоръчана пощенска пратка, подадена на 29.06.2013 г. в 14 часа, 37 минути и 09 секунди в софийски пощенски клон.
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 80.

         Уточнявам, че в текста на визираните мои искания за разследване на визираната престъпна дейност на прокурорите  
       изрично и пределно ясно съм записал, че
       една от водещите цели на тези прокурорски престъпления е
       да бъдат утвърждавани основите на новото робство на българските граждани,
       което като феномен няма нищо общо с класическото робство в Древна Гърция и Древен Рим,
       тъй като почти всички съвременни българи могат само да завиждат на древноевропейските роби,
       които така или иначе, за разлика от днешните посткомунистически българи,
       са разполагали с реално действуваща обществена и държавноправна система за защита.

       В тези мои текстове изрично и ясно съм записал, че
       като професионалист съм констатирал,
       че по същество тази система на новото робство на българските граждани
       се осъществява под ръководството на високопоставени специалисти от системата на Министерството на вътрешните работи,
       целта на които е да постигнат тотална политическа и гражданска смърт на всичките онези български граждани,
       които все още притежават суверенен личностен статус и достойнство
       и продължават да се съпротивляват
       или притежават потенциалните човешки дадености, благодарение на което в бъдеще могат да започнат да се съпротивляват на античовешкия държавно-властнически режим.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
14 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар