2014-03-13

Отворено писмо „ЦацароМафия - 09 / 15.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
15 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 09 / 15.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
2 569
(две хиляди петстотин шестдесет и девет)
страници документация и аргументация,
  
относно:
***наличие на организирана и системно провеждана
от всички досегашни
КОМУНИСТИЧЕСКИ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ
български правителства зловеща практика
на държавен тероризъм, евгеника,
социално-икономически геноцид,
социално-медицински и медикаментозен геноцид,
образователно-професионален геноцид,
пенсионен геноцид, извънсъдебни убийства
и множество други форми на геноцидно
и терористично насилие
над и изтребление на гражданите на България.

***извършвана от прокурори престъпна дейност,
изразяваща се в предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на десетки или дори СТОТИЦИ хиляди
съдебни преписки и дела, предявени пред Прокуратурата от хора, които са пострадали от визираната геноцидна стратегия и практика;
която престъпна прокурорска дейност има характера
не само на отказ от правосъдие,
но и на фактическо съучастие и укривателство на геноцидните престъпници,
както и на противоправно фактическо амнистиране или помилване на геноцидните престъпници.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм още сега изрично и ясно за уточня,
че по така визираната изключително обемиста т. нар. „прокурорска преписка“
по принцип въобще не е отговаряно на моите отделни писмени изявления,

а няколкото претендиращи за отговори писма,
които са ми изпращани,  
НЕ САМО НЯМАТ АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ИЗИСКВАНИЯТА НА Правото
за формална и съдържателна легитимност
на отношенията на институциите към гражданите,

НО И се характеризират с това, че
на моята коректност
е отвръщано с неимоверно перверзна курвектност.


            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно за уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно,
       просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци.
       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.ІІІ (Трето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
Тук визираната прокурорска преписка
съдържа следните информационни масиви:

СИСТЕМАТИЧНО НАЧАЛО НА ПРЕПИСКАТА – 2007 ГОДИНА
            01. Преписка на ВКП № 4459  / 2007 г., ІІ-1;
            02. Преписка на ВКП № № 6414 / 2007 г;
            03. Преписка на ВКП № 6419 / 2007 г.; 
            04. Преписка на ВКП № 4584 / 2007 г.;
            05. Преписка на ВКП № 25707 / 2007;  
            06. Преписка на ВКП № 11512  / 2007 ;
            07. Преписка на ВКП № 8370  / 2008;
            08. Преписка на Софийска градска прокуратура  № 9316  / 2009;
            09. Преписка на ВКП № 13285 / 2010 г.–ІІ-1 / 13.12.2010 г.;
            10. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата! - 25-А,
15.09.2011 г., ВКП 6639/ 99, ІІІ  - 15.09.2011;
            11. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!- 27-А,
17.09.2011 г., ВКП 14281/19.09.2011;
            12. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!- 61-А,
ВКП 13285 / 21(24).10.2011 г.;
            13. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 514,
27.06.2012 г., ВКП 25707/ 06.ІI;
            14. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 521,
21.11.2012 г., ВКП 15132/ 06.ІІ.;
            15. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 544,
05(08).04.2013 г., ВКП 5252 ----- 05(08).04.2013;
            16. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 545,
06(08).04.2013 г., ВКП 5254 ----- 06(08).04.2013;
            17. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 563,
02 (07).05.2013 г., ВКП 14281 / 07.05.2013;
            18. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 568 /
30.05.2013 г., ВКП 38257/ 06 ----- 30.05.2013;
            19. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 570,
05.06.2013 г., ВКП 38257/ 06 ----- 05.06.2013;
            20. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 585,
27.06.2013 г., ВКП 16399 / 07, ІІ ----- 27.06.2013,  с препоръчана пощенска пратка, подадена на 28.06.2013, час 10:19:41 -  София-Ц;
            21. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 586,
28.06.2013 г., ВКП 16399 / 07, ІІ ----- 28.06.2013, с   препоръчана пощенска пратка, подадена на 29.06.2013, час 14:37:09 - София-Ц; 
            22. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 587,
30.06.2013 г., ВКП 13285 / 10, ІІ ----- 02.07.2013,  регистрация в офиса на ВКП;
            23. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 25,
ВКП, вх. рег. № 6639 / 99, ІІІ-б, 15.09.2011 г.
ОБЩО 175 (сто седемдесет и пет) страници предшествуващи преписки:
Прокуратура на Въоръжените сили № 1350/ 1992 г.,
Главен Прокурор № 3114/ 01.06.2004 г.,
Главен Прокурор № 6527/ 06 г.,
ВКП № 6639/ 99, ІІІ-Б, 15.01.2007 г.;
            24. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 597,
ВКП, вх. рег. № 3307 / 13 --- --- ---  14(17).07.2013 г.;
            25. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 605,
ВКП, вх. рег. № 3307 / 13, ІІ --- --- --- 28 (29).07.2013 г.;
            26. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 635,
ВКП, вх. рег. № 3307 / 13, ІІ --- --- --- 30 (29).08.2013 г.;
            27. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 636,
ВКП, вх. рег. № 3307 / 13, ІІ --- --- --- 30.08.2013 г.;
            28. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 690,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 25.10.2013 г.;
            29. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 736,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 16.12.2013 г.;
            30. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 739,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 20 (19).12.2013 г.;
            31. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 740,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 13.01.2014 г.;
            32. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 741,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 14.01.2014 г.;
            33. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 742,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 15.01.2014 г.;
            34. Всички карти на масата и отговорност за ... – 743“, датирано на 16.01.2014 г.), вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 16.01.2014 г. 
В тази папка се съдържат общо 95 (деветдесет и пет) страници документация относно геноцидно мотивираните престъпни нарушения на:
***Международния пак за икономически, социални и културни права,
***Европейската социална харта и
***Международната харта за правата на човека.
В частност тук са визирани:
***официално регистрираните в офисите на Председателя на Парламента, Президента и Премиера и публикувани в Том 5 на „Документ за самоличност“: *писмо от 29 Септември 2000 г. (с.269-274) и *Писмо от 06.03.2001 г. (с.310-311);
***Писмо от 07.11.2006 г., ГП, вх. рег. №17212: 07.11.2006 г.;
***„Всички карти на масата ... – 36“ от 26.09.2011 г.,;
***Отворено писмо от 22.10.2012 г., ВКП, вх. рег. № 42913/2006, /23.10.2012 г.;
***„Всички карти на масата ...-596“ от 11.07.2013 г., ВКП рег. вх. № 3307/2013, 11.07.2013 г.;
***„Всички карти на масата ...-714“ от 17.11.2013 г., ВКП вх. рег. № 13033/2013, V, 15.11.2013 г. 

       Така, в целия комплект документация се обосновава тезата за наличие на престъплението ГЕНОЦИД,
       извършвано от българския паравоенен ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим,
       в резултат на която ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТВЕКОВНА геноцидна престъпна дейност
       ОТДЕЛНО ОТ НОРМАЛНАТА СМЪРТНОСТ
       от демографската карта на България липсват сред живите повече от два милиона български граждани,
       а отделно от това
       почти 90% от населението е поставено да вегитира в такива условия, чрез които фактически тези хора са НЕ САМО тотално изключени от политическия, гражданския и икономическия живот, НО И още сега са отпратени към Отвъдното.ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Длъжен съм да уточня, че по повод и във връзка с „началната фаза“ на така визираната прокурорска преписка
            преди четири години, през 2010 г., съм издал книгата
            Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), съдържанието на която е следното:
 Съдържание
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
01. Официално датирано изложение от 12 март 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy-072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
02 Официално датирано изложение от 16 март 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy-073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
03. Официално датирано изложение от 23 март 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy-075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
04. Официално датирано изложение от 26 март 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy-076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
05. Официално датирано изложение от 27 март 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy-077) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
06. Официално датирано изложение от 28 март 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy - 078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
07. Официално датирано изложение от 29 март 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy - 079) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
08. Официално датирано изложение от 10 Април 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
09. Официално датирано изложение от 16 Април 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy - 081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
10. Официално датирано изложение от 09 Май 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
11. Официално датирано изложение от 18 Май 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy - 082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
12. Официално датирано изложение от 19 Май 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
13. Официално датирано изложение от 21 Май 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
14. Официално датирано изложение от 26 Май 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy-083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
15. Официално датирано изложение от 31 Май 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
16. Официално датирано изложение от 02 Юни 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
17. Официално датирано изложение от 11 Юни 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
18. Официално датирано изложение от 16 Юни 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
19. Официално датирано изложение от 21 Юни 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Embassy - 084) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208
20. Официално датирано изложение от 25 Юни 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
21. Официално датирано изложение от 01 Юли 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
22. Официално датирано изложение от 21 Юли 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
23. Официално датирано изложение от 19 Септември 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 26) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 249
24. Официално датирано изложение от 02 Октомври 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
25. Официално датирано изложение от 07 Октомври 2007 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
26. Официално датирано изложение от 08 Юни 2008 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
27. Официално датирано изложение от 29 Юни 2008 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
28. Официално датирано изложение от 21 Септември 2008 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
29. Официално датирано изложение от 02 Юли 2009 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
30. Официално датирано изложение от 30 Август 2009 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
31. Официално датирано изложение от 02 Септември 2009 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
32. Постановление за отказ да се образува досъдбено
наказателно производство, 04.09.2009 г.
по прокурорска преписка № 9316 / 2009 г.
по описа на Софийска градска прокуратура . . .. . . . . . . . . . . 371
33. Официално датирано изложение от 24 Септември 2009 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
34. Писмо на Софийска градска прокуратура от 28.09.2009 г.
до Апелативна прокуратура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
35. Официално датирано изложение от 30 Юли 2010 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  386
36. Официално датирано изложение от 01 Август 2010 г.
(изходящ индекс: LPC-Euro-Just - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406V (Пето)
            Също така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            длъжен съм да уточня, че по повод и във връзка с цялостната документация по казуса съм подготвил за печат следните ПЕТ ТОМА на книгата:
            Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Главния Прокурор на България и до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2014,  ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат),
            Том 1, в обем от около 500 (петстотин) страници;
            Том 2, в обем от около 500 (петстотин) страници;
            Том 3, в обем от около 500 (петстотин) страници;
            Том 4, в обем от около 500 (петстотин) страници;
            Том 5, в обем от около 500 (петстотин) страници.  VІ (Шесто)
            Също така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            длъжен съм да уточня с Вас и още нещо:
            Тъй като по повод и във връзка с моето
ИНТЕНЗИВНО, ОФИЦИАЛНО
ПРИНЦИПНО И НАПЪЛНО ПРАВОСЪОБРАЗНО
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКАТА НА
КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД,
точно от
Вашите престъпни господари от ДС и от Мафията
АЗ ПОЛУЧИХ КАТО „хонорар“
това, че В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ
чрез престъпните оперативни мероприятия на Държавна сигурност бех противоправно уволнен от престижната ми академична научна и университетска преподавателска работа,
и отделно от това
В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ ГОДИНИ
престоях в кошмара на затвора,
КАТО ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ
всичките ми близки хора беха подложени
на изключително жестоки репресии, и в крайна сметка
пет души от тех фактически беха убити от ДС –
баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

Та, сега, Ваше Престъпно Главно-Прокурорско Нищожествено Величие,
искам да попитате господарите си от Червената Мафия
„Какъв хонорар ще Ви заповядат да ми присъдите
по повод и във връзка със сегашното ми
вече четвъртвековно
интензивно противопоставяне на
практиката на
посткомунистическия геноцид?“.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
15 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар