2014-03-25

Отворено писмо „ЦацароМафия - 20 / 26.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
26 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 20 / 26.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло ПОВЕЧЕ от една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно,
       просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци,
       НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
       и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз,
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че фактически и конкледентно вече сте встъпил в тази си именно функция.


ІІІ (Трето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху
            задължителните за Вас за съобразяване и стриктно изпълнение
         европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
         т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
         т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
         съгласно ИЗРИЧНИТЕ И ПРЕДЕЛНО ЯСНИТЕ ТЕКСТОВЕ на които норми  
       БЕЗ НАДЛЕЖНОТО ПРЕЦИЗНО И ТОЧНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА
       ВСЯКО ОТДЕЛНО ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА,   извършено
       КАКТО от тоталитарните комунистически режими,
       ТАКА И от постаталиталните,

       НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ
      МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

       Впрочем, би трябвало вече отдавна да Ви е станало пределно ясно, че ПОМИРЕНИЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО включително и между мен и самия Вас,
       както и
       между мен и
       всички предшествуващи Ви главни и други прокурори и съдии,
       които са участвували и продължават да участвуват в
       ПСЕВДОПРАВОСЪДНИЯ механизъм
       на оневиняване на престъпниците и
       на продължаващо зловещо посегателство върху жертвите на злодеянията.

            Впрочем, в контекста на гореказаното, за пореден път ще обърна Вашето престъпно прокурорско внимание, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН главен Прокурор Цацаров върху това, което вече многократно съм Ви писал, а именно:
            че наказателната отговорност, разбира се, е лична за всеки отделен престъпен деец, включително и за самия Вас като такъв,
            но че репараторната отговорност за нанасените върху жертвите щети и за пропуснатите от тех ползи се носи не само от непосредствените (преките) престъпни дейци (какъвто спрямо мен се явявате и самият Вие!!!), но и от всички, които са се възползували от резултатите от престъпленията,
            включително
            и дори най-вече и от наследниците на извършителите на престъпленията (например Вашата дъщеря!!!),
            КОИТО КАТО НАСЛЕДНИЦИ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СА СЕ ВЪЗПОЛЗУВАЛИ И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАЛИ от извършените престъпления
            и следователно трябва да понесат такава отговорност КАКТО пред всички непосредствени жертви, ТАКА и пред техните наследници.


VІ (Шесто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тук и сега ще предложа на Вашето престъпно прокурорско внимание няколко текста от книгата на проф. Велко ВълкановНа колене пред Истината. Политико-философски и лични изповеди“, София, издателство „Булвест 2000“, София, 1996 г.
            Така, отделяйки специално внимание на научната, професионалната и другите дейности на Вашия предшественик като Главен прокурор проф. Костадин Лютов,
            на с.140 проф. Велко Вълканов е написал следното:
         Лютов участвува и в заговора срещу Я. Янков. Като главен прокурор той прояви суровост, която излизаше извън мярката на справедливостта. Неприятно ми е да го кажа, но истината все пак е такава: когато Лютов почина, много от юристите не прикриваха радостта си. За да изрязят отношението си към него, използуваха думи, които не бих искал да възпроизвеждам.
            Обърнете специално внимание на това, че проф. Велко Вълканов изрично и пределно ясно употребява словосъчетението „заговора срещу Я. Янков“.
            При това, тъй като вече стотици пъти съм настоявал пред Прокуратурата за разследване на насочената срущу мен, членовете на семейството и фамилията ми и най-близките ми хора престъпна дейност на Държавна сигурност, то ако „благоволите“ да го направите, Вие ще констатирате, че чрез тази формулировка става дума именно за това – за ръководения именно от Държавна сигурностзаговор срещу Я. Янков“.
            При това обърнете внимание на факта, че още в самото начало на раздел 8 на книгата, посветен на „Случаят Янко Янков“, на стр.130 проф. Велко Вълканов изрично и пределно ясно е написал следното:
         Аз самият – ще призная това – не изпитвах особени симпатии към Янков. (... ... ... ) Не приех опитите му да се сбилижи с мен. (...) за него винаги съм имал „бяла“ бюлетина – не „да“, не и „не“, а „въздържал се“.

            И още нещо,    господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров – изключително важно ще е за Вас да обърнете специално внимание на следния текст, публикуван на с.131 на книгата на проф. Велко Вълканов:
         Янков може да има много недостатъци (и ги има), но той е по свой начин почтен. Мисля, че
         той ще приеме един открит, ясен упрек (макар и да не е съгласен със съществото му),
         но няма да приеме удара, нанесен откъм гърба му.
         Янков може, разбира се, да бъде преодолян, но все пак не с лошо.
         Дивото в него няма да се подчини на бруталния натиск, колкото и ожесточен да е.
         Той ще умре, но няма да отстъпи пред принудата.
         По-късно шеговито, но и наистина, му казах: „Вас човек с лошо няма да може да ви пречупи. Но с добро ще може. И това е разликата между мен и вас. Мен и с добро не могат да ме променят.  

            Впрочем, истината е, че много, много години преди да напише и издаде тази книга, още когато през 80-те години офицерите и агентурата на Държавна сигурност в БАН и Софийския университет интензивно подготвяха моето уволнение и предстоящото ми арестуване,
            по време на СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ на Научния съвет на Единния център по науките за държавата и правото при БАН и СУ и на Общото събрание на Профкомитета - на което, съгласно изискванията на Закона трябваше да се вземе привидно легитимно  решение за моето публично обществено порицание и уволнение,
            проф. Велко Вълканов бе заявил същото това, което е написал в книгата си доста години по-късно.
            На това заседение, впрочем, участвуваха     всички (и млади и стари, и младши и старши!) юристи от Института за Правни науки при БАН и Юридическия факултет при Софийския университет,
            И ТОГАВА ЕДИНСТВЕНО ДВАМА ДУШИ ИМАХА ДОБЛЕСТТА ДА ЗАСТАНАТ В МОЯ ЗАЩИТА И ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ:
         единствено проф. Нено Неновски гласува с „не“ на предложението за моето уволнение,
         и единствено проф. Велко Вълканов гласува с „въздържал се“ – т.е. „не съм с Янков, но не съм и с вас“.

         Всички останали,
         БИДЕЙКИ НЕСЪМНЕНО ЗАВИСИМИ НЕ ОТ СЪВЕСТТА СИ И НЕ ОТ ПРАВАТО,
         А ИМЕННО ОТ ГОСПОДАРИТЕ СИ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ,
          гласуваха с „да“ – тоест, за моето уволнение,
       като при това им беше пределно ясно
       НЕ САМО че уволнението ми е абсолютно притивоправно,
       НО И че то е само предварителна подготовка за предстоящото
       ОЩЕ ПО-ПРОТИВОПРАВНО АРЕСТУВАНЕ И ХВЪРЛЯНЕ В ЗАТВОРА
       и, разбира се, че то е подготовка за тоталното АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО (т. е. ПРЕСТЪПНО) ликвидиране на най-близките ми хора!!!

       И това беха не толкова юристи, уж положили клетва и обречени да служат на Правото и на Справедливоста,
       а най-високопоставените по онова време в България юристи - академици, професори, доценти и асистенти по правни науки.

       Нещо повече – сред тех беха и онези от тогавашното младо поколение, които днес вече са НЕ САМО видни и високоавторитетни професори по правни науки,  
       НО И са едни от най-високопоставените институционални лица на днешната, уж демократична и справедлива, НО ВСЪЩНОСТ, ПАТОЛОГИЧНО ПЕРВЕРЗНА политико-мафиотска, перверзна и НЕЛЕГИТИМНА ПСЕВДОправна система.

            Впрочем, на стр. 133 в книгата на проф. Велко Вълканов е описана  ситуацията от последното и окончателното „заседание“, в което са участвували само най-елитните по онова време 20 (двадесет) души от тогавашните „светила“ или „корифеи“ на българската правна наука:
            По-късно, на 17 Март 1982 г., бяхме свикани на научен съвет, за да „уволним“ Янко Янков като научен сътрудник в института. Изказванията бяха недостойни. Всички търсеха да намерят някакви доводи срещу Янков (..). Аз мълчах. Бях стъписан пред тази масирана, преизпълнена със злоба и несправедливост психологическа атака, на която ни подложиха. Чувствувах как ме притискат вълните на това настъпление, как искат да ме пречупят, да ме променят. Но непрекъснато си казвах: „Не, не, не, няма да ме накарате да действувам заедно с вас.“.
            И само два реда по-надолу проф. Велко Вълканов подчертава, че единият от участвуващите в „заговора срещу Я. Янков“ – проф. Милчо Костов, още в първите години на демокрацията е бил възнаграден (разбира се, не само заради участието му само в този заговор, но и заради участието му и в други заговори на ДС!!!), като е бил интронизиран за член на Конституционния съд.

Впрочем, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН
Главен Прокурор Цацаров,
Вие превъзходно знаете, че единственото мое оръжие е Правото и Словото, и че именно
позовавайки се само и единствено на тех
никога не съм спирал да настоявам за легитимно разследване на всички събития, които са станали с мен и моите най-близки хора от 70-те години до днес.

Но както Вашите предшественици като главни прокурори, така и лично Вие, макар и да сте положили клетва да служите на Правото и само на Правото,
отказвате да направите това именно
защото сте престъпни подчинени марионетки на същите онези престъпници от специалните служби и от Мафията,
за чието разследване аз настоявам.

Ето, ако Вие разследвате фактите и обстоятелствата, които са описани в книгата на проф. Велко Вълканов,
ще бъдете принуден да констатирате,
че там описаната престъпна дейност,
извършена против мен
от най-високопоставените по онова време
български юристи,
всъщност е била
СЦЕНАРИЙНО предписана
именно от специалните служби,
и че ако не всичките,
то поне някои от  доказателствата за тези предписания
все още и днес се съхраняват
в секретните архиви на Държавна сигурност,

където именно точното наименование на тези предписания обикновено е облечено в терминологичната словоформа
„План за провеждане на оперативни мероприятия“,
и често пъти е уточнено,
че тези мероприятия са „остри“ и „елиминационни“.

Впрочем, вече в продължение на ПОВЕЧЕ от една година и три месеци  
в точно такива планове, насочени срещу мен,
участвувате и Вие,
господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН
Главен Прокурор Цацаров,
в качеството Ви на поредния
марионетен най-високопоставен
екзекуторски слуга на Червената Мафия!


VІІ (Седмо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като по силата на обстоятелствата Вие сте включен в системата на ПОРЕДНИТЕ провеждани срещу мен от специалните служби и от Мафията зловещи оперитавни мероприятия,
            и тъй като, макар и да изглеждате разумен човек, поне спрямо мен действувате съвсем не като такъв,
            тук и сега ще Ви цитирам извадка от текст на „Харектеристика на лишения от свобода Янко Николов Янков“, която се намира в моето т. нар. „Затворническо досие“,
            копие от която официално ми е дадено един ден преди освобождаването ми от затвора, и пълният текст на която е публикуван на с.64-65 на издадения през 1994 г. Първи том на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика“.

            Впрочем, не е зле да Ви се припомни, че
         до констатациите и заключенията (изводите), които са написани в този официален текст,
         специалистите по така наречената затворническа психология
         са правели наблюденията и изследванията си
         в продължение на точно шест календарни години:

         (... ... ...) По характер е затворен, волево изграден.
         Твърдо преследва целите си.
         Склонен е да се презастрахова, за да не бъде личностново компрометиран.
         Склонен е към доминиране.
         Проявява словесна агресивност, но не на базата на образуване на афекти, а съзнателно и обмислено.
         Действията му са винаги целенасочени.
         (... ... ...) Критично е настроен към обществено-политическия живот в страната. (... ... ...)
         Заявява, че след излизането му от затвора ще се занимава активно с политическа и научна дейност.
Началник ХІІ отряд: ст. л-т Д. Гашпаров
Зам.-началник ИВР: подполк. Д. Христозов
30.10.1989 г., София


VІІІ (Осмо)
            Но, защо, всъщност, Ви пиша тези неща, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров?
Пиша Ви, за да Ви е пределно ясно, че
правите колосална и опасна за самия Вас
СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА,
и по-точо – правите нещо,
което дори и комунистическите изверги
не бяха посмяли да направят!

Така, в контекста на тази моя
категорична констатация Ви питам:
„Вие наистина ли се стремите да оставите името си като по-голям изверг от комунистическите главни прокурори?!?“

Става дума за това,
че позволявате на Вашите подчинени прокурори
да действуват като престъпни слуги на
специалните служби и на Мафията,
като в изпълнение и в подчинение
на волята на престъпните им господари
постановяват
КРЕТЕНОИДНО МОТИВИРАНИ разпореждания
за извършването срещу (против) мен
на определени
АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ
оперативни мероприятия, които,
 съгласно традиционната терминалогия на специалните служби се наричат
остри елиминационни мероприятия.

Впрочем, съществува версия,
съгласно която точно Вие сте този,
който ПЪРВИЧНО И САМОИНИЦИАТИВНО
е наредил (разпоредил) да бъде извършено това зловещо престъпно деяние,

и че сте го направил именно поради
своята достатъчно висока
патологична лична мотивираност,

свързана включително и с факта,
че в продължение на няколко серии
аз съм предоставил в офиса на ВКП
голямо множество (точно 366 плюс още 6) страници документация и аргументация
с официалното искане за
оставка, разследване и отговорност
за извършената от Вас престъпна дейност.

         Все пак, обаче, макар че тази версия изглежда доста вероятна, аз съм ориентиран към друга версия, а именно че
         КАКТО ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ, ТАКА И ЛИЧНО ВИЕ
         сте само една внедрена в правосъдната система послушна, безволева и абсолютно неморална
         (но не и личностново неадекватна и патологична!)
         марионетка;
         че сте един, макар и послужно подчинен на чужда воля,
         все пак ВМЕНЯЕМ И НАКАЗАТЕЛНО ОТГОВОРЕН
         послушен инструмент в престъпните ръцете на специалните служби и на Мафията;

         и че дори и АКО формално наистина сте този, който в конкретния случай е разпоредил да бъдат извършени престъпните оперативни посегателства срещу мен,

         то Вие сте го направил съвсем не по силата на суверенно изразена своя лична воля,
         а едва след консултация с Вашите престъпни господари от специалните служби и от Мафията, и едва след техното изрично „препоръчване“ или разпореждане!


VІІІ (Осмо)
            А сега, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, нека предварително да обърна Вашето внимание върху публично известните факти,
            че преди време именно специалните служби беха съчинили и публично беха лансирали цялостни тектове или извлечения от така наречените „психопортрети“
            на тогавашния главен прокурор Иван Татарчев
            и на тогавашния главен прокурор Никола Филчев,
            благодарение на които медийни манипулации и двамата беха психологически смачкани така,
            че станаха още по-послушни от преди това
            оръдия на престъпниците и
            въобще не посмяха да се защитават.

       Впрочем, целта на насочените по онова време срещу тех оперативни елиминиционни мероприятия имаше и т. нар. „втори аспект“ или „второ дъно“,
       което може би беше дори и по-важно от първото -  
       с което на българската общественост беше сугестивно дадено да разбере,
       че щом двама главни прокурори не са в състояние да защитят самите себе си,
       то и редовите български граждани не би трябвало да имат каквито и да са илюзии,
       че биха могли да се защитят от помитащата престъпна стихия на специалните служби и на Мафията.

Само че аз, като редови български гражданин,  нямам абсолютно никаква склонност да се поддавам на такива ченгеджийско-мафиотски сугестии.

            Така, с настоящето мое официално писмено изявление         Ви уводомявам, че:
            * разполагам с документално фиксирана информация;
            *настоявам да ми бъдат предоставени копия от цялостната документация, която се намира в системата на Прокуратурата; и
            *НАСТОЯВАМ ЗА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ за всички прокурори от Върховната Касационна прокуратура, Софийската градска прокуратура и Софийската Районна прокуратура,
            както и за всички  манипулирали ги служители на специалните служби и на организираната престъпност,
            които са участвували в тук визираните неколкосерийни многопосочни елиминационни оперативни мероприятия, насочени срещу мен.

            Така,
            именно в контекста на всекидневните антиправителствени протести, които се провеждаха в София в продължение на цялата минала календарна (2013-а)
година и в началото на тази година,

          по поръчение на ГДБОП и ДАНС в системата на Прокуртурата са били включени в строго секретен функционален оборот т. нар.
            ПСИХОПОРТРЕТНИ ТЕКСТОВЕ,

            отнасящи се за мен, в които е било записано, че той, обектът (т. е. – аз),
            понеже докато се е намирал в затвора два пъти е бил изпадал в клинична смърт,

            е развил у себе си особена форма на неудържимо влечение към смъртта,

            за което и свидетелствуват и 21-те книги, които е написал по темата,
            в които като водещ негов интерес са темите относно убийството и самоубийството;

            нещо повече – точно по време на интензивните протести тайните ченгета предоставили на Прокуратурата записи на почти ежедневните мои публикации във „Фейсбук“, където съм писал,  
            че както в секса, така и в политиката протестите водят само до смяна на позата, но не и на позицията, и че истинските промени могат да бъдат постигнати само чрез бунт и пълна смяна на Системата и тотална отговорност за вече четвъртвековния геноцид над населението;

            че ако българи живееха във Франция, то там никога нямаше да бъде роден Робеспиер и Бастилията никога нямаше да бъде съборена, тъй като протестиращите щяха по цял ден да си правят разходки по улиците и да надуват (да правят) свирки на управляващите;

            че текстът на Третия абзац от Преамбюла на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека е категоричен, че потисническата и тираничната власт може да бъде свалена само чрез бунт, но не и чрез протести;

            и че така, с тези си всекидневни текстове във „Фейсбук“, той, „обектът“, фактически призовавал българските граждани да започнат да извършват убийства;

            от който именно факт пък следва да бъде направено основателното и убедителното заключение,
            че той, „обектът“, сам и публично разкрива своята неистова склонност и готовност да извършва убийства и накрая да се самоубие;

            и че следователно отговаря на изискванията на закона за вземане на спешни секретни оперативни мерки за предотвратяване на всякаква опасност за живота на другите и всякаква опасност за самия негов живот.

            Поради което ВИНАГИ КОГАТО ТОЙ СЕ ПОЯВИ СРЕД ПРОТЕСТИРАЩИТЕ, внедрените там агенти на специалните служби са длъжни веднага да го поставят на постоянно следене
            и да бъдат готови да предотвратяват както неговите посегателства върху живота на други, така и неговите неистови стремежи съм покушения върху собствения му живот.

            Така, в изпълнение на тези именно заключения и предписания, на агентите на ДАНС, които са били внедрени сред протестиращите по време на протестите в София им е било наредено, наред с другите им специални задачи, да изпълняват и специалната задача  
            да следят за всяко появяване на „обекта“ сред протестиращите пред сградите на Парламента, Президентството и Правителството,
            и когато „обектът“ „в знак на протест“ направи опит да се самозапали,
            те веднага да се хвърлят да го спасяват;
            като, обаче, ако все пак той се окаже прекалено чевръст и неудържим
            и ако те не успеят да го спасят,
            то да не носят никаква отговорност за това, че той се е самозапалил и самоубил.

         Впрочем, доколкото ми е известно точно по същото време нещо подобно се е било случило във Варна с Пламен Горанов, който „неудържимо“ „успял“ „да се измъкне от ръцете на охранителите“ и ... без те да успеят да разберат как точно това е станало ... веднага се самозапалил!?!
       Доколкото разбирам, точно такава е официалната теза, застъпена в документацията по проведеното разследване, която теза е лансирана
       въпреки изричните и пределно ясните твърдения на неговите приятели, че той никога не е бил имал намерението да се самозапалва или самоубива,
       и че следователно трябва прецизно да бъде разследвана версията, че той е бил запален от провокатори, които са били внедрени сред протестиращите.

            Така, върху основата на тези „фактически основания“
            ИМЕННО СЪС СЪГЛАСИЕТО И ПРЕДПИСАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,
            прокурори от Върховната какационна прокуратура и от Софийската градска прокуратура били издали изрично предписание, с което били възложили на прокурор от Софийската Районна прокуратура да извърши задълбочено проучване
            както сред неговите колеги (университетски преподаватели и учени),  
            така и сред неговите съседи в квартала
            относно неговата „опасност“ за тех и за самия него.

Тъй като обаче  това задълбочено проучване завършило с пълна липса на търсените доказателства,
Прокурорът, на когото било възложено да се погрижи за опазване на живота
както на самия „обект“, така и на заобикалящите го,
отказал да разпростре над „обекта“ своите грижовни човеколюбиви ръце.

            Впрочем, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук Ви предлагам да обърнете специално внимание ако не на съдържанието, то поне на заглавията на книгите, които „обектът“ е написал и публикувал, от които книги по категорично ясен начин личи неговата патологична обвързаност с темата за убийствата и самоубийствата:
            01. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, С., „Янус”, 1998, 322 с. ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16);
            02. Янко Янков, Психология на правото, Том 1, С., Янус”, 2002, 517 с. ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16];
            03. Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2004, 76 с. ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16;
            04. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, С., „Янус”,  2004, 134 с. ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16;
            05. Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, С., „Янус”, 2004, 202 с. ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16;
            06. Янко Янков, Руският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 130 с. ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16;
            07. Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;
            08. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, С.,   Янус”, 2004, 150 с. ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16;
            09. Янко Янков,  Убийството. Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2006, 142 с. ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16;
            10. Янко Янков, Самоубийството (Танатологически аспекти), С., „Янус”, 2006, 125 с. ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16;
            11. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;
            12. Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;
            13. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;
            14. Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;
            15. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;
            16. Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, С., Янус”, 2007, 752 с. ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            17. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            В процес на проучване, разработване и предлагане за печат:
            18. Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 2014, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            19. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., Янус”, 2015, 420 с. ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            20. Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, С., Янус”, 2014, 350 с. ISBN: 978-954-8550-41-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            21. Янко Янков, Психология на политиката, С., Янус”, 2015, 500 с. ISBN: 978-954-8550-38-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);


VІІІ (Девето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            настоявам да разпоредите да бъдат извършени
            специални проверки и разследвания
            относно това, че прокурори от Върховната Касационна прокуратура, от Софийската градска прокуратура и от Софийската Районна прокуратера
            са били РАЗПОРЕЖДАЛИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ И СА ОБЕЗПЕЧАВАЛИ ИЗВЪРШВАНЕТО
            НА АБСОЛЮТНО НЕОСНОВАТЕЛНИ ПРОТИВОПРАВНИ (ПРЕСТЪПНИ) ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА,
            НАСОЧЕНИ СРЕЩУ МЕН
            И ЦЕЛЯЩИ
            КАКТО ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ЕФЕКТИ НА МОЕТО
            СОЦИАЛНО,
            ИКОНОМИЧЕСКО,
            ПРОФЕСИОНАЛНО,
            ПОЛИТИЧЕСКО И
            ГРАЖДАНСКО
            КОМПРОМЕТИРАНЕ И ЕЛИМИНИРАНЕ,

            ТАКА И ЕФЕКТИ НА ЕВЕНТУАЛНО ФИЗИЧЕСКО ЕЛИМИНИРАНЕ,

            ИЛИ В КРАЕН СЛУЧАЙ –
            поне ефекти на сериозно сплашване
            ИЛИ НА ОТКРОВЕНИ ЦИНИЧНИ „джентълменско-Мафиотски“ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за напълно реални планове, предстоящи да бъдат изпълнени.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
длъжен съм да Ви уведомя,
че ако Вие не изпълните задълженията си към
Българското Земно Човешко Правосъдие,

то аз не само ще направя абсолютно всичко, което е допустимо от  ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА,
за да потърся и евентуално да получа
Европейското и Международното Правосъдие;

но и с християнска смиреност
(само пред Господ и пред Доброто, но не и пред Злото!!!)
ще започна да посещавам Божиите храмове,
където, търсейки
Божието Правосъдие
ще се моля на Всевишния
да накаже Сотир Цацаров
до  четвърто поколение.

Толкова, впрочем, са поколенията,
за болките и страданията на които търся
Човешко Правосъдие – това са поколенията
на баба ми и дядо ми,
на майка ми и баща ми,
на брат ми и на мен,
на децата на брат ми и на моите деца - като четвърто поколение!

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
26 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар